top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
14.4. Види та функції менеджменту

 14.4. Види та функції менеджменту

   Складність та багатоплановість процесу управління потребує поділу управлінської праці. Слід відрізняти вертикальний та горизонтальний поділ управлінської праці. Вертикальний поділ управлінської праці призводить до створення рівнів управління.
   Форма піраміди використовується для того, щоб показати, що на кожному наступному рівні управління знаходиться менше людей, ніж на попередньому. Відповідно до часу створення та управління організацією виділяють такі види менеджменту:
   *** організаційне управління (створення самої організації, її структури та системи управління нею, механізму реалізації управлінських функцій тощо);
   *** перспективне управління (визначення тривалих цілей організації, шляхів їх досягнення тощо);
   *** поточне управління (визначення конкретних завдань, координація процесу їх розв'язання, забезпечення процесу розв язання необхідними матеріальними, людськими, інформаційними фінансовими ресурсами, контролем, оцінкою результатів, корекцією; заохочення або покарання виконавців).
   Можна визначити в управлінні і горизонтальний поділ праці, тобто розподіл управлінської діяльності щодо об єктів управління. В усіх цих видах менеджменту здійснюється як перспективне, так і поточне управління. Отже, розрізняють такі види менеджменту або управління:
   Управління виробництвом (виробничий менеджмент) передбачає, що відповідні служби менеджменту здійснюють управління процесом створення продукції організації. Для цього менеджмент здійснює наступні операції :

oet7

   * управління розробкою та проектуванням продукту;
   * вибір технологічного процесу, розміщення кадрів та техніки по процесу тощо;
   * управління закупівлею сировини та матеріалів;
   * управління запасами на складах.
   Управління інноваціями (інноваційний менеджмент):
-- управління науковими дослідженнями;
-- управління прикладними розробками;
-- створення експериментальних взірців;
-- впровадження новинок у виробництво.
   Управління маркетингом (маркетинговий менеджмент) передбачає поєднання задоволення потреб споживачів з досягненням цілей організації. Необхідні заходи:
   () вивчення ринку;
   () реклама;
   () ціноутворення та цінова політика;
   () створення систем збуту;
   () розподіл створеної продукції;
   () збут.
   Управління фінансами (фінансовий менеджмент) полягає в управлінні процесом руху фінансових засобів в організації. Передбачає:
   o створення бюджету та фінансового плану;
   o формування грошових ресурсів;
   o розподіл грошей між різними сторонами, що визначають життя організації;
   o оцінку фінансового потенціалу організації.
   Управління персоналом (менеджмент персоналу) - використання можливостей співробітників для досягнення цілей організації. Передбачає:
   * підбір та розміщення кадрів;
   * навчання та розвиток кадрів;
   * компенсації за виконану роботу;
   * створення умов на робочому місці;
   * підтримання стосунків з профспілками та розв язання трудових суперечок.
   Управління еккаутингом - передбачає управління процесом обробки та аналізу фінансової інформації про роботу організації з метою порівняння фактичної діяльності організації з її можливостями та діяльністю інших організацій. Це дає змогу виявити проблеми та приховані можливості організації.

Функції менеджменту

   Менеджмент за оцінкою більшості спеціалістів здійснює п ять основних функцій:
   1. Планування в процесі здійснення цієї функції необхідно з ясувати становище організації, структуру її цілей та способи їх досягнення.
   2. Організаційна функція - створення самої організації, її структури, системи управління, необхідної документації тощо.
   3. Координаційна функція - забезпечення необхідного рівня взаємодії між учасниками та підрозділами.
   4. Мотиваційна функція - визначення потреб людей та відшукання найдієвішого способу їх задоволення в певній ситуації з тим, щоб забезпечити їх якнайактивнішу діяльність у процесі досягнення цілей організації.
   5. Контроль - виявити завчасно небезпеки, що насуваються, помилки, які спіткали діяльність організації, і таким чином створити підстави для вдосконалення роботи.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024