top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Педагогіка arrow Школознавство (Лекції) arrow 6.3. Особливості організації та проведення інспектування
top_right_2
top_left_3
top_right_3
6.3. Особливості організації та проведення інспектування

6.3. Особливості організації та проведення інспектування

   Тематика, термін та перелік освітніх закладів, що підлягають інспектуванню, визначені в річних планах роботи відділу, управління, Міністерства освіти. Проведенню інспекторської перевірки передує підготовча робота. У ході підготовчої роботи опрацьовуються керівні і нормативні документи і матеріали, пов'язані з темою перевірки, визначаються і аналізуються наявні матеріали і показники роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу, матеріали попередніх перевірок. Підбирається бригада та розподіляються обов'язки між її членами. До складу бригади відділу освіти райдержадміністрації можуть входити працівники відділу освіти, методисти райметодкабінетів, працівники позашкільних установ, голови районних методичних об'єднань вчителів-предметників, вчителів початкових класів, керівники загальноосвітніх навчально-виховних закладів.
   Для проведення перевірки складається пам'ятка, готуються тексти контрольних робіт, запитання до усного опитування, завдання для практичних робіт, тексти для анкетування учнів. Проводиться інструктаж з членами бригади.
   Перелік питань, які включають в пам'ятку, залежить від виду і теми перевірки. Наприклад, пам'ятка для фронтальної перевірки загальноосвітнього навчально-виховного закладу може бути такою:
   1.   Статут навчально-виховного закладу: відповідність його вимогам Типового статуту.
   2.   Навчальні плани і програми: відповідність їх базовим планам і програмам Міністерства освіти, розподіл годин шкільного компоненту, доцільність цього розподілу; авторські навчальні плани і програми, погодженість їх з Головним управлінням Міністерства освіти України.
   3.   Система планування діяльності закладу.
   4.   Стан викладання навчальних предметів, якість знань, умінь і навичок учнів.
   5.   Система виховної роботи.
   6.   Позакласна, позашкільна, гурткова робота.
   7.   Зв'язок школи, сім'ї, громадських організацій у вихованні дітей.
   8.   Стан фізичної підготовки та допризовної підготовки юнаків.
   9.   Групи продовженого дня.
   10.Робота шкільної бібліотеки.
   11.Вивчення і впровадження у практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
   12.Експериментальна робота закладу (актуальність теми, стан експерименту).
   13.Стан внутрішньошкільного контролю.
   14.Методична робота.
   15.Навчально-матеріальна база закладу (стан навчальних, спальних і господарських приміщень; забезпеченість навчально-наочними посібниками, ТЗН, обладнанням, інструментами, матеріалами, меблями навчальних кабінетів, шкільних майстерень; база з фізичної культури та допризовної підготовки юнаків: спортивні майданчики, спортзали, стрілкові тири тощо, їх обладнання).
   16.Стан ведення шкільної документації.
   17.Морально-психологічний клімат у колективі.
   18.Робота ради навчально-виховного закладу.
   Максимальна тривалість фронтальної первірки загальноосвітнього навчально-виховного закладу освіти — 2 тижні. У ході перевірки члени бригади спостерігають і аналізують навчальні заняття, проводять контрольні роботи, усне опитування учнів, бесіди з учнями, вчителями, керівниками школи, відвідують позакласні заходи, перевіряють стан внутрішньошкільного керівництва і контролю, організацію методичної роботи, ведення шкільної документації і інше.
   При виявленні недоліків досліджуються і розкриваються їхні причини, надається практична допомога: методичні рекомендації, зразки планів, наочних посібників, різні матеріали з досвіду роботи вчителів та інші.
   Підсумки перевірки проводяться як в ході самого інспектування (кожний перевіряючий в ході аналізу навчального заняття, позакласного виховного заходу, вивчення шкільної документації та ін. дає оцінку роботи того чи іншого педагогічного працівника), так і після його завершення.
   Кінцеві підсумки інспектування проводяться на педагогічній раді загальноосвітнього навчально-виховного закладу (якщо це фронтальна перевірка, яка проводиться відділом освіти) або на нараді керівників закладів освіти (якщо це тематична перевірка, яка проводиться управлінням освіти, Міністерством освіти). Керівник перевірки виступає із доповіддю, в якій дається аргументований аналіз діяльності педагогічного колективу, вказується на його досягнення і недоліки, розкриваються причини цих недоліків та шляхи їх подолання.
   Результати інспекторської перевірки оформляються у вигляді акту, доповідної записки або довідки. Зауваження та пропозиції заносяться до контрольно-візитаційної книги.
   Закладу освіти не пізніше, ніж через два тижні надсилається копія доповідної записки чи іншого підсумкового документу за наслідками перевірки.
   Перевірка виконання інспекторських пропозицій здійснюється самим інспектором відділу, управління, Міністерства освіти (або можуть залучатися інші працівники). Вона може проводитися у формі повторної перевірки, якщо в роботі закладу освіти виявлено істотні недоліки, бесіди з керівником закладу освіти про вжиті заходи. Якщо пропозиції не виконано, то з'ясовуються причини, надається допомога. Зауваження інспекторської перевірки знімаються з контролю після повного їх виконання.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024