top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Центросома

Центросома

   Центросома (від лат. centrum — центр і грец. soma — тіло) — органела, що забезпечує розходження хромосом при поділі клітини; належить до органел, побудованих за мікротубулярним типом. Центросома виявлена в усіх клітинах тварин, за винятком яйцеклітин, у вищих рослинах вона відсутня. У клітині, яка не готується до поділу, центросома знаходиться біля ядра і складається з двох сформованих центріолей, які називаються диплосомою (від грец. diploos — подвійний і soma — тіло). Диплосома оточена безструктурним або тонковолокнистим матриксом — центросферою. Під світловим мікроскопом центріоля має вигляд порожнистого циліндра діаметром близько 200 нм і завдовжки 500 нм. Побудована з білків з незначною кількістю ДНК і РНК.
   Стінку центріолі формує віночок мікротрубочок (мікротубул), 9 груп по 3 мікротрубочки (9 триплетів), розміщених по колу і занурених у тонковолокнисту речовину. У триплеті мікротубула А має 13 протофіламентів, В — 11 (два спільні з попередньою мікротрубочкою), С-мікротрубочка має також 11 протофіламентів при двох спільних з В-мікротубулою. Систему мікротрубочок можна описати формулою (9x3)+0, підкреслюючи відсутність мікротубул в центральні частині центріолі, як це завжди буває у війках чи джгутиках. Крім мікротубул, у склад центріолі входять ще ручки, які з’єднують триплети. Ручки побудовані з білка динеїну, який має аденозинтрифосфатазну активність і виконує функцію забезпечення рухової діяльності центріолей. Навколо ценріолі знаходиться перицентріолярні тільця (сателіти).
   Зміни центросоми під час клітинного циклу. Центросома міняється в зв’язку з функцією та підготовкою до її виконання. У постмітотичному, або пресинтетичному (G1) періоді інтерфази (після поділу клітин) клітина містить дві ценріолі (диплосому), в синтетичному періоді (S) наступає реплікація ценріолей: біля кожної материнської з’являється по одній процентріолі, які різко відрізняються від “зрілої”. У постсинтетичному, або премітотичному періоді (G2) зникають перицентріолярні сателіти і навколо двох материнських центріолей починає формуватися фібрилярне гало. Так в премітотичному періоді біля кожної материнської утворюється дочірня центріоля, дещо коротша, розміщена перпендикулярно до материнської. Таким чином, перед мітозом (у G2 періоді) клітина містить дві пари центріолей.
   Від метафази до телофази структура обох центріолей не змінюється значним чином. Материнська центріоля з усіх сторін оточена фібрилярним гало, яке є центром сходження мікротубул веретена поділу. Біля проксимального кінця материнської центріолі розташована дочірня, коротша. На дистальному кінці материнської центріолі знаходиться аморфна речовина, яка після обробки детергентом має вигляд втулки. На поверхні дистального кінця материнської центріолі знаходиться 9 придатків (перицентріолярних тілець). Дочірня центріоля не має придатків, а лише вирости, в її просвіті знаходиться структура, яку називають “вісь зі спицями”.
   При переході в інтерфазу фібрилярне гало зникає, материнська і дочірня центріолі втрачають взаємну перпендикулярну орієнтацію і розходиться на незначну відстань. На проксимальному кінці дочірньої центріолі зникає вісь зі спицями, а на дистальному появляється втулка. Так вона перетворюється у зрілу центріолю і разом з материнською формують диплосому (описана вище).
   Функції центросоми — це утворення мітотичного веретена (веретена поділу), побудованого з мікротрубочок. Поблизу пари центріолей лежить маленька структура — центр організації мікротрубочок, звідки відходять у метафазі мікротрубочки мітотичного веретена. За іншими даними, фібрилярне гало індукує під час мітозу полімеризацію мікротрубочок з екзогенного тубуліну і є мікротубулоутворювальним центром. У складі мітотичного апарату виділяють три різновиди мікротрубочок: (1) полюсні, (2) кінетохорні і (3) “нитки сяйва”. Кінетохорні мікротрубочки відіграють важливу роль у процесах прометафазного і анафазного переміщення хромосом.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024