top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Лекція 2. ПЛАЗМОЛЕМА

Лекція 2. ПЛАЗМОЛЕМА

1. Поняття про плазмолему.
2. Будова плазмолеми:
   а) надмембранний комплекс;
   б) біологічна мембрана;
   в) субмембранна опорно-скоротлива система.
3. Похідні плазмолеми та міжклітинні зв’язки.
4. Функції плазмолеми:
   а) бар’єрна;
   б) транспортна;
   в) рецепторна.

Основна література:
1.     Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: Изд-во. МГУ, 1978.– С.17–40.
2.     Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. – М.,1983. – С. 14-18.
3.     Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кобак К.С. Гістологія людини. – Львів: Мир, 1983 – С. 5-11.
4.     Шуст І. В. Загальна гістологія з основами ембріології. Розділ 1. ‑ Тернопіль, 1999. ‑ С.4-20.
5.     Заварзин А.А., Заварзин А.Д. Основы общей цитологии. – Ленинград: Издат. Ленингр. ун-та, 1982. – С. 6-22.
6.     Антипчук Ю.П. Практикум з гістологіі з основами ембріологіі. – К.,1978. – С. 5.

Додаткова література:
1.     Хэм А., Кормак Д. Гистология. В 5 т. –– М.: Мир, 1982. –– Т. І.
2.     Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. В 5 т. — М.: Мир, 1987.
3.     Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей, органов. — М., 1970.
4.     Гистология / Под ред. Афанасьева Ю.И. и Юриной Н.А. –– М.: Медицина, 1989.
5.     Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. –– М., 1978.
6.     Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. — Львів, 1993.

Терміни і поняття для запам’ятовування
1. Плазмолема. 2. Надмембранний комплекс. 3. Субмембранна опорно-скоротлива система. 4. Похідні плазмолеми. 5. Міжклітинні зв'язки. 6. Типи міжклітинних контактів. 7. Особливості клітинної оболонки рослинних клітин. 8. Функції плазмолеми. 9. Транспортні функції плазмолеми. 10. Поняття про секрецію, екскрецію, рекрецію (цитопемпсис). 11. Екзоцитоз і ендоцитоз. 12. Мембранні рецептори та їх функції.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024