top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Землезнавство arrow Загальне землезнавство (Лекції) arrow 3. Загальне землезнавство – складова частина географії
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3. Загальне землезнавство – складова частина географії

3. Загальне землезнавство – складова частина географії

   У процесі розвитку географії, запитів практики формувались географічні дисципліни, а з них в свою чергу виділялись окремі галузеві науки. Загальне землезнавство є фундаментом географічної освіти у вузах, займає провідне місце у формуванні діалектико-матеріалістичного світогляду студентів. Його положення свідчать про матеріальність світу, тісні взаємозв'язки між різними природними явищами і процесами. Тобто формують уявлення про географічну оболонку, її будову і розвиток. Курс побудований так, що вивчаються з достатньою повнотою всі компоненти: атмосфера, гідросфера, літосфера і біосфера, а також загальні закономірності географічної оболонки. Тобто завданням загального землезнавства є пізнання географічної оболонки, її структури і просторової диференціації (Ф.М.Мільков,1990). Іншими словами загальне землезнавство вивчає загальні географічні закономірності Землі.
  
В наш час дуже зріс вплив суспільства на природу, виник дефіцит природних ресурсів. Тому актуальними стають завдання цілеспрямо­ваного керування природокористуванням, спрямоване на задоволен­ня потреб суспільства в природних ресурсах з одного боку і наопти­мізацію природного середовища з другого (К.І. Геренчук та ін., 1984). Завдання оптимізації природного середовища розв'язуються на локальному, регіональному і глобальному рівнях. Глобальний рівень оптимізації відповідає всій географічній оболонці або досить значній її частині (півкулі, континенту, океану). Це якраз той рівень на якому необхідно знати закони будови, функціонування, динаміки і розвитку географічної оболонки. Оптимізація повинна полягати в спрямова­ному, розрахованому впливу, який повинен зачіпати механізми, що керують саморегулюванням. Такою вважає К.І.Геренчук концепцію загального землезнавства, єдиною наукою, що вивчає географічну оболонку як цілісну систему. Отже, сучасним завданням загального землезнавства є пізнання закономірностей будови і розвитку географічної оболонки для розробки системи оптимального керування процесами, що в ній відбуваються. Географічна оболонка під впливом виробничої діяльності суспільства набула нових рис.
  
Складовою частиною загального землезнавства є космічне землезнавство – міждисциплінарний напрям у науці, що синтезує на новому рівні наші знання про різні природні процеси, що відбуваються в надрах планети, на її поверхні. Воно включає як фундаментальні, так і експериментальні дослідження в ряді наук і науково-методичні дослідження в сфері отримання, передачі і обробки інформації з космосу. Крім цього зміст загального землезнавства включає і питання галузевих наук.
  
Тільки добре засвоївши загальне землезнавство, можна успішно вивчати наступні наукові дисципліни – фізичну географію та інші. Загальне землезнавство тісно пов'язане з шкільним курсом географії. Воно, як географія взагалі, пов'язане з філософією, історією, геоло­гією, біологією, фізикою, хімією, соціологією та іншими науками.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024