top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Соціальна робота arrow Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи (Лекції) arrow 3. Предмет, завдання, джерела. Принципи побудови курсу.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3. Предмет, завдання, джерела. Принципи побудови курсу.

3. Предмет, завдання, джерела. Принципи побудови курсу.

      Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи як навчальна дисципліна вивчає ретроспективне становлення та розвиток систем соціального виховання людей усіх вікових груп та соціальної допомоги тим, що потребують, від найдавніших часів і до наших днів.
      Предметом історії соціальної педагогіки / соціальної роботи є процес виникнення, становлення і розвитку основних соціально-педагогічних категорій (соціальне виховання, соціальна освіта, соціальна допомога, соціальна робота); соціально-педагогічних систем; концепцій і технологій соціальної роботи, а також унікального досвіду соціально-виховної практики та практики соціальної допомоги.
      Історичні знання соціального виховання, освіти та допомоги базуються на принципах історизму, логічного взаємозв'язку та науковості (об’єктивності).
      Принцип історизму ставить за мету виявити точно час і місце виникнення того чи іншого соціально-педагогічного явища, концепції чи системи. Реалізація принципу історизму призводить до виявлення новацій у соціально-педагогічному досвіді та досвіді підтримки нужденних у минулому і, разом з тим, дозволяє оцінити його з позицій сьогодення.
      Значення принципу логічного взаємозв'язку полягає, насамперед у тому, що процеси соціального виховання та допомоги взаємозв’язані, тому доцільним є встановлення основних принципів їх конвергенції. Соціальне виховання та роботу необхідно розглядати у складній системі суспільного розвитку.
      Принцип об’єктивності передбачає відображення істинності соціально-педагогічного розвитку та еволюції соціальної допомоги.

      Основні завдання курсу
      1. Визначення та вивчення основних етапів виникнення, становлення та еволюції соціальної педагогіки і соціальної роботи від форм благодійництва і елементів соціально-педагогічних досліджень до професійного виду діяльності та окремої галузі знань.
      2. Здійснення періодизації історії соціальної педагогіки та соціальної роботи.
      3. Встановлення шляхів інтеграції соціальної педагогіки та соціальної роботи.
      4. Формування критичного ставлення до соціально-педагогічних надбань минулого. Обґрунтування найраціональніших шляхів подальшого розвитку систем соціального виховання та соціального захисту населення в Україні.
      5. Аналіз розвитку громадської думки. Ідеології стосовно соціальної допомоги і підтримки, що закладені в основу відповідних законодавчих актів кожної епохи.
      6. Виховання любові до професії соціального педагога та працівника. Формування рис, необхідних для майбутньої професії.

      Джерельну базу історії соціальної педагогіки/соціальної роботи становлять: пам’ятки древньої писемності, древні манускрипти, древні рукописи з питань виховання та допомоги тим, що потребують , архівні матеріали, твори видатних діячів, мемуарна література, закони, проекти, звіти, соціально-педагогічний фольклор, кіно- , фоно-, фотоматеріали і т.д.

Література
1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений. - М.: Изд. центр “Академия”, 2000. – 176 с.
2. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. –М.: Социально-технологический институт, 1997. – 187 с.
3. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 68 с.
4. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебн.: Учебн. пособие /Под ред. Галагузовой М.А. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 544 с.
5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России /с древности до начала XX в./ - М. Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 480 с.
6. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навчальний посібник. -Житомир: ЖДПУ, 2001. – 220с.
7. Подласый И.П. Педагогика. В 2-х кн. М.: Владос, 1999.
8. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. М: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 192 с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024