top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Культура. Наука. Освіта. arrow Структура педагогічного процесу
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Структура педагогічного процесу

СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

   Ефективність педагогічного процесу залежить і від того, наскільки успішною є реалізація таких його принципів: цілісність підходу до виховання; неперервність виховання; цілеспрямованість у вихованні; інтеграція та диференціація спільної діяльності педагогів і вихованців; природовідповідність; культуровідповідність; виховання в діяльності; єдність та адекватність управління і самоуправління; оптимізація (відповідність методів і прийомів діяльності меті й змісту педагогічного процесу, реальній психологічній ситуації); єдність вимог і поваги до особистості дитини.
   Особливе значення має цілісність педагогічного процесу — єдність мети, змісту, методів виховання і навчання, виховання і самовиховання, процесів, етапів та дій.
   Педагогічний процес є внутрішньо вмотивованим, цілісним феноменом, структурні компоненти якого перебувають у стійкій взаємодії і взаємозалежностях. Компонентами його структури є:
— мета (те, до чого прагнуть педагог і вихованець; у педагогіці мета постає в сукупності концептуальних ідей, на яких вибудовується педагогічний процес);
— діяльність суб'єктів, які організовують педагогічний процес і беруть у ньому участь;
— відносини, породжені цією діяльністю, а також освоєне суб'єктом середовище;
— управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему, розвиток цієї системи.
   За іншими підходами, структуру педагогічного процесу утворюють такі компоненти:
— цільовий (окреслює мету і завдання, що її конкретизують);
— змістовий (визначає сукупність ставлень, ціннісних орієнтацій, досвіду діяльності та знань);
— діяльнісний (характеризує форми, способи, засоби виховної взаємодії, спрямованої на реалізацію мети і завдань, освоєння змісту педагогічного процесу);
— результативний (уособлює досягнуті результати та ступінь ефективності педагогічного процесу);
— ресурсний (відображає соціально-економічні, морально-психологічні, гігієнічні умови перебігу педагогічного процесу).
   Безперечно, педагогічний процес не варто розглядати лише як вплив педагога на вихованця, оскільки він є складною системою їхніх взаємовпливів, у якій педагог і дитина фігурують одночасно як суб'єкт і об'єкт. Такий погляд на структуру педагогічного процесу є найближчим до гуманістичних засад навчання і виховання. Згідно з ним складовими педагогічного процесу є:
   1. Цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є педагог як системоутворювальна ланка педагогічного процесу.
   2. Дитина, яка як об'єкт педагогічного впливу є індивідуальністю, що розвивається і змінюється відповідно до педагогічних цілей; як суб'єкт педагогічного процесу дитина є особистістю, що розвивається, прагне творчого самовияву, задоволення власних потреб, інтересів і прагнень, здатна до активного засвоєння або неприйняття педагогічних впливів.
   3. Зміст педагогічного процесу, завдяки якому здійснюється соціалізація дитини, формуються система знань, ставлення до світу, мотиви, стимули і форми поведінки, духовні потреби та ціннісні орієнтації.
   4. Організаційно-управлінський комплекс, у межах якого відбуваються всі педагогічні події й факти.
   5. Педагогічна діагностика (визначення стану та життєздатності педагогічного процесу в цілому й окремих його частин).
   6. Результат педагогічного процесу, який є критерієм його ефективності.
   7. Організація взаємодії із суспільним і природним середовищем.
   Те, під яким кутом зору і в яких вимірах розглядає педагог структуру педагогічного процесу, значною мірою залежить від його професійної зрілості, внутрішньої культури, усвідомлення ним своєї місії.
   Педагогічний процес у дошкільній педагогіці характеризується певними особливостями. Його головними структурними компонентами є гра, праця, навчальна діяльність, і підпорядкований він таким вимогам:
— вирішення завдань виховання і навчання в їх єдності;
— врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;
— гуманістична взаємодія вихователя і вихованців;
— опора на потреби й інтереси дітей;
— єдність різноманітних видів діяльності дітей;
— створення розвивального середовища для дитини та ін.
   Організація життя і діяльності дітей залежить від їхніх індивідуальних особливостей, складу групи, в якій виховується дитина.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024