top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Культура. Наука. Освіта. arrow Встановлення комунікативних зв'язків завдяки участі у всесвітніх тематичних телеконференціях
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Встановлення комунікативних зв'язків завдяки участі у всесвітніх тематичних телеконференціях

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЗАВДЯКИ УЧАСТІ У ВСЕСВІТНІХ ТЕМАТИЧНИХ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЯХ

   Всесвітні тематичні конференції є зразком комп'ютерної комунікації у режимі “off-line”.
  
   Телеконференція (грец. tele — далеко і лат. conferentia, від conferо — збираю в одне місце) — спосіб обміну текстовими повідомленнями з певними співтовариствами зацікавлених у цьому осіб.

   Участь у роботі всесвітніх тематичних телеконференцій (груп новин — newsgroups) USENET передбачає одержання їх матеріалів і відправлення до них своїх реплік. USENET означає сукупність правил, за якими ведуться і поширюються ці телеконференції. На сьогодні їх понад 20 тис.
   Телеконференції USENET мають ієрархічну структурну організацію. їх назви складаються з кількох імен, розділених крапками і розміщених за принципом зменшення ієрархії зліва направо. Перше слово в ієрархії пов'язане з назвою мережі, що є організатором телеконференції: alt — Alternative Subnetwork, bit — мережа BitNet, biz — AmeriCast announcements, clari — мережа ClariNet, comp — мережа CompuServe, eunet — європейська мережа European Network, k12 — освітня мережа для американської середньої школи, sci — американська наукова мережа тощо. Друге за ієрархією слово відображає тематику конференції: наприклад, створена в американській науковій мережі і присвячена загальним питанням освіти група новин (телеконференція) має назву sci.edu, аналогічна за тематикою російськомовна телеконференція, створена у мережі Relcom, має назву relcom.education. Багата на різноманітні матеріали телеконференція relcom.kids — дискусії з проблем виховання дітей.
   Телеконференція може стійко існувати, виконуючи свої інформаційні функції за оптимальної кількості передплатників. Якщо їх кількість менша за встановлений діапазон, телеконференція згасає: чим менша кількість передплатників, тим менше прагнення писати на конференцію (мало хто прочитає), чим менше інформації надходить на конференцію, тим менше підстав для її передплати. Надмірне зростання кількості передплатників теж може спричинити ліквідацію конференції, оскільки воно супроводжується надактивним збільшенням обсягу інформації, яку одержує кожен з передплатників, зростанням витрат на добір необхідних для користувача даних. У цьому разі відбувається розподіл конференції на дві (або більше) конференції з вужчою проблематикою.
   Телеконференції розрізняють за формами організації, способами представлення матеріалів. Найприроднішим структуруванням повідомлень у конференції є класична Web-конференція — деревоподібне представлення матеріалів, за якого титульна сторінка конференції містить заголовки (тема, автор, дата і час) повідомлень, розміщені у вигляді дерева відповідей. Натискання клавіші миші на заголовку переводить користувача до тексту повідомлення. Там він може перейти до конкретної відповіді на нього (доступне дерево відповідей), написати свою відповідь. Перевагами деревоподібних конференцій є подібність її структури до вміщених там матеріалів. Користувач має змогу відстежувати структуру дискусії, що розгортається: хто почав її, хто, кому і в якій послідовності відповідав. Будь-який учасник конференції на будь-якій її стадії може висловити свою думку з приводу кожного повідомлення. Це важливо, оскільки кожен з них є реальним учасником дискусій, безпроблемно використовує її матеріали під час пошуку необхідної інформації.
   Серед її недоліків — труднощі у відстеженні нових листів, що “з'являються” на дереві повідомлень. Для їх пошуку необхідно переглядати все дерево, розміри якого швидко збільшуються, через що його розбивають на кілька (іноді — десятки) сторінок. У зв'язку з цим дискусії часто “згортаються”, учасники конференції про них “забувають”, бо на передній план виходять нові теми. Незручна вона і щодо читання змістової частини повідомлень: перегляд листів відбувається “по черзі”, для читання кожного нового повідомлення необхідно звертатися до серверу й одержувати нову сторінку. Це порушує цілісне сприйняття змісту дискусії, а якщо для забезпечення її використовуються низькошвидкісні канали передавання даних, учасник може і не дочитати всіх повідомлень.
   Для педагогів, які регулярно спілкуються в конференціях, зручнішою є лінійна конференція — упорядковування повідомлень за часом їх створення. Таке структурування матеріалу мають групи новин (newsgroups), коли користувач, беручи участь у конференції, одержує листи, послідовно їх читає, за необхідності відповідає на них. У Web-конференціях подібного типу на заголовній сторінці подається лінійний (послідовний) список повідомлень. З надходженням нових листів їх заголовки розміщують на початок списку. За такого структурування матеріалів не виникає проблем із пошуком нових повідомлень. Однак можливі труднощі з відновленням ланцюжка повідомлень з обговорюваної проблеми. А через одночасне обговорення на конференції кількох проблем відновити логіку дискусії, що розгортається, стає важко. Проблематичне і повторне звернення до матеріалів конференції: для відновлення ланцюжка повідомлень доводиться переглядати її всю, відбираючи необхідне.
   З метою відновлення логіки змісту в ланцюжку повідомлень часто використовують цитування вихідного тексту, що дає змогу вибудовувати нові галузі всередині кожного повідомлення. Проте в учасників виникають певні труднощі щодо правильного використання цитат. Бачачи, що цитований текст позначається спеціальними символами, вони намагаються подібно виділити і своє повідомлення, через що іншим учасникам конференції, щоб розібратися в логіці діалогу, доводиться звертатися до попередніх повідомлень. Погіршує ситуацію і надмірне цитування, внаслідок чого збільшується обсяг зайвої інформації, ускладнюється розуміння сутності повідомлення.
   Популярні серед освітян конференції з тематичним структуруванням, які займають проміжне становище між деревоподібними і лінійними конференціями. Заголовна сторінка такої конференції містить список обговорюваних тем, кожна з яких забезпечує перехід на сторінку, де утримуються всі повідомлення конференції, що позбавляє користувача необхідності відновлення логіки дискусії, пошуку потрібних йому повідомлень, частого звертання до серверу з метою одержання нової інформації. Значно легшими для нього є збереження повідомлень, доступ до них (завдяки установці гіперпосилання).
   Однак педагогові, який регулярно відвідує конференцію, непросто дається “пошук” нових листів. Справитися з цією проблемою можна, налаштувавши систему так, щоб розділи конференції, в яких містяться нові (непрочитані) повідомлення, знаходилися на початку сторінки відповідно впорядкованими. Найсуттєвішим недоліком тематично структурованої конференції є лінійність ланцюжка повідомлень (у кожному тематичному розділі). Якщо під час класичних і лінійних конференцій користувач може висловити свою думку про будь-яке повідомлення, часто відкриваючи при цьому нову гілку в дереві повідомлень дискусії, то в процесі тематично структурованих конференцій його відповідь стосується всіх попередніх повідомлень, різних напрямів дискусії. Така форма діалогу відповідає логіці “звичайного” розмовного спілкування, однак засоби комп'ютерної комунікації привносять у нього принципово важливі відмінності.
   Під час участі в електронних конференціях учителю варто враховувати розроблені адміністраторами форумів типові правила комунікації. При написанні листів автори повинні дотримуватися загальних вимог до електронних конференцій:
   1. Кожен охочий висловитися має для того всі можливості, ніяких обмежень щодо участі у форумі не існує.
   2. Не прийнято використовувати можливість висловитися для того, щоб образити співрозмовників.
   3. Учасники форуму виступають під власним ім'ям та прізвищем, ім'ям або постійним псевдонімом.
   4. Одна особа не може використовувати більше одного імені або псевдоніма. Про зміну псевдоніма необхідно заздалегідь повідомити всіх учасників форуму.
   5. Учасники форуму повинні відверто висловлювати свої думки і почуття з будь-якого питання, поміщати будь-яку інформацію, що не виходить за межі його тематики. Обсяги повідомлень обмежені тільки технічними можливостями програмного забезпечення.
   6. Недопустиме використання нецензурних висловлювань.
   7. Заборонено розміщення комерційної або іншої реклами. Не рекомендується багаторазове повторення оголошень, які не викликали зацікавленості в учасників форуму. Моветоном вважається надмірне цитування (оверкотинг) співрозмовника.
   8. Учасники форуму відповідають за свої слова, стежать за точністю і коректністю своїх висловлень, інформації, яку повідомляють.
   9. Недопустимі перекручування висловлювань співрозмовника, нечесні прийоми полеміки.
   Порушення правил участі в електронних конференціях передбачає послідовне застосування таких заходів: попередження з боку адміністраторів форуму; модерування (затримання) повідомлень; вимога адміністрації форуму утриматися на певний строк від відправлення нових повідомлень; припинення доступу до форуму технічними засобами. Усі повідомлення адміністраторів форуму надходять від імені WebMaster. Адміністрація конференції вимагає від учасників висловлюватися обдумано і за окресленою тематикою.
   Незалежно від того, яка мережа є організатором конференції, користуватися нею можуть усі, хто звертається до послуг Internet. Одержання і відсилання матеріалів телеконференцій у режимі “off-line” здійснюють сервери новин, встановлені на більшості вузлів, які виконують провайдерські функції (забезпечують користувачів підключенням до Internet).
   Для підписання на телеконференцію досить надіслати електронною поштою на адресу серверу новин свого провайдера повідомлення-команду виду subscribe.назва конференції (за бажання одержувати тільки заголовки нових статей її) або feed.назва конференції (за бажання одержувати повні тексти повідомлень). Поширення інформації через телеконференції відбувається відповідно до правил роботи (статуту конференції). Нагляд за їх дотриманням здійснює модератор конференції.
   Конференції можуть бути з передмодерацією (репліки, що надходять, і статті розсилають після їх перегляду модератором і на підставі його висновку) і постмодерацією (розсилання реплік і статей відбувається в автоматичному режимі, модератор на підставі реальних фактів здійснює оргвисновки щодо порушників статуту). Режим передмодерації перешкоджає проходженню “неякісних” матеріалів, проте може суттєво знизити оперативність роботи конференції.
   Величезний потік інформації груп новин USENET унеможливлює тривале її збереження. Термін її збереження на сервері новин, як правило, обмежується одним-двома тижнями. Малопотужні провайдери не виписують на свої вузли всіх телеконференцій, що діють у світовому співтоваристві, послуговуючись критерієм розумної достатності, обумовленої потенційними інтересами своїх клієнтів. Наприклад, користувачі-педагоги, що мають адреси освітньої модемної мережі Emissia, для яких провайдером є лабораторний мініхост Віртуального педвузу, мають необмежений доступ лише до кількох телеконференцій USENET освітньої спрямованості.
   Засобом організації постійно діючої електронної конференції (телеконференції) для розподіленої групи учасників (розподіленої робочої групи) є технологія листсерверу (програма listserv — засіб роботи зі списками розсилання електронною поштою). Список розсилання певною мірою може розглядатися як аналог телеконференції USENET з тією відмінністю, що листсервер, який розсилає одержані повідомлення за певною адресою (списком адрес — mailing list), установлюється на певному телекомунікаційному вузлі. Для підписки на телеконференцію (включення себе у список розсилання) вчителю необхідно звертатися за адресою цього листсерверу, не намагаючись підписатися на неї у свого провайдера.
   Листсервер організовують з метою взаємодії обмеженої розподіленої групи учасників (від кількох користувачів-учасників (наукової групи) до кількох сотень адрес суб'єктів, які представляють певне інформаційно-педагогічне середовище), він діє від кількох днів до кількох років, що залежить від педагогічної мети організаторів телеконференції. Листсервер може працювати в режимі передмодерації і постмодерацїї. При обслуговуванні листсервером невеликого розподіленого наукового колективу, представники якого мають високий рівень культури професійно-педагогічної комунікації, потреба в модерації може взагалі зникнути.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024