top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
5.2. Акцентуація характеру

5.2. Акцентуація характеру

   Акцентуація характеру - перебільшений розвиток окремих властивостей характеру на шкоду іншим, у результаті чого погіршується взаємодія з оточуючими людьми. Вираженість акцентуації може бути різноманітною - від легкої, помітної лише найближчому оточенню, до крайніх варіантів, коли треба замислюватися, чи немає хвороби - психопатії.
   Психопатія - хвороблива потворність характеру (при зберіганні інтелекту людини), у результаті різко порушуються взаємовідносини з оточуючими, психопати можуть бути навіть соціально небезпечні для інших людей. Але на відміну від психопатії акцентуації характеру виявляються не постійно, з роками можуть суттєво згладитися, наблизитися до норми. Леонград виділяє 12 типів акцентуації, кожний з яких зумовлює вибіркову стійкість людини до однієї життєвої негоди при підвищеній чутливості до інших, до частих однотипних конфліктів, до певних нервових зривів. У сприятливих умовах, коли не потрапляють під удар слабкі ланки особистості, така людина може стати незвичайною; наприклад, акцентуація характеру за так званим екзальтованим типом може сприяти розквіту таланту артиста, художника.
   Акцентуації характеру часто зустрічаються в підлітків і юнаків (50-80%). Визначити тип акцентуації або її відсутність можна за допомогою спеціальних психологічних тестів, наприклад за тестом Шмішека. Нерідко доводиться мати справу з акцентуйованими особистостями, і важливо знати і передбачати специфічні особливості поведінки людей. Стислу характеристику особливостей поведінки залежно від типу акцентуації наведено в табл. 7.
   Серед осіб юнацького віку нерідко зустрічається “хиткий” тип акцентуації характеру: такі люди бачать сенс життя в задоволеннях, почуття обов'язку формується в них

                                                                                                                                                                          Таблиця 7

Особливості спілкування і поведінки залежно від типу акцентуації характеру

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Гіпертимічний (гіперактивний)

Надмірно піднятий настрій, завжди веселі, говіркі, дуже енергійні, самостійні, прагнуть до лідерства, ризику, авантюр, не реагують на зауваження, ігнорують покарання, втрачають грань дозволеного, відсутня самокритичність. Необхідно стримано ставитися до їхнього необґрунтованого оптимізму і переоцінки своїх можливостей. Енергія часом направляється на вживання спиртних напоїв, наркотиків, безладне статеве життя

Енергійність, жага діяльності, ініціативність, відчуття нового, оптимізм

Легковажність, схильність до аморальних учинків, несерйозне ставлення до обов'язків, дратівливість у колі близьких людей

Протипоказані монотонність, самітність, умови жорсткої дисципліни. Постійні моралі можуть викликати гнів. Часто бувають випадки захворювання маніакально-депресивним психозом

Робота, пов'язана з постійним спілкуванням: організаторська діяльність, постачальник, служба побуту, спорт, театр. Схильні до зміни професій, місць роботи

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Дистимічний

Постійно знижений настрій, смуток, замкнутість, небагатослівність, песимістичність, тяжаться гучним товариством, з товаришами по службі не сходяться близько. У конфлікти вступають рідко, частіше є в них пасивною стороною. Цінують тих, хто дружить 3 ними і схильні їм підпорядковуватися

Серйозність, висока моральність, сумлінність, справедливість

Пасивність, песимізм, смуток, сповільненість мислення, “відрив від колективу”

Ситуації, що потребують бурхливої діяльності, зміна звичного способу життя протипоказані. Схильність до невротичної депресії

Робота, що не потребує широкого кола спілкування

Циклоїдний

Товариськість циклічно змінюється (висока в період підвищеного настрою, і низька в період пригніченості)

У період піднесеного настрою виявляють себе як люди з гипертимічною акцентуацією, у період спаду - з дистимічною. У період спаду загострено сприймають прикрощі, аж до самогубства. Бувають випадки маніакально-депресивного психозу

Інтереси залежать від циклу настрою. Схильні до розчарування в професії, зміни місця роботи

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Емотивний (емоційний)

Надмірна чутливість, уразливість, глибоко переживають найменші прикрощі, занадто чутливі до зауважень, невдач, тому в них частіше сумний настрій. Віддають перевагу вузькому колу друзів і близьких, котрих розуміють з півслова. Рідко вступають у конфлікти, відіграють в них пасивну роль. Образи не виказують назовні

Альтруїзм, співчуття, жалісливі, радіють чужим удачам. Виконавці, з високим почуттям обов'язку. Гарні cімянини.

Крайня чутливість, слізливість. Можуть провокувати напади з боку невихованих або дратівливих людей

Конфлікти з близькою людиною, смерть або хвороба рідних сприймається трагічно. Протипоказані несправедливість, хамство, перебування в оточенні брутальних людей. Схильні до невротичної депресії, інфаркту, гіпертонії

Сфера мистецтв, медицина, виховання дітей,  огляд за тваринами, рослинами

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Демонстративний

Виражене прагнення бути в центрі уваги і досягти своїх цілей за будь-яку ціну: сльози, непритомність, скандали, хвороби, хвастощі, вбрання, незвичні захоплення, неправда. Легко забувають про свої непорядні вчинки. Поведінка залежить від людини, з якою має справу, висока пристосовуваність до людей

Привітність, завзятість, цілеспрямованість, акторське обдарування, здатність захопити інших, неординарність

Егоїзм, неприборканість вчинків, облудність, хвалькуватість, ухиляння від роботи, схильність “занедужувати” у найвідповідальніші і важкі моменти. Схильність до інтриг, самовпевненості і високих претензій. Провокують конфлікти, при цьому активно захищаються

Ситуації зачеплення інтересів, недооцінка заслуг, повалення з “п'єдесталу” викликають істеричні реакції. Схильність до істерії. Замкнуте коло  спілкування, одноманітна робота пригнічують

Сприятлива робота з постійно мінливими короткочасними контактами

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Збудливий

Підвищена дратівливість, нестриманість, агресивність, похмурість, “занудливість”, але можлива підлесливість, послужливість (як маскування). Схильність до хамства і нецензурної лайки або мовчазності, сповільненості в бесіді. Активно і часто конфліктують, не уникають сварок з начальством, невживчиві у колективі, у сім "ї деспотичні та жорстокі

Поза приступами гніву - сумлінність, акуратність, любов до дітей

Дратівливість, запальність, неадекватні вибухи гніву і ярості 3 рукоприкладством, жорстокість; ослаблений контроль потягів (аморальна поведінка, зловживання алкоголем, асоціальні вчинки)

Схильність до конфліктів з незначних приводів, невротичних зривів, психопатії, правопорушень

Фізична праця, атлетичні види спорту. Через нелагідність часто змінюють місце роботи. Необхідно розвивати витримку, самоконтроль

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Застрягаючий

“Застрявають” на своїх думках, не можуть забути образ, “зводять, ведуть рахунки”, службова і побутова незговірливість, схильність до затяжних чвар, у конфліктах частіше бувають активною сторонок?, чітко визначене коло ворогів і друзів. Виявляють властолюбство - “занудливість мораліста”

Прагнення домогтися високих показників у будь-якій справі, прояв високих вимог до себе, жага справедливості, принциповість, міцні стійкі погляди

Уразливість, підозрілість, мстивість, честолюбство, самовпевненість, ревнивість, роздуте до фанатизму почуття справедливості

Зачеплене самолюбство, несправедлива образа, перешкода до досягнення честолюбних цілей, ситуація ревнощів здатні викликати “манію переслідування, ревнощів” тощо

Робота, що дає відчуття незалежності і можливість проявити себе. Необхідно розвивати гнучкість, навіть забування

Педантичний

Виражена занудливість у виді “пережовування” подробиць, на службі здатні замучити відвідувачів формальними вимогами, зморюють домашніх надмірною акуратністю

Сумлінність, акуратність, серйозність, надійність у справах і почуттях, рівний настрій

Формалізм, “крутійство”, “занудливість”, прагнення перекласти прийняття важливого рішення на інших

Ситуація особистої відповідальності за важливу справу, недооцінка заслуг інших; схильність до нав'язливостей, психастенії

Професії, не пов'язані з великою відповідальністю, віддають перевагу “папе ровій роботі”, не схильні змінювати місце роботи

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Тривожний (психастенічний)

Знижений фон настрою, побоювання за себе, близьких, боязкість. непевність у собі, крайня нерішучість, довго переживають невдачу, сумніваються у своїх діях, рідко вступають у конфлікти, пасивна роль

Дружелюбність, самокритичність, ретельність.

Боязкість, помисливість, внаслідок беззахисності служать часом мішенню для жартів, “козлами відпущення”

Ситуації страху, погрози, покарання, глузувань, несправедливих обвинувачень протипоказані. Схильність до психастенії

Не можна бути керівником, приймати відповідальні рішення, тому що буде нескінченно зважувати, переживати. а рішення прийняти не зможе

Екзальтований (лабільний)

Дуже мінливий настрій, емоції яскраво виражені, підвищене відволікання на зовнішні події, балакучість, улюбливість

Альтруїзм, почуття співчуття, художній смак, артистичне обдарування, яскравість почуттів, прихильність до друзів

Надмірна вразливість, патетичність, панікерство, схильність до розпачу

Невдачі, сумні події сприймають трагічно. Схильність до невротичної депресії

Сфера мистецтв, художні види спорту, професії, пов'язані з близькістю до природи

                                                                                                                                                    Продовження табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Інтровертований (шизоїдний, аутистичний)

 

Мала товариськість, замкнуті, осторонь від усіх, спілкування при необхідності, занурені в себе, про себе нічого не розповідають, свої переживання не розкривають, хоча властива підвищена ранимість. Стримано, холодно ставляться до інших людей, навіть до близьких. Поведінка, логіка часто не зрозумілі для оточуючих. Люблять самітність. У конфлікти вступають рідко - при спробі вторгнутися в їхній внутрішній світ. Перебірливість у виборі партнера у шлюбі, пошук ідеалу. Емоційна холодність і слабка прихильність до близьких

Стриманість, статечність, обдуманість вчинків, наявність твердих переконань, принциповість

Завзяте відстоювання своїх нереальних поглядів. На усе має свою точку зору, що часто різко  відрізняється від думки більшості

Позбавлення “хобі”, любленої роботи протипоказані. Самітність, нав'язливість, безцеремонність, брутальність оточуючих посилюють замкнутість. Часті випадки захворювання шизофренією

Робота, що не потребує широкого кола спілкування, інтерес до теоретичних наук, філософських міркувань, колекціонування, шахів, музики, фантастики

                                                                                                                                                          Закінчення табл. 7

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддасться перевага

Екстравертований (конформний)

Висока товариськість, балакучі, своєї думки не мають, дуже несамостійні, прагнуть бути як усі, неорганізовані, віддають перевагу підпорядковуванню. Накази начальства приймають без обдумування. У спілкуванні з друзями й у сім'ї поступаються лідерством іншому

Готовність вислухати “сповідь” іншого, старанність

“Людина без царя в голові”, схильність до чужого впливу, необдуманість вчинків, легковір'я, пристрасть до розваг

Ситуації вимушеної самітності, безконтрольність і нерегламентаність життя протипоказані. Схильність до гіпоманіакальності

Легка присто совуваність до нової роботи. Коли завдання та правила поведінки чітко визначені, можуть бути гарними виконавцями

важко, вони неперебірливі в розвагах, знайомствах. Безконтрольність згубна для них. Необхідний твердий, але не жорсткий контроль за життям і діяльністю таких людей, що сприяє формуванню почуття відповідальності, обов'язку, самоконтролю.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024