top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.2. Властивості темпераменту

4.2. Властивості темпераменту

   До властивостей темпераменту можна віднести ті відмітні індивідуальні ознаки людини, що визначають динамічні аспекти усіх видів її діяльності, характеризують особливості протікання психічних процесів, мають більш-менш стійкий характер, зберігаються протягом тривалого часу, проявляючись незабаром після народження (після того, як центральна нервова система набуває специфічно людських форм).
   Психофізіолог В.М. Русалов, спираючись на нову концепцію властивостей нервової системи, запропонував на її основі більш сучасне трактування властивостей темпераменту. Виходячи з теорії функціональної системи П.К. Анохіна, що включає чотири блоки збереження, циркулювання і переробки інформації (блок аферентного синтезу, програмування - прийняття рішень - виконання і зворотний зв'язок), В.М. Русалов виділив пов'язані з ними властивості темпераменту, відповідальні за широту або вузькість аферентного синтезу (ступінь напруженості взаємодії організму із середовищем), легкість переключення з однієї програми поведінки на іншу, швидкість виконання поточної програми поведінки і чутливість до розбіжності реального результату дії з її акцептором. Всі ці компоненти темпераменту, на думку В.М. Русалова, біологічно і генетично обумовлені. Темперамент залежить від властивостей нервової системи, а вони, у свою чергу, розуміються як основні характеристики функціональних систем, що забезпечують інтегративну, аналітичну і синтетичну діяльність мозку, усієї нервової системи в цілому.
   Темперамент - це психобіологічна категорія в тому сенсі слова, що його властивості не є цілком ні природженими, ні залежними від середовища. Вони, за висловом автора, являють собою “системне узагальнення” спочатку генетично заданих індивідуально-біологічних властивостей людини, що, “включаючись у найрізноманітніші види діяльності, поступово трансформуються й утворюють незалежно від змісту самої діяльності узагальнену, якісно нову індивідуально стійку систему інваріантних властивостей”.
   Відповідно до двох основних видів людської діяльності - предметної діяльності і спілкування - кожна з виділених властивостей темпераменту повинна розглядатися окремо, оскільки передбачається, що в діяльності і спілкуванні вони виявляються порізному.
   Ще на одну обставину, яка характеризує зв'язок темпераменту з властивостями нервової системи, необхідно звернути увагу. Психологічна характеристика темпераменту - не самі по собі властивості нервової системи або їх сполучення, а типові особливості протікання психічних процесів і поведінки, котрі дані властивості породжують.
   Розглянемо ці властивості стосовно пізнавальних процесів, предметної діяльності і спілкування людини. До їх числа можна включити активність, продуктивність, збуджуваність, гальмованість та переключуваність.
   Активний бік сприйняття, уваги, уяви, пам'яті і мислення характеризується, відповідно, тим, наскільки людина в змозі зосередити, сконцентрувати увагу, уяву, пам'ять і мислення на певному об'єкті або його аспекті. Темп виявляється в тому, наскільки швидко працюють відповідні психічні процеси. Наприклад, одна людина запам'ятовує, пригадує, розглядає, уявляє, думає над розв'язанням задачі швидше, ніж інша.
   Продуктивність усіх перелічених пізнавальних процесів може бути оцінена за їхніми продуктами, результатами, отриманими протягом певного відрізку часу. Продуктивність вище там, де за той самий час вдається більше побачити, почути, запам'ятати, пригадати, уявити, вирішити. Неварто змішувати продуктивність з працездатністю. Людина, у якої високопродуктивні (у зазначеному змісті слова) пізнавальні процеси, зовсім не обов'язково має підвищену працездатність, тобто вміння протягом тривалого часу підтримувати заданий темп роботи.
   Збуджуваність, гальмованість і переключуваність характеризують швидкість виникнення, припинення або переключення того або іншого пізнавального процесу з одного об'єкта на інший, переходу від однієї дії до іншої. Наприклад, одним людям потрібно більше, ніж іншим, часу для того, щоб включитися в розумову роботу або переключитися з міркування на одну тему, а потім на іншу. Одні люди швидше запам'ятовують інформацію або пригадують її, ніж інші. Також варто мати на увазі, що зазначені розбіжності не визначають здібностей людей.
   Стосовно предметної діяльності активність означає силу й амплітуду рухів. Вони в активної людини інстинктивно більш ширші, ніж у менш активної. Наприклад, підвищена темпераментна активність у спорті породжує в спортсмена більш широкі і сильні рухи, включені в різноманітні вправи, ніж у того, в кого ця властивість темпераменту виражено слабо. Більш активна людина має більш розмашистий почерк, букви в нього більш високі, а відстань між ними більш значна, ніж у менш активного індивіда. Людині з підвищеною активністю важче дається виконання слабких, тонких, невеличких за амплітудою рухів, у той час як людині зі зниженою активністю важче виконувати сильні і розмашисті рухи.
   Темп роботи в предметній діяльності визначається числом операцій, дій, рухів, виконуваних за одиницю часу. Одна людина віддає перевагу праці у швидкому, інша - у повільному темпі.
   Від активності і темпу роботи залежить продуктивність дій, пов'язаних з рухами, якщо жодних додаткових вимог, крім частоти й інтенсивності, до відповідних дій немає.
   У спілкуванні людей обговорювані властивості темпераменту виявляються аналогічним чином, тільки в даному випадку вони стосуються вербальної і невербальної взаємодії людей. В індивіда з підвищеною активністю мова, міміка, жести, пантоміміка більш яскраво виражені, ніж у людини зі зниженою активністю. Більш активні люди мають, як правило, і більш сильний голос. Темп їхньої мови, так само як і темп емоційно-експресивних рухів, досить високий.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024