top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Семінар 3. Формування і розвиток особистості
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Семінар 3. Формування і розвиток особистості

Семінар 3. Формування і розвиток особистості

План

Варіант А
1. Принцип детермінізму в психології.
2. Чинники розвитку особистості.
3. Проблема зони найближчого розвитку.
4. Психосоціальна концепція розвитку особистості Е. Еріксона. Стадії соціалізації.
5. Проблема соціалізації, адаптації і збереження індивідуальності.
6. Вікові кризи розвитку особистості. Проблеми психології періоду юності.

Варіант Б
1. Тестова контрольна робота № 3 “Сучасні психологічні теорії особистості”(дод. 4).
2. Методика визначення рівня особистісної та ситуативної тривожності (Спілбергер, Ханін). Аналіз.
3. Вправа на підвищення особистої відповідальності “Я повинен - Я віддаю перевагу”.

Теми рефератів

1. Залежність проблеми розвитку особистості від концепції особистості в рамках певної теорії особистості. Доведіть на прикладах.
2. Засади і принципи побудови концепції розвитку особистості Е. Еріксона.
3. Стадії розвитку особистості, вікові кризи та їхній зміст.
4. Криза періоду ранньої юності в моєму житті супроводжувалася...
5. На формування моєї особистості вплинули такі чинники...

Література

1. Берне Р.В. Я-концепция и воспитание. - М., 1986.
2. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности. - М., 1977.
3. Божович Л.И. Личность и ее воспитание в детском возрасте. - М., 1968.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1992.
5. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. - М., 1981
6. Психология формирования и развития личности. -М., 1981.
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - М., 1995.
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. -М., 1994.
9. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб, 1996.

Додаток 4

Контрольна робота №3 на тему

“Сучасні психологічні концепції особистості”

1..Про те, що структура особистості включає ВОНО, “Я” і “Над-Я”, стверджує:
а) когнітивна психологія;
б) психоаналіз;
в) трансперсональна психологія;
г) усі відповіді правильні.

2. Психологічний захист:
а) підтримує Я-концепцію індивіда;
б) спотворює сприйняття оточуючого світу;
в) знижує травматичність стресора;
г) усі відповіді правильні.

3. Формула “стимул-реакція” (S-R) відбиває:
а) гуманістичний підхід;
б) когнітивний підхід;
в) біхевіористський підхід;
г) усі відповіді неправильні.

4. Толмен увів у схему (S-R) перемінну J-психічні процеси індивіда, що залежать від:
а) спадковості;
б) фізіологічного стану;
в) минулого досвіду і природи стимулу;
г) усі відповіді правильні.

5. Біхевіоризм описує:
а) сценарну поведінку;
б) звичну поведінку;
в) дослідницьку поведінку;
г) усі відповіді правильні.

6. Психологи, які працюють у когнітивній психології, вважають, що:
а) людина не механічно реагує на внутрішні і зовнішні чинники;
б) людина постійно аналізує інформацію про реальну дійсність;
в) людина пізнає світ поступово, проходячи ряд послідовних етапів;
г) усі відповіді правильні.

7. Когнітивна теорія особистості виходить з положення, що вчинок людини включає:
а) саму дію;
б) думки;
в) почуття;
г) усі відповіді правильні.

8. Гуманістична теорія особистості вивчає людину, базуючись на:
а) її вчинках;
б) ієрархії потреб;
в) прагненні до самоактуалізації;
г) усі відповіді правильні.

9. Самоактуалізація особистості можлива, якщо:
а) відбувається повне прийняття реальності;
б) відбувається прийняття себе й інших;
в) людина постійно розвиває себе і свої можливості;
г) усі відповіді правильні.

10. Розвиток особистості гальмує:
а) активне використання захисних механізмів;
б) усвідомлення деструктивних елементів в особистості та поведінці;
в) адекватна самооцінка;
г) усі відповіді неправильні.

11. Трансперсональна психологія виділяє такі головні рівні:
а) фізичний і біологічний;
б) психологічний і тонкий;
в) причинний та абсолютної свідомості;
г) усі відповіді правильні.

12. Ассаджіолі, розробивши психосинтез, вважав, що поле свідомості включає:
а) вищі почуття і здібності;
б) аналізовані почуття, думки і спонукання;
в) поле свідомості асимілює досвід раніше, ніж він досягне свідомості;
г) усі відповіді неправильні.

13. Трансперсональна психологія базується на положенні, що людська душа:
а) приречена на постійне страждання;
б) постійно компенсує відсутні елементи;
в) наділена значущістю духовного і космічного вимірів і можливостей для еволюції свідомості;
г) усі відповіді неправильні.

14. Психологічні і тілесні травми, пережиті людиною протягом життя:
а) можуть бути забуті (витиснуті) на свідомому рівні;
б) зберігаються в несвідомій сфері психіки;
в) впливають на розвиток емоційних і психосоматичних розладів і порушують здатність до адаптації;
г) усі відповіді правильні.

15. Сфера несвідомого, названа С. Гроффом перинатальною:
а) відбиває дійсну травму народження;
б) пов'язана з високим емоційним і фізичним стресом та болем у період народження;
в) створює резерв тяжких емоцій і тілесних відчуттів, становлячи потенційне джерело ментальних порушень;
г) усі відповіді правильні.

16. До механізмів психологічного захисту 3. Фрейд зараховував:
а) свідоме перекручування реальності;
б) раціоналізацію;
в) комплекс неповноцінності;
г) усі відповіді неправильні.

17. Яким психологічним концепціям властиві такі підходи до людини:
а) “людина як велике поле свідомості, духовна і космічна істота”;
б) “людина реагуюча”;
в) “людина гармонійна”;
г) “людина невротична, конфліктна”;
д) “людина, яка пізнає”.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024