top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Семінар 2. Сучасні психологічні теорії особистості
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Семінар 2. Сучасні психологічні теорії особистості

Семінар 2. Сучасні психологічні теорії особистості

План

Варіант А
1. Психоаналітична концепція особистості (3. Фрейд). Достоїнства і недоліки.
2. Розвиток психоаналізу: що відкинули і внесли нового в аналітичний напрямок у психології К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні, А. Александер, Е. Фромм.
3. Навіщо людині потрібен психологічний захист? Що він захищає? Негативні наслідки актуалізації механізмів психологічного захисту.
4. Нейролінгвістичне програмування: “за” і “проти”.
5. Розбіжності в підходах до вивчення особистості в біхевіоризмі і когнітивних теоріях особистості.
6. Причини виникнення гуманістичного напрямку в психології.
7. Трансперсональна і глибинна психологія про особистість.

Варіант Б
1. Методика “Визначення та опис Я-концепції”. Аналіз, висновки.
2. Вправи на визначення репрезентативної системи (НЛП).
3. Експрес-контрольна робота № 1 - “Особистість” (дод. 2).
4. Домашнє завдання - контрольна робота № 2 (дод. 3).

Теми рефератів

1. Три основних історичних періоди у вивченні особистості: філософсько-літературний, клінічний, експериментальний, їхні особливості і вплив на сучасний стан цієї галузі знань.
2. Психоаналіз 3. Фрейда та його вплив на розвиток психології.
3. Аналітична психологія: розвиток психоаналізу або подолання помилок 3. Фрейда. Сучасні теорії особистості, що увібрали в себе положення психоаналізу.
4. Вклад Г. Айзенка, Г. Оллпорта і Р. Кеттела в розробку проблем особистості.
5. Необхідність і сутність експериментального підходу у вивченні психології особистості.
6. Якби я був(ла) психологом, я б розглядав(ла) особистість з погляду...

Література

1. Басейн Ф.В. Проблема бессознательного. О неосознаваемых формах высшей нервной деятельности. - М., 1968.
2. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. - М., 1982.
3. История зарубежной психологии. 30-60-е годы XX века. - М., 1982.
4. Лапланш Ж. Словарь по психоанализу. - М., 1996.
5. Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997.
6. Наранхо К. Гештальттерапия. - Воронеж, 1995.
7. Немов Р.С. Психология. В 3 т. - М., 1995. - Т. 1.
8. Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия. - М., 1997.
9. Сабуров А.С. Психология: Курс лекций. - К., 1996.
10. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. - М., 1994.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.
12. Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности. - СПб, 1997.
13. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. -М., 1995.
14. Ярошевский М.Я. История психологии. - М., 1995.

Додаток 2

Експрес-контрольна робота № 1 на тему “Особистість”

Інструкція.
1. Опишіть образ людини, що, на ваш погляд, є особистістю.
   Доведіть це на описі конкретних прикладів його (її) ставлення:
- до себе;
- людей;
- світу;
- діяльності.
2. Для опису Ви можете обрати:
- людину з Вашого найближчого оточення;
- достатньо відому людину з далекого оточення (“великі люди”);
- художній образ з літературного твору.
3. Позначте, у рамках якого теоретичного обґрунтування поняття “особистість” Ви розмірковували? Чому саме це обґрунтування здається Вам найбільш правильним? Чому Ви відкинули інші варіанти трактування поняття?

Додаток З

Контрольна робота № 2

на тему “Психологія особистісного захисту”

Варіант 1
Як Ви розумієте такий феномен у психології особистості, як “психологічний захист”? На фоні яких процесів актуалізується це явище? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 2
На якому рівні відбувається актуалізація захисного реагування? Як може виражатися психологічний захист на поведінковому рівні? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант З
Що впливає на процес застосування психікою такого способу реагування, як психологічний захист? Чого “добивається” психіка в результаті такого способу реагування? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 4
У чому полягає травматичність стресору при використанні психікою такого способу реагування, як психологічний захист? Які, на Ваш погляд, позитивні і негативні наслідки використання психікою непоміркованого психологічного захисту? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 5
Чому важко досліджувати використання психікою психологічного захисту? Навіщо рекомендується аналізувати власну і чужу поведінку з погляду частоти і помірності використання захисного стилю реагування? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 6
Чого, на Ваш погляд, досягає психіка в результаті актуалізації захисного реагування? Які позитивні і негативні наслідки зафіксованих у поведінці психологічних захистів? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 7
Що Ви розумієте під терміном “психологічний захист”? Чому прийнято умовно поділяти механізми психологічного захисту на конструктивні і неконструктивні? Що є критерієм цього поділу? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 8
Чому деякі механізми психологічного захисту гальмують розвиток особистості? Які негативні наслідки актуалізації захисного стилю реагування Ви знаєте? Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 9
Що Ви розумієте під терміном “психологічний захист”? Що впливає на “запуск” використання механізмів психологічного захисту? Як це виявляється на поведінковому рівні? Наведіть приклади.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024