top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow 2.4. Психосинтез: Роберто Ассаджіолі
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2.4. Психосинтез: Роберто Ассаджіолі

2.4. Психосинтез: Роберто Ассаджіолі

   Якщо існує аналіз (розкладання на частині), то існує й синтез (створення цілого з частин). Для того, щоб знайти причину дисграмонії, неврозу, треба віддати перевагу аналізу, а для того, щоб створити гармонію - синтезу. Дисбаланс (психічний дискомфорт) часто виникає тому, що наші психічні процеси розрізнені або навіть суперечать один одному. Ассаджіолі (1888-1974) вважав, що в процесі психосинтезу потрібно ці частини, бажання, прагнення, спочатку усвідомити, а потім об'єднати. Складна техніка психосинтезу як методу психокорекції базується на глибинному пізнанні своєї особистості (ця стадія дуже схожа з психоаналізом, що лежить в основі психосинтезу), розототожнюванні і роботі над субособистостями, розумінні свого істинного “Я”: виявленні або створенні об'єднуючого центру “Я” як вершини - на формуванні або перебудові особистості навколо істинного “Я” або зовнішнього “об'єднуючого центру” і усвідомленні гармонійно цілісної структури особистості (рис. 8).

po8

Рис. 8. Структура особистості, або “карта внутрішнього світу” (за Р. Ассаджіолі)

   На даний час у Європі, США і Канаді створено майже 100 інститутів і центрів психосинтезу, оскільки він використовується не тільки як метод лікування, але й як метод виховання, самоврядування і саморозвитку особистості.
   Структура особистості, або “карта внутрішнього світу”, за Р. Ассаджіолі, включає:
   1 - низьке несвідоме - заглушені бажання, комплекси, інстинкти, витіснуті спогади; найпростіші форми психічної діяльності, що керують життям тіла; основні потяги і примітивні спонукання; неконтрольовані парапсихічні процеси.
   2 - середнє несвідоме - царина, де перебувають психічні навички і стани. Тут відбувається засвоєння отриманого досвіду, зароджуються і визрівають плоди нашого розуму. Середнє несвідоме і свідомість тісно пов'язані між собою і можуть спонтанно переходити одне в одне.
   3 - вище несвідоме - царина формування і джерело натхнення для творчості, інтуїції, альтруїзму та інших вищих почуттів. Еволюційне майбутнє людини, усе те, чого вона може досягти в процесі розвитку; царина зародження і зосередження вищих парапсихологічних функцій і духовної енергії.
   4 - поле свідомості - безпосередньо усвідомлювана нами частина особистості; безупинний потік відчуттів, уяв, думок, почуттів, бажань, доступний нашому спостереженню й аналізу.
   5 - свідоме особисте “Я” - центр свідомості, особистості. Але це неусвідомлювана нами частина особистості (поле свідомості), що зникає, коли людина засинає, перебуваючи під наркозом. Цей елемент особистості Ассаджіолі називає ЕГО.
   6 - вище надособисте істинне “Я” (або “СВОЄ), що перебуває над потоком думки і станами тіла і не піддається їхньому впливу, а особисте, свідоме “Я” (5) вираження “вищого Я”, його проекція на поле особистості. Усвідомлення персонального “Я” (5) - умова психічного здоров'я, реалізація трансперсонального Я - ознака духовної досконалості.
   7 - колективне несвідоме (за К. Юнгом - “колективне несвідоме - передумова кожної індивідуальної психіки, подібно до того як море є передумова кожної окремої хвилі”). Колективне несвідоме містить у собі досвід усього людства і передається з покоління в покоління; між людиною і світом, іншими людьми увесь час протікають процеси “взаємного психічного проникнення”.
   8 - воля, за допомогою якої “Я” може керувати своїми психічними функціями;
   9 - відчуття;
  
10 - емоції, почуття;
  
11 - імпульси, бажання;
  
12 - уява;
  
13 - мислення;
  
14 - інтуїція;
  
15 - субособистості - психологічні утворення, подібні до живих істот, що співіснують у загальному просторі особистості. Кожна субособистість веде власний стиль життя, має свої рушійні бажання, мотиви, думки, почуття, вчинки, модель світу.
   Концептуальна система Р. Ассаджіолі побудована на припущенні, що людина перебуває в постійному процесі зростання, актуалізуючи свій непроявленний потенціал.
   Важливим елементом психосинтезу Ассаджіолі є поняття субособистостей - динамічних підструктур, що існують відносно незалежно. Найзвичайніші субособистості - ті, що пов'язані з ролями, які ми відіграємо в житті: сина, батька, коханого, лікаря, педагога або службовця. Кожна субособистість будується на підставі якогось бажання цілісної особистості. Можна проаналізувати, виділити ці субособистості і дати їм “своє ім'я”: Розсудливий, Вискочка, Авантюрист, Беззахисна крихітка, Критик, Знавець, Саботажник, “Що подумають люди”, Біс, Розумник тощо. “Ігри”, в які грають ці субособистості, внутрішні голоси людини стають деструктивними в тому випадку, якщо людина не усвідомлює їх та конфліктні сторони усередині себе самої. Початок вивчення сутності свого “Я” полягає в усвідомленні своїх субособистостей і просуванні до свого об'єднуючого психологічного центру.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024