top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Господарське право arrow Зміст підручника "Господарське право" (В.С.Щербина)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Зміст підручника "Господарське право" (В.С.Щербина)

Вступ

Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності
§ 1. Поняття та зміст підприємництва
§ 2. Умови здійснення підприємництва
§ 3. Підприємець і держава

Розділ II Господарські правовідносини та господарське право
§ 1. Предмет регулювання господарського права
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
§ 3. Методи господарського права

Розділ III Господарське законодавство
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види
§ 3. Система господарського законодавства
§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Розділ IV Суб'єкти господарського права
§ 1. Поняття суб'єкта господарського права
§ 2. Види суб'єктів господарського права
§ 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Розділ V Правовий статус підприємств
§ 1. Поняття підприємства
§ 2. Організаційно-правові форми підприємств
§ 3. Створення підприємства
§ 4. Установчі документи підприємства
§ 5. Державна реєстрація підприємства
§ 6. Припинення діяльності підприємства

Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств
§ 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
§ 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві
§ 4. Правовий режим акцій
§ 5. Правовий режим дивідендів
§ 6. Управління акціонерним товариством

Розділ VII Правове становище інших господарських товариств
§ 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
§ 2. Повне товариство
§ 3. Командитне товариство

Розділ VIII Правове становище господарських об'єднань
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство і про господарські об'єднання
§ 2. Види господарських об'єднань
§ 3. Функції та компетенція господарського об'єднання
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп

Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України
§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності
§ 2. Право державної власності
§ 3. Право колективної власності
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ

Розділ X Загальна характеристика господарських договорів
§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України
§ 3. Функції господарського договору
§ 4. Форма господарського договору
§ 5. Порядок укладання господарських договорів
§ 6. Виконання господарських договорів

Розділ XI Господарсько-правова відповідальність
§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві
§ 2. Функції відповідальності
§ 3. Види відповідальності
§ 4. Підстави відповідальності

Розділ XII Правове регулювання банкрутства
§ 1. Поняття банкрутства Суб'єкти у відносинах банкрутства
§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству
§ 3. Підстави для застосування банкрутства
§ 4. Провадження у справах про банкрутство
§ 5. Ліквідаційна процедура
§ 6. Мирова угода

Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету
§ 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
§ 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладення договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна
§ 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
§ 2. Об'єкти приватизації
§ 3. Суб'єкти приватизації
§ 4. Приватизаційний процес
§ 5. Способи приватизації
§ 6. Договірні відносини приватизації

Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту
§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
§ 2. Законодавство про транспорт
§ 3. Правове становище транспортних організацій
§ 4. Транспортні господарські договори

Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності
§ 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види
§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі

Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності
§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності
§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання
§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон

Розділ ХХII Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді
§ 1. Правове становище арбітражних судів
§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ
§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом

Список рекомендованої літератури

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024