top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Вимоги до пультів управління та принципи обладнання
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Вимоги до пультів управління та принципи обладнання

Вимоги до пультів управління та принципи обладнання

   Важливим напрямком в забезпеченні ефективності та надійності діяльності спеціалістів є пристосування технічних засобів до людини. Науково обґрунтоване обладнання постів (ОП) та пультів управління (ПУ) передбачає забезпечення оптимальних умов праці, максимальної надійності та ефективності професійної діяльності спеціаліста, простоти та легкості керування технікою та зброєю, а також збереження працездатності, профілактики передчасного розвитку перевантаження.
   Пост (ПУ) є робочим місцем спеціалістів, під яким розуміють зону його професійної діяльності, оснащену технічними засобами, необхідними для управління технікою та зброєю. Головним технічним засобом будь-якого ОП чи ПУ є пульт управління, на якому розташовані засоби відображення інформації (індикатори) та органи управління (маніпулятори). Засоби зв'язку, забезпечення безпеки, робоче місце відносяться до допоміжного обладнання. Конструктивно робочий простір пультів управління поділяється на дві частини: сенсорне (інформаційне) поле, на якому розміщені різні контрольно-вимірювальні прилади, та моторне (маніпуляторне) поле, де розташовані органи управління.
   Надійність сприйняття інформації, а також ефективність роботи спеціалістів можна підвищити за рахунок раціонального розташування та конструкції пульта управління. Знання головних психофізіологічних закономірностей функціонування ЦНС та професійно важливих аналізаторів (зорового, слухового, рухового) використовується як при конструюванні індикаторів та органів управління, так і в разі створення самих пультів управління.
   В основі пристосування людини до техніки лежать особливості сприйняття, пам'яті, мислення та сенсомоторики, функціонування зорового, слухового, рухового аналізаторів, силові та швидкісні характеристики рухів спеціаліста. На основі досвіду зі створення нової техніки спеціалістами в галузі інженерної психології сформульовані загальні принципи раціонального влаштування та обладнання пультів автоматизованих систем управління типу "людина-техніка".
   У створенні сприятливих умов діяльності операторів провідне місце займає врахування статичних та динамічних розмірів людини для оптимального співвідношення об'ємів та площ робочого місця оператора (ПУ, ОП).
   Другий принцип влаштування пультів зводиться до узгодженості обладнання, засобів контролю з психофізіологічними особливостями функціонування зорового та слухового аналізаторів людини, які забезпечують надійність сприйняття інформації.
   Принцип економії рухів та мінімізації енерговитрат закладений у врахуванні біомеханіки рухів людини (швидкості, точності, сили, чутливості). В цих умовах значно зростає надійність та продуктивність праці операторів.
   Суттю принципу максимальної лаконічності є розміщення на пульті управління тих засобів контролю, без яких неможливе виконання функціональних обов'язків.
   Коли в основу лягає виділення сенсорного та моторного поля на пульті управління, а також зон різної видимості та досягнення на них, тоді мається на увазі принцип функціональної організації пульта управління.
   Головною вимогою принципу уніфікації та раціонального оформлення засобів контролю й управління є усунення численності в способах умовного позначення об'єктів управління, окремих блоків, індикаторів, маніпуляторів.
   У відповідності до принципу використання звичних асоціацій та стереотипних реакцій напрямки руху маніпуляторів повинні завжди поєднуватись із стереотипною уявою зміни режиму функціонування, зміною показників приладів. Дотримання цього та попередніх принципів влаштування та обладнання пультів сприяє формуванню, закріпленню та підтримці робочих навичок та умінь у операторів.
   Важливим принципом в забезпеченні ефективності та надійності роботи операторів за рахунок легкого та швидкого переходу від сприйняття до оцінки інформації, прийняття рішень є принцип просторової відповідності у розміщенні індикаторів та маніпуляторів на пульті керування.
   У відповідності до принципу структурності проводиться згрупування засобів контролю та управління в зонах сенсорного або моторного полів пульта, які тісно пов'язані між собою в структурі рішення завдань управління.
   Принцип стадійності спрямований на забезпечення рішень поставлених завдань за стадіями (оцінка, виявлення порушень, реалізація управління, контролю). Виділяються найбільш важливі засоби контролю та керування з точки зору ефективності та безпеки, що й лягає в основу принципу значимості та частоти користування.
   Відомо, що естетичне оформлення робочого місця, техніки сприяє позитивним емоціям, полегшує виконання функціональних обов'язків. Реалізація принципів розташування обладнання пультів управління дозволяє швидше освоїти нову техніку та зброю, а також значно покращує умови діяльності, підвищує ефективність та безпеку праці спеціалістів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024