top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Методики оцінки розумової працездатності
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Методики оцінки розумової працездатності

Методики оцінки розумової працездатності

   Розумова праця пов'язана з прийомом й переробкою інформації і переважно потребує напруження вищої нервової (психічної) діяльності (ВИД). Головними характеристиками ВНД при розумовій праці є психофізіологічні якості й психічні пізнавальні процеси. Психофізіологічними якостями вважаються властивості нервової системи й функціональні можливості аналізаторів. До професійно важливих психічних пізнавальних процесів розумової праці відносяться сприйняття, пам'ять, увага, мислення та емоції.
   Таким чином, для оцінки розумової праці необхідно дослідити психічні пізнавальні процеси та психофізіологічні якості, а для оцінки всіх побічних показників - додатково ще й фізичну працездатність та суб'єктивний стан людини.
   Для оцінки безпосередньої та довгочасної пам'яті використовуються такі методики: слухова та зорова пам'ять на числа, оперативна пам'ять, запам'ятовування елементів та характеристик професійної діяльності.
   При дослідженні якостей уваги найшли застосування коректурна проба з кільцями Ландольта, коректурна проба Анфімова, переплутані лінії, відшукування чисел з переключенням, розташування чисел й шкали приладів.
   Оцінка мислення проводиться за допомогою таких методик, як інформаційний пошук в умовах дефіциту часу, додавання й віднімання, додавання й віднімання з переключенням, множення, числові ряди Рождественської, кількісні відношення, встановлення закономірностей та ін.
   Ми розглянемо лише ті методики, котрі частіше всього застосовуються в обстеженнях спеціалістів та мають високий ступінь кореляції з прямими показниками працездатності. Докладний зміст та засоби застосування методичних прийомів, а також організацію обстеження ми не проводимо, тому що вони описані у відповідних методичних керівництвах (Точилов К.С., 1970; Леонтьев О.М., Гіпен-рейтер Ю.Б., 1972; Загрядський В.П., Сулимо-Самуйлло З.К., 1976; Сапов І.A. з співавт. Корольчук М.С., 1991, 1993).
   Процеси пам'яті займають важливе місце в психофізіологічній структурі діяльності спеціаліста. Для характеристики безпосередньої (короткочасної) й довгочасної (відстроченої) пам'яті застосовується методика В.Н. Смирнова (1966) в зоровому та слуховому варіанті. Продуктивність оперативної пам'яті визначається за методикою Т.Х. Джангарова в модифікації Ю.М. Боброва і B.C. Щоголєва (1973).
   Якості уваги відповідальні за успішність професійної діяльності будь-якого спеціаліста. Застосування коректурної проби з кільцями Ландольта дозволяє характеризувати швидкість переробки інформації в зоровому аналізаторі (Генкін А.А., Медведев В.І., Шек М.П., 1963), стійкість уваги та працездатність; за допомогою методик "Числові ряди", "Аналогії", "Додавання в умі" оцінюються особливості логічного (понятійного) мислення, здібність до аналогії, до обчислень як елементарних форм мислення.
   Безпосередня (короткочасна) зорова пам'ять на числа
   Методика призначена для дослідження й оцінки об'єму й успішності короткочасної зорової пам'яті на числа. За допомогою цієї методики можливо визначити також здібності утримання матеріалу в пам'яті (відстрочена пам'ять). Для дослідження об'єму безпосередньої пам'яті використовуються два варіанти таблиць розміром 600 х 400 см з 12 двозначними числами. Дослідження полягає в тому, що обстежуваним показують таблицю протягом 30 сек. Вони повинні запам'ятати числа, а потім по команді (за 40-60 сек) записати їх. Таблицю показують 5 разів, кожен раз записані числа загортають (закривають). Загальний час обстеження - 6-7 хв. Середні показники та оцінки будуть дані на наступних сторінках.
   Безпосередня (короткочасна) слухова пам'ять
   Короткочасна слухова пам'ять характеризується об'ємом правильно відтворених чисел. Числа читаються голосно, чітко, не дуже швидко. По команді записуються числа, які запам'ятали в будь-якому порядку в рядах. Повторюємо пред'явлені числа на слух 5 разів, з одним і тим же порядком чисел. Кожен раз записане загортаємо (закриваємо).
   Іноді замість чисел експериментатор зачитує 10-12 слів, які потім відтворюються обстежуваними протягом 1 хв (45-60 сек). Крім того, для спеціалістів замість слів зачитуються професійно важливі параметри. Наприклад, для вахтових керівників наводяться елементи корабельного навантаження: курс - 143°, швидкість -12 вузлів, пальне - 214 т, вода - 15 т, масло - 15, глибина _ 49 м, вітер - 3 бали, повітря високого тиску - 78%, режим роботи головного двигуна - 50% і т.д. В цьому випадку об'єм безпосередньої пам'яті також оцінюється за кількістю правильно записаних елементів і після однократного слухання (в середньому при 10 параметрах вона має такі показники: 8,5 ± 1,5).
   Оцінювати відстрочену (довгочасну) пам'ять можливо по результатам відтворення параметрів (чисел) через 40-60 хв після їх пред'явлення, які коливаються в межах 6 ± 1,1. Розраховується показник здатності людини зберігати одержану інформацію як відношення відстроченої пам'яті до об'єму короткочасної пам'яті, виражений в % (80 ± 10%). Відстрочена (довгочасна) пам'ять для спеціалістів професійно важлива, адже вона забезпечує запам'ятовування, тривале збереження та відтворення необхідної інформації. Звичайно зачитується 10 не пов'язаних за змістом слів до повного їх запам'ятовування. Наприклад: книга, сестра, вода, повітря, стіл, машина, цукор, дерево, молоко, ґудзик. Можливо зачитати й числа. Кількість повторів характеризує швидкість запам'ятовувань, кількість пред'явлених для запам'ятовування слів (чисел), поділених на кількість повторів - об'єм довгочасної пам'яті. Результати вважаються хорошими, якщо швидкість запам'ятовування 2/3 повтори, а об'єм довгочасної пам'яті - 5,0 ± 1,2.

Таблиці для дослідження зорової пам'яті

 

Варіант 1

 

 

 

Варіант 2

 

4

93

87

11

 

21

43

85

67

56

19

74

67

33

96

18

24

37

68

45

92

14

57

79

32

Варіанти чисел для дослідження слухової пам'яті

Варіант 1

83

25

61

37

19

53

98

13

76

39

Варіант 2

27

64

58

41

89

36

72

16

46

18

   Оцінка зорової та слухової пам'яті
   ОКЗП (ОКСП) - об'єм короткочасної зорової (слухової) пам'яті - це кількість правильно записаних чисел в першому пред'явленні.
   а - кількість правильно відтворених чисел в усіх п'яти пред'явленнях.
   в - кількість помилок (неправильно записаних чисел в усіх п'яти пред'явленнях).
   КУ - коефіцієнт успішності запам'ятовування зорової (слухової) інформації.

pdk12

   Аналіз результатів слухової та зорової пам'яті проводиться шляхом порівняння записів обстежуваного з таблицею й визначається кількістю чисел, які він запам'ятав та відтворив. За нашими даними, показники зорової пам'яті у спеціалістів як правило вищі ніж слухової на 9-10%.

Таблиця оцінки слухової та зорової пам'яті

Слухова пам'ять

Зорова пам'ять

Оцінка

оксп

КУСП

ОКЗП

КУЗП

Відмінно

7 і більше

0,8 і більше

8,9

0,9 і більше

Добре

6-5

0,79-0,65

7-6

0,89-0,75

Задовільно

4-3

0,64-0,5

4-5

0,74-0,6

Незадовільно

3

0,5

4

0,6

   Примітка: орієнтовні дані представлені за матеріалами дослідження спеціалістів з числа рядового складу.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024