top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему

Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему

   В останнє десятиріччя вивчається можливість використання дії імпульсним електричним струмом (ІЕС) для загального знеболювання в комбінації з закисом азоту (К. Тот, 1980) при лікуванні деяких форм патології (Л.С. Персианінов, Е.М. Каструбін, М.М. Растригін, 1979), в спортивній медицині (Григор'єв Ю.І., Каструбін Е.М., Корольчук М.С., 1980; Сапов LA. з співавт., 1980), у військово-морській медицині (Корольчук М.С., 1979, 1981; Бобров Ю.М., Бухарін В.А., 1986, 1997), у військово-авіаційній медицині (Шаптала В.І. з співавт., 1983).На сьогодні немає єдиного погляду, пояснюючого механізм електроді! на ЦНС (Ройтенбурд СР., Єгорова-Робінер І.С., 1978; Сапов І.А., Кулешов В.І., 1981). Деякі дослідники вважають, що дія електричного струму пов'язана з розвитком осередку катодичної депресії в лобових долях, в результаті чого змінюються взаємовідносини кори й підкірки (Даршкевич І.Н., 1976; Каструбін Е.М., 1979). В результаті деполяризаційного гальмування, яке розвивається, змінюється активуючий вплив ретикулярної формації на вищероз-міщені структури головного мозку (Лівенцев Н.М., 1953; Робінер І.С., 1957, 1966). Зменшення емоційних реакцій і стану вегетативної рівноваги дозволяє зробити припущення про те, що ефект електро-транквілізації зумовлений розвитком осередку катодичної депресії на рівні зорового горба та гіпоталамусу (Банщиков В.М. з співавт., 1966; Іванов-Муромський з співавт., 1966, 1976), які в значному ступені відповідальні за регуляцію стану організму в умовах стресу та нервово-психічної напруги. Інші автори (Анохін П.К, Судаков К.В., 1969) вважають, що дія ІЕС на ЦНС супроводжується збудженням її лімбічних структур, котрі знаходяться в реципрокних відношеннях з ретикулярною формацією. За рахунок таких відношень можливе зменшення активуючого впливу останніх на філогенетичні молоді структури головного мозку.
   З іншого боку, безпосереднє роздратування електричним струмом нервової тканини викликає збільшення наявності ендорфінів у спинномозковій рідині (A. Kechital, 1990). Можливо припустити, що електростимуляція лімбічних структур веде до визволення ендорфінів і енкефалінів (Кузін М.І. та ін., 1981), котрі є ендогенними анальгезуючими речовинами (Н. Kosterliz, Sydez, 1975) та відповідають за регуляцію емоційного й психічного станів (Bloomebul, 1976) і пояснюють ефект електроанальгезії (Долін В.А., Виноградов В.М., 1982).
   Можливо, що ефект електростимуляції зумовлений і засвоєнням ритму імпульсних подразнень структурними утвореннями кори головного мозку. Деякі автори припускають, що зміни функціонального стану людини під впливом дії ІЕС пов'язані не тільки з прямим подразненням глибоких структур головного мозку, а й з виділенням хімічних речовин та гормонів, які змінюють секрецію тропних гормонів гіпофізом (В.Н. Smith, 1971; І. Grabow; Hillard, 1978).
   Таким чином, існують різні припущення про інтимні механізми функціонального стану центральної нервової системи при дії ІЕС. На думку І.А. Сапова і В.І. Кулешова (1931), необхідно розглядати їх як окремі ланцюги генезу електростимуляції. Фізіологічною основою даного способу є збудження лімбічних структур кори головного мозку, виділення нейропептидів та виражений їх вплив на регуляцію головних функцій організму.
   Дія ІЕС на ЦНС з метою регуляції функціонального стану, збереження працездатності спеціалістів може застосовуватись як одноразовим сеансом, так і курсом (кожен день або через день: 6-10 сеансів по 45-60 хв).
   Призначається одноразова дія ІЕС в разі вираженого стомлення після напруженої діяльності (добове чергування) чи професійної діяльності (тривале виконання функціональних обов'язків) з метою швидкого відновлення функціонального стану й працездатності спеціалістів. Застосовується ІЕС в разі необхідності негайного підвищення працездатності окремої групи спеціалістів найбільш відповідальних за виконання роботи, тривалого напруженого виконання професійної діяльності з метою усунення несприятливої дії на функції організму й працездатність спеціалістів вираженої нервово-психічної напруги або негативних емоційних реакцій як наслідків дії стресових факторів соціального, професійного характеру.
   Дія ІЕС (курсова 6-10 сеансів кожен день або через день) призначається в таких випадках:
   - з метою швидкої та адекватної адаптації організму до умов та факторів професійної діяльності (вироблення нового динамічного стереотипу): з перших днів, зміни, яка заступає на чергування з 0.00 годин, перехід в нові часові пояси;
   - необхідності тривалого збереження працездатності спеціалістів в процесі робочого циклу (на початковому етапі професійної діяльності, великої фактичної зайнятості, недостатньої тривалості сну, високої нервово-психічної напруги);
   - вираженому стомленні й профілактиці перевантаження окремих спеціалістів при погіршенні суб'єктивного стану, погіршенні побічних показників працездатності на фоні збереження продуктивності й якості професійної діяльності;
   - в разі перевантаження окремих спеціалістів з метою покращання функціонального стану й підвищення працездатності;
   - скарг астеноневротичного характеру, вираженої емоційної нестійкості, нейроциркуляторних розладів серцево-судинної системи;
   - ослаблення стану здоров'я спеціалістів після закінчення виконання робочого циклу (за результатами медичного обстеження в колективі, на базі відпочинку чи в санаторії);
   - відновлення працездатності як в період виконання, так і після його виконання.
   Заперечується застосування ІЕС в разі індивідуальної підвищеної чутливості до електричного струму, захворювань внутрішніх органів в стадії декомпенсації, запальних й травматичних ушкоджень нервової системи та психічних захворювань.
   Дія ІЕС на ЦНС здійснюється за допомогою серійних медичних апаратів: Електронаркон-1, ЛЕНАР або ЕЛ-12-01 (Река) по спеціальній методиці, яка описана в інструкціях до апаратів.
   Сеанси проводяться медичним персоналом за призначенням лікаря й під контролем реєстрації скарг, частоти серцевих скорочень, кров'яного тиску до сеансу, в процесі дії ІЕС і після його закінчення.
   Електросон - це сон людини, близький до фізіологічного; проявляється в розвитку процесу гальмування в корі головного мозку, специфічному гуморальному компоненті в результаті дії на рецептори й структури мозку імпульсним струмом малої сили й різної частоти (Гіляровський В.А., 1953; Кулешов В.І., Сапов І.А., 1980).
   Сеанси електросну застосовуються в основному за призначенням для нормалізації сну. При цьому на початку роботи у пацієнтів, які приймали курс електросну (до 5 процедур, переважно спеціалісти нічних змін), адекватно формується новий робочий динамічний стереотип, в кінці робочого циклу покращується сон і знімаються прикмети вираженого стомлення або перевтомлення. Апаратура для дії ІЕС та електросон спеціально виконана за вимогами безпеки й не потребує заземлення, вона гарантує безпеку як пацієнта, так і обслуговуючого персоналу. При роботі в умовах технічних об'єктів слід керуватись Правилами експлуатації електрообладнання технічних об'єктів. Особи з порушенням сну записуються в журнал, де фіксуються скарги, характеристика розладу сну, об'єктивний статус з оцінкою працездатності за побічними показниками, динаміка засинання при електросні, самопочуття після сну, стан працездатності після циклів сеансів електросну. Протипоказання до застосування електросну такі ж самі, як при дії ІЕС. Методика проведення електросну описана в спеціальних інструкціях.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024