top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Деякі поняття безпеки праці

Деякі поняття безпеки праці

   Враховуючи, що психофізіологія безпечної та ефективної діяльності спеціалістів, з одного боку, безпосередньо вирішує завдання оптимізації трудової діяльності, в тому числі і підвищення безпеки праці, а з другого - використовується для розроблення більш безпечної техніки, умов праці, засобів захисту, необхідно розглянути деякі поняття безпеки праці.
   Людина приймає участь в процесі будь-якої професійної діяльності; через відповідні знаряддя праці вона діє на предмет праці у відповідних умовах середовища. Встановлюються певні правила взаємодії компонентів праці спеціаліста зі знаряддям й предметом праці, навколишнім середовищем (порушення норм та зв'язків між ними є причинами небезпеки). Тому фактор організації взаємодії компонентів праці розглядається як п'ятий компонент трудового процесу, який їх пов'язує й визначає поведінку людини, застосування знарядь та предметів праці, а також допустимі умови середовища. Серед різних факторів професійної діяльності з поглядів безпеки праці прийнято виділяти небезпечні виробничі фактори, які можуть призвести до травми, та шкідливі виробничі фактори, дія котрих може призвести до професійного захворювання. Шкідлива дія на організм може відбуватись внаслідок безпосереднього контактного впливу (механічного, хімічного, електричного і т.д.), дистанційного (світлового, теплового), а також зразу після дії або через визначений час (після радіоактивного опромінення). Крім того, небезпечні виробничі фактори можна розподілити (І. Балінт, М. Мурані, 1968) на наявні та потенційні. Одним з центральних понять безпеки праці, на думку цих же авторів, є нещасний випадок, його несподіваність та ненавмисність. Однак умова несподіваності нещасного випадку не завжди обов'язкова. Так, в небезпечній ситуації, коли спеціаліст усвідомлює й розуміє положення, яке склалось, і може знайти шляхи уникнення, або ж хоча б зниження тяжкості нещасного випадку. В літературі є велика кількість визначень поняття "нещасний випадок". Приведу два з них, які, на мою Думку, доповнюють один одного.
   Нещасний випадок - несподіване, ненавмисне пошкодження організму людини, яке перешкоджає нормальному здійсненню діяльності, що виникло внаслідок дії на нього небезпечного виробничого фактора або особистої поведінки (Котик М.А., 1981).
   Нещасний випадок можливо розглядати й у інший спосіб. Небезпечні виробничі фактори мають зовнішньо визначені просторові зони дії, які називають небезпечними зонами й характеризуються видом небезпеки та її інтенсивністю, а також часом її дії (Алякринський B.C., 1978, Ачин В.А., 1976). Крім того, для виникнення нещасного випадку (НВ) людина повинна обов'язково знаходитись в небезпечній зоні, порушити порядок (особистий, технологічний, організаційний), а також повинний збігтися цілий ряд інших обставин.
   Виходячи з цих міркувань, нещасний випадок можливо визначити як подію, яка виникає в результаті порушення трудового процесу й збігу цілого ряду обставин частіше за все в той період, коли людина знаходиться в небезпечній зоні.
   Деякі автори розцінюють НВ як "небажану подію, яка веде до матеріального збитку і/або пошкодження" (Аршава В.Г., 1974, 1981). Однак домовимося, що поняття "нещасний випадок" в подальшому викладанні буде використовуватись тільки у зв'язку з пошкодженням людини, незалежно від матеріальних втрат.
   Крім загальновизнаних позначень поняття НВ, слід спеціально зупинитись на його психологічній дії.
   Інстинкт самозбереження, незважаючи на випадковість НВ, не є для людини психологічним виправданням. Тому НВ виявляється складним психологічним феноменом, в якому переплітаються й фактори випадковості, й необхідності, й обов'язку прогнозувати події, й страждання, й переживання почуття особистої вини, невдачі з різким стрибком дезорганізації процесу діяльності, фізичним та матеріальним пошкодженням. Як показали дослідження П. Ховстеттера (1971), поняття НВ найбільш тісно пов'язується із словами: вина, страждання, полохливість, легковажність.
   Нещасний випадок нерідко має й соціальні наслідки: негативно впливає на інших спеціалістів, знижує показники праці, погіршує психологічний клімат.
   Небезпечна (аварійна) ситуація - ситуація, в якій створюється достатньо велика можливість виникнення нещасного випадку. Хоча слово "аварія" означає ушкодження, збиток і тому може застосовуватись до будь-яких видів тілесних і матеріальних пошкоджень. В наш час це слово прийнято пов'язувати з технічними порушеннями та їх наслідками. Якщо аварія є наслідком тілесних пошкоджень людей, то тоді йде мова про аварію і пов'язані з нею НВ. Якщо ж порушення в роботі техніки призводить до НВ, в якому загинула хоча б одна людина, то така подія кваліфікується як катастрофа.
   К.К. Платонов (1971) визначає аварійну ситуацію як "ускладнення умов трудової діяльності, яка робить неможливим її виконання за раніше наміченим планом у зв'язку з загрозою аварії. Причинами виникнення таких ситуацій можуть бути неправильні дії людини (особистісний фактор), відмова техніки, порушення необхідної організації трудової діяльності, зміна умов середовища або комплекс цих факторів (Хінт Ю., 1975).
   Не всяка небезпечна ситуація веде до нещасного випадку. Тому можливо вести мову про небезпечну ситуацію, яка існувала, але НВ по тим чи іншим причинам вдалось уникнути. Таку подію прийнято називати передумовою до нещасного випадку. Іноді передумову тлумачать як небажану подію, котра при зміні ситуації могла б з'явитись причиною пошкодження і/або матеріального збитку.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024