top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Науково-практичні проблеми закономірностей та особливості праці спеціалістів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Науково-практичні проблеми закономірностей та особливості праці спеціалістів

Науково-практичні проблеми закономірностей та особливості праці спеціалістів

   На IV науково-практичній конференції (Ленінград, 1990 р.) щодо придатності технічних об'єктів до умов життєдіяльності визначено, що проблема збереження здоров'я спеціалістів не стала пріоритетною, повільно втілюються в практику сучасні науково-технічні розробки, спрямовані на покращання умов життєдіяльності. На багатьох об'єктах несприятливі фактори (шум, вібрація, електромагнітні випромінювання, шкідливі домішки в повітрі і т.д.) не відповідають підвищеним медичним вимогам. Так, якщо рівень останніх прийняти за 100%, то на технічних об'єктах, які нині експлуатуються, вони виконуються на 37-62%. Тому надзвичайно актуальними напрямами науково-практичних досліджень можливо вважати завдання по визначенню недоліків, подальшому покращанню умов життєдіяльності, контролю за ними й удосконаленню технічних засобів.
   Ґрунтовний аналіз й дослідження шляхів вирішення цих завдань по кожному з напрямків - гідрометео, соціально-психологічних та медико-біологічних факторів - теми для окремих праць з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності спеціалістів.
   Окремі дослідження можливо спрямувати на встановлення (нормування) умов професійної діяльності з метою формування вимог до техніки та соціально-психологічного, медичного забезпечення підготовки; вивчення впливу умов та особливостей на функції організму та працездатність; визначення психофізіологічних резервів; профілактика перевтомлення та розробка критеріїв професійного відбору, навчання та підготовки спеціалістів.

Завдання для самопідготовки та запитання для самоконтролю

1. Основні закономірності трудової діяльності людини.
2. Особливості праці спеціалістів.
3. Фактори, які впливають на функції організму та працездатність:
   - природні;
   - технічні;
   - соціально-психологічні;
   - медико-біологічні.
4. Вивчіть матеріали по підручнику за допомогою опорного конспекту.
5. Відтворіть опорний конспект по пам'яті.
6. Познайомтесь з науково-теоретичними проблемами та літературою за темою.
7. Визначте основні завдання науково-практичних проблем за темою у вашому колективі.
8. Складіть бібліографічну карту по темі за останні 2-3 роки.

Література для поглибленого вивчення

1. Агаджанян Н.А. Человеку жить всюду. - М.: Сов. Россия, 1982.
2. Блінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки. - Дис. канд. психол. наук. - К., 1999.
3. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под ред. Навакатикяна А.О. - К.: Здоров'я, 1984.
4. Войтенко А.Й., Шафран Л.М. Гигиена обитаемости морских судов. - К.: Здоров'я, 1989.
5. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти): Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999.
6. Егоров А.С., Загрядский В.П. Психофизиология умственного труда. - Л.: Наука, 1973.
7. Ищенко П.И. Обитаемость подводных лодок: от Леонардо да Винчи до... // Морской сборник. - М.: Красная звезда, 1991. - № 3. - С. 61-62.
8. Казначеев В.П. Очерки теории и практика экологии человека. - М.: Медицина, 1983.
9. Кириленко Т.С. Виховання почуттів. - К.: Політвидав, 1989.
10. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності. - К.: МОУ, 1996.
11. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВГІ, 1997.
12. Крайнюк В.М. Практикум з психології: Курс лекцій. Ч. 1,2. - К.: КиМУ, 2002.
13. Крайнюк В.М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку. - Дис. канд. психол. наук. - К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 1999.
14. Криворучко П.П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні. - Дис. канд. психол. наук. - К.: КВГІ НАОУ, 1998.
15. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
16. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. - К.: Перспектива, 1998.
17. Максименко С.Д. Основи загальної психології/ За ред. С.Д.Максименка. - К., 1998.
18. Осьодло В.І. Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів в умовах професійної діяльності: Дис. канд. психол. наук. - К.: Київський НУ ім. Т. Шевченка, 2001.
19. Психологія професійної діяльності офіцера / Кремінь В.Г., Максименко С.Д., Толубко В.Б. -Хмельницькі ХАПВУ, 2000.
20. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. - М.: Медицина, 1983.
21. Сапов И.А., Солодков А.С. Состояние функций организма и работоспособности моряков. -Л.:Медицина, 1980.
22. Семиченко В.А. Психические состояния. - К.: Магістр S, 1998.
23. Сидоренко Г.И., Пичипин М.А. Обоснование принципов установления максимально-допустимих нагрузок воздействия на человека // Гигиена и санитария. - 1981 - № 2.
24. Стасюк В.В. Формування емоційної стійкості у воїнів десантників. - Дис. канд. психол. наук -К.: КВГІ НАОУ, 1999.
25. Титаренко Т.М. Життєва криза як індикатор особистісного розвитку. Практична психологія: теорія, методи, технології. - К., 1997.
26. Трофімов Ю.Л. Психологія. - К.: Либідь, 1999.
27. Ягупов В.В. Соціальна та військова психологія: Навч. посібник. - К.: Київський університет, 2000.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024