top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Науково-практичні аспекти проблеми депривації та монотонії
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Науково-практичні аспекти проблеми депривації та монотонії

Науково-практичні аспекти проблеми депривації та монотонії

   В науково-практичному плані інтерес викликало питання адаптації спеціалістів в різних умовах праці до монотонної роботи.
   В цьому плані може проводитись велика дослідницька робота, мета якої - зрозуміти соціальну та психофізіологічну суть монотонії праці та вдосконалення її умов.
   Дослідження монотонії, виходячи з потреб науки та практики, можуть проводитись в таких напрямках:
   - поглиблене вивчення соціально-психологічних, психофізіологічних механізмів та наслідків дії монотонії на спеціалістів в процесі психофізіологічного забезпечення підготовки;
   - уточнення та розробка нових критеріїв оцінки монотонної праці з наступною їх класифікацією (соціальних, соціально-психологічних, психофізіологічних, професійних критеріїв);
   - виявлення прикмет, характерних дій різного ступеня монотонії в залежності від індивідуальних якостей особистості на функції спеціалістів, працездатність, безпеку праці;
   - удосконалення та розробка нових ефективних заходів по ослабленню негативної монотонії на працездатність людини;
   - перспективні міжгалузеві дослідження по проблемі монотонії в єдиному методичному руслі.
   Заходи, які сприяють зменшенню негативної дії монотонії на функції організму та працездатність, можуть бути різноманітними (Золіна З.М., Ізмеров М.Ф., 1983):
   1. Організація ритму та темпу роботи.
   2. Узагальнення за рахунок зменшення операцій.
   3. Чергування виконання суміжних операцій.
   4. Зміна режимів швидкостей руху протягом робочої зміни з урахуванням закономірностей кривої працездатності (період входження в роботу, період стійкого рівня і період зниження).
   5. Введення регламентованих перерв та виробничої гімнастики з урахуванням особливостей трудового навантаження на м'язовий та нервовий апарат працюючих.
   6. Введення в режим робочих змін функціональної музики.
   7. Механізація та автоматизація трудомістких операцій.
   8. Чергування праці сидячи та стоячи.
   9. Періодична робота в відносно вільному темпі та ритмі.
   10. Безперебійне забезпечення робочих дільниць добре відбракованими якісними матеріалами, деталями, напівфабрикатами.
   11. Регламентація режиму праці та відпочинку.
   12. Раціоналізація робочого місця, робочих дій та пози, запровадження інших заходів із врахуванням вимог ергономіки, естетики, культури праці.
   Перевірка ефективності комплексу рекомендацій показала, що вони забезпечують на тривалий час підтримку високого рівня працездатності, підвищення продуктивності та безпеки праці, покращання якості роботи, зменшення суб'єктивних скарг на нудьгу, стомленість, кількість захворювань опорно-рухового апарату у працюючих.

Запитання для самоконтролю

1. В чому суть термінів "сенсорна" та "перцептивна депривація"?
2. Дайте характеристику фаз депривізації.
3. Що таке монотонія та які фактори її обумовлюють?
4. В чому полягають симптоми монотонії?
5. Вплив депривації та монотонії на ефективність професійної діяльності спеціалістів.

Практичні завдання

1. Зробіть опорний конспект за темою.
2. Проаналізуйте комплекс заходів, які рекомендовані вченими для профілактики монотонії в умовах праці цивільних спеціалістів.
3. Виділіть групу спеціалістів у Вашому колективі, які підлягають дії депривації або монотонії.
4. Дайте практичні рекомендації спеціалістам Вашого колективу по профілактиці негативної дії депривації або монотонії.

Література для поглибленого вивчення

1. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Крылова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979.
2. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності. - К.: МОУ, 1996.
3. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВП, 1997.
4. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
5. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. - М.: Политиздат, 1989.
6. Лобенко А.А., Асмолов А.К. Компенсаторно-приспособительные механизмы у моряков. - К.: Здоров'я, 1991.
7. Рождественская В.И. Индивидуальние различия работоспособности: Психофизические исследования работоспособности в условиях монотонной деятельности. - М.: Педагогика, 1980.
8. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. - М.: Медицина, 1983.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024