top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Головні положення і поняття

Головні положення і поняття

   Трудова діяльність людини - це природна умова життя, основа існування людини в суспільстві.
   В результаті складної взаємодії організму людини, яка координується з зовнішнім середовищем в процесі життєдіяльності, формується цільова і динамічна соціально-біологічна властивість особистості - працездатність.
   Проблеми праці - це соціальні проблеми, які розповсюджуються на повсякденну діяльність спеціалістів в екстремальних умовах. Тому, щоб не розглядати проблеми однобічно, при характеристиці діяльності спеціалістів необхідно враховувати як психофізіологічну, так і соціальну суть.
   З точки зору психофізіології для характеристики рівня працездатності важливо поняття функціонального стану організму. З безлічі визначень функціонального стану і працездатності, які не вичерпують їх повноту та не завжди задовольняють різних спеціалістів, зупинимося на розгляді цих понять з позиції взаємин із працею спеціалістів. Коротко функціональний стан можна визначити як сукупність тих функцій і особливостей організму, які несуть найбільшу навантаженість в забезпеченні професійної діяльності.
   Працездатність - поняття переважно фізіологічне і його можна визначити як максимальну можливість особистості здійснювати трудову діяльність за певний період часу з необхідною надійністю.
   В залежності від участі м'язової та інтелектуальної сфери в трудовій діяльності спеціаліста розрізняють переважно розумову та фізичну працездатність. Для психофізіології працездатності та безпечної діяльності однаково важливі обидва види працездатності. Хоча в останній час у зв'язку з перевагою у спеціалістів операторської праці велике значення набуває характеристика розумової працездатності, особливо в умовах повсякденної учбової діяльності.
   Професійна працездатність - більш вузьке поняття і включає в себе ефективність і успіх конкретної спеціальної діяльності. Оцінюється працездатність за прямими і побічними показниками. Прямими показниками є якість і кількість праці, а побічними - показники функцій організму працездатності, тобто психологічна ціна ефективної і надійної діяльності.
   На сучасному стані розвитку техніки працездатність тісно пов'язана з витривалістю. Одна і та ж робота в різних умовах в залежності від функціонального стану, індивідуальних особливостей спеціаліста досягається неоднаковими витратами біоенергетичних ресурсів і різним ступенем мобілізації його психофізіологічних резервів, тобто різною психофізіологічною ціною працездатності. Саме цим в основному визначаються терміни оптимального рівня працездатності і безпечної діяльності спеціалістів, отже і терміни надійного автономного використання технічних систем.
   Витривалість визначається як здатність людини до тривалого виконання роботи на заданому рівні. Оцінюється витривалість часом та стійкістю роботи на заданому рівні. Поняття "витривалість спеціаліста" тісно пов'язана з поняттям "надійність технічної системи". Під останньою розуміємо ймовірність задовільного виконання потрібних функцій в заданих умовах і визначений час.
   Отож, характеристика витривалості спеціаліста в системах управління технікою дозволяє дійти висновку про надійність його роботи в системах управління технікою. При цьому з витривалістю (надійністю) тісно пов'язана точність роботи спеціалістів. Для їх характеристики необхідно знати кількість та якість помилок в професійній діяльності людини.
   Витривалість розглядається і як можливість організму підтримувати життя при крайніх значеннях факторів навколишнього середовища (природних, технічних, соціально-психологічних), визначений час. Таке уявлення про витривалість дозволяє об'єктивно оцінити можливість існування людини (колективу, екіпажу) в екстремальних ситуаціях.
   Найбільш широким поняттям є працездатність, яка визначається частіше всього станом здоров'я людини. Працездатність розподіляється на загальну (здатність виконувати будь-яку роботу в звичайних умовах праці), професійну (здатність працювати за визначеною спеціальністю) та обмежену чи неповну (стан здоров'я людини не дозволяє працювати за даною професією чи в даних умовах і потребує переходу на іншу роботу).
   Для спеціалістів особливу значимість має поняття працездатність - здатність фахівця виконати завдання. Боєздатність більш складне поняття, ніж працездатність і не має однозначного визначення, але крім характеристик, відображених у понятті "працездатність", включає: моральний стан, мотивацію, силу волі, здатність приймати рішення в умовах дефіциту часу та інформації, йти на ризик, подолання страху та цілий ряд інших соціально-психологічних професійно значимих для спеціаліста властивостей. Працездатність не може розглядатися без взаємозв'язку між високим рівнем професіоналізму, фізичною та психологічною стійкістю, витривалістю, працездатністю, що й вважається важливими складовими частинами працездатності функціонального колективу (системи).
   При подальшому викладенні матеріалу з усіх можливих характеристик працездатності буде матися на увазі переважно працездатність спеціалістів операторського профілю. Разом з тим зрозуміло, що головною метою характеристики умов професійної діяльності і заходів з оптимізації працездатності та надійності є підвищення працездатності спеціалістів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024