top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова) arrow Зміст (Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова))
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Зміст (Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова))

Передмова

Розділ 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
1.1. Предмет психології. Основні складові психології як науки
1.2. Психологія в системі наук. Міждисциплінарні зв'язки та характеристика основних галузей психології
1.3. Розвиток психології як науки
1.4. Школи, напрями та основні концепції в психології
1.5. Методи психолого-педагогічних досліджень

Розділ 2. БІОПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ
2.1. Історичні аспекти вчення про темперамент
2.2. Дослідження І.П. Павлова про чотири основні типи нервової системи
2.2.1. Типи нервової системи (темпераменту)
2.2.2. Художній, мислительний та художньо-мислительний типи нервової діяльності
2.3. Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості
2.4. Типологічні теорії особистості
2.4.1. Типологія Е. Кречмера
2.4.2. Шкала темпераментів В. Шелдона

Розділ 3. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
3.1. Увага як форма психічної діяльності людини: фізіологічний і психологічний механізми, мимовільна, довільна та післядовільна увага
3.2. Відчуття як психічний пізнавальний процес
3.2.1. Класифікація відчуттів
3.2.2. Чутливість і її вимірювання
3.2.3. Поняття про адаптацію
3.2.4. Взаємодія відчуттів
3.3. Сприйняття та його сутність
3.3.1. Сприйняття людиною свого оточення
3.4. Пам'ять, теорії пам'яті, види та процеси пам'яті
3.4.1. Психологічні теорії пам'яті
3.4.2. Фізіологічні та фізичні теорії пам'яті
3.4.3. Біохімічна та хімічні теорії пам'яті
3.4.4. Види пам'яті
3.4.5. Процеси пам'яті
3.5. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку
3.5.1. Асоціативність мислення, судження, умовиводи, розуміння
3.5.2. Уява як вища форма розумової діяльності
3.6. Воля та вольові дії у структурі особистості

Розділ 4. ОСОБИСТІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
4.1. Індивід та особистість
4.2. Поняття про індивідуальність
4.3. Психологічна структура особистості
4.3.1. Основні компоненти особистості
4.3.2. Активність особистості та самоуправління
4.4. Біологічне і соціальне у структурі особистості
4.5. Психічні процеси, властивості та стани у структурі особистості
4.6. Формування особистості
4.6.1. Формування особистості у психології та педагогіці
4.6.2. Формування особистості засобами навчання
4.6.3. Формування особистості засобами виховання
4.7. Виховання в умовах інформаційно-освітнього середовища
4.8. Особистісно орієнтоване виховання
4.9. Особистість і колектив
4.10. Конфліктологія
4.11. Акцентуація особистості
4.11.1. Характеристика типів акцентуації

Розділ 5. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 6. "Я-КОНЦЕПЦІЯ"

Розділ 7. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
7.1. Предмет педагогіки, її категорії
7.2. Педагогіка в системі наук
7.3. Джерела розвитку педагогіки
7.4. Структура педагогічних наук

Розділ 8. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
8.1. Поняття системи освіти, її структура
8.2. Принципи освіти в Україні
8.3. Завдання закладів освіти
8.4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024