top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія (О.М.Кокун) arrow 11.6. Психофізіологія професійної діяльності
top_right_2
top_left_3
top_right_3
11.6. Психофізіологія професійної діяльності

11.6. Психофізіологія професійної діяльності

   Психофізіологічний аналіз діяльності являє собою вивчення структури і фізіологічних складових діяльності та їхніх взаємин із психологічними складовими.
   Психофізіологія професійної діяльності - це напрям психофізіології, який вивчає динаміку психічних пізнавальних процесів, станів, утворень, якостей та функцій, їх вплив на працездатність людини під чао взаємодії умов та факторів в системі "техніка-людина-середовище" й визначає шляхи та засоби підтримки, збереження, відновлення ефективної та безпечної професійної діяльності.
   Об'єктом дослідження психофізіології професійної діяльності є ефективна та безпечна професійна діяльність спеціалістів.
   Предметом вивчення даної галузі вважаються:
   - психічні та фізіологічні функції організму в умовах професійної діяльності;
   - закономірності та особливості діяльності спеціалістів;
   - умови придатності до життєдіяльності;
  - соціально-психологічні, гідрометеофактори і медико-біологічні фактори та їх вплив на працездатність і безпечну діяльність фахівців;
   - психофізіологічна характеристика праці в системах управління;
   - індивідуальні особливості та функціональний стан, які впливають на ефективну та безпечну діяльність;
   - засоби і методи збереження та підтримання працездатності і безпечної діяльності спеціалістів у звичайних та екстремальних умовах.

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою діяльність людини і які її специфічні риси?
2. Які виділяють види діяльності?
3. Які існують підходи до визначення складових структури діяльності?
4. Які найбільш вагомі характеристики діяльності?
5. Які існують закономірності діяльності?
6. Які основні фактори ефективності діяльності?
7. Що являє собою працездатність?
8. Які існують періоди працездатності?
9. У чому полягає зміст, предмет та об'єкт психофізіології професійної діяльності?

Література

1. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 265 с
2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с
3. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. - К.: КНЕУ, 2002. - 182 с.
4. Леонтьев A.M. Деятельность. Сознание. Личность. - М: Смысл, Изд. Центр "Академия", 2004. - 352 с.
5. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии - М.: Наука, 1984. - 446 с.
6. Максименко С.Д. Общая психология. - М.: Рефлбук, 2004. - 523 с.
7. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.
8. Семиченко ВА. Психические состояния: Модульный курс для преподавателей и студентов. - К.: Магістр-S, 1998. - 207 с.
9. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 168 с.
10. Ткачук В.Т., Хапко В.Т. Психофизиология труда: Конспект лекций. -К.: МАУП, 1999. - 88 с.

Теми рефератів

1. Діяльність в розвитку людства.
2. Працездатність та ефективність діяльності.
3. Психофізіологічні зміни при виконанні діяльності.

Творче завдання

Проаналізуйте та докладно опишіть фактори ефективності діяльності якого-небудь (на вибір) виду діяльності.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024