top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія (О.М.Кокун) arrow 2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

   Тест САН
   Самооцінка вважається визнаним методом оцінки психофізіологічного (функціонального) стану людини. У прикладних дослідженнях досить широко використовується тест САН (самопочуття, активність, настрій). Він являє собою перелік 30 різних висловлювань, що мають характеризувати ці три показники, які й виступають у ролі індикаторів функціонального стану (табл.. 2.1). Під час виконання тесту досліджуваний повинен порівнювати свій стан з кожною ознакою, яка ранжується за семибальною шкалою. Функціональний стан визначається за усередненими бальними оцінками за кожною категорією ознак і характером співвідношень між ними.

Таблиця 2.1 Тестова картка САН

1.

С

Самопочуття добре

3

2

 

0

 

2

3

Самопочуття погане

2.

С

Відчуваю себе сильним

3

2

 

0

 

2

3

Відчуваю себе слабким

3.

А

Пасивний

3

2

 

0

 

2

3

Активний

4.

А

Малорухливий

3

2

 

0

 

2

3

Рухливий

5.

Н

Веселий

3

2

 

0

 

2

3

Сумний

6.

Н

Гарний настрій

3

2

 

0

 

2

3

Поганий настрій

7.

С

Працездатний

3

2

 

0

 

2

3

"Розбитий"

Продовження таблиці 2.1

8.

С

Повний сил

3

2

1

0

1

2

3

Знесилений

9.

А

Повільний

3

2

1

0

1

2

3

Швидкий

10.

А

Бездіяльний

3

2

1

0

1

2

3

Діяльний

11.

Н

Щасливий

3

2

1

0

1

2

3

Нещасний

12.

н

Життєрадісний

3

2

1

0

1

2

3

Похмурий

13.

с

Напружений

3

2

1

0

1

2

3

Розслаблений

14.

с

Здоровий

3

2

1

0

1

2

3

Хворий

15.

А

Байдужий

3

2

і

0

1

2

3

Захоплений

16.

А

Незворушний

3

2

1

0

1

2

3

Схвильований

17.

Н

Піднесений

3

2

1

0

1

2

3

Сумовитий

18.

н

Радісний

3

2

1

0

1

2

3

Журливий

19.

с

Відпочилий

3

2

1

0

1

2

3

Утомлений

20.

с

Свіжий

3

2

1

0

1

2

3

Виснажений

21.

А

Сонливий

3

2

1

0

1

2

3

Збуджений

22.

А

Бажано відпочити

3

2

1

0

1

2

3

Бажано працювати

23.

Н

Спокійний

3

2

1

0

1

2

3

Стурбований

24.

Н

Оптимістичний

3

2

1

0

1

2

3

Песимістичний

25.

С

Витривалий

3

2

1

0

1

2

3

Утомлений

26.

С

Бадьорий

3

2

1

0

1

2

3

Кволий

27.

А

Розмірковувати важко

3

2

1

0

1

2

3

Розмірковувати легко

28.

А

Розгублений

3

2

1

0

1

2

3

Уважний

29.

Н

Повний сподівань

3

2

1

0

1

2

3

Розчарований

30.

Н

Задоволений

3

2

1

0

1

2

3

Незадоволений

   Примітка: С — самопочуття; А — активність; Н — настрій.

   Шкалована самооцінка ПФС
   Інша методика шкалованої самооцінки (з використанням зорово-аналогових шкал) дає можливість швидко і досить точно одержувати оцінку досліджуваними найрізноманітніших складових їх ПФС, не тільки вищевказаних "традиційних" самопочуття, активності й настрою, а й інших показників, які характеризують специфічний ПФС людини відповідно до певної діяльності, в тому числі емоційний, мотиваційний та інші компоненти [3]. Найважливішими перевагами даної методики є її зручність, універсальність, інформативність, надійність, експрес-характер, можливість класифікації та зіставлення отриманих показників.
   Діагностична процедура за цією методикою полягає в тому, що досліджуваному пропонується оцінити різні характеристики свого стану на даний момент, відмітивши відповідне місце на неградуйованій шкалі вертикальною рискою (яка являє собою пряму лінію довжиною 100 мм), з урахуванням того, що лівий край шкали означає мінімальне, а правий - максимально можливе для досліджуваного виявлення певної характеристики (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Зразок фрагмента бланка для шкалованої самооцінки (з оцінками досліджуваного)

Рис. 2.1. Зразок фрагмента бланка для шкалованої самооцінки (з оцінками досліджуваного)

   Кількісні показники (від 1 до 100) отримуються за допомогою накладення на неградуйовану шкалу лінійки і визначення відстані (у міліметрах) від лівого краю шкали до позначеного досліджуваним місця. Інтерпретація показників здійснюється у такий спосіб: від 1 до 20 - низький показник; від 21 до 40 - нижчий за середній; від 41 до 60 - середній; від 61 до 80 - вищий за середній; від 81 до 100 - високий.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає зміст електро- і магнітоегщефалографічних досліджень?
2. Що являють собою викликані потенціали і як вони реєструються?
3. Які існують два основних способи дослідження електричної активності шкіри і в чому вони полягають?
4. Які показники серцево-судинної системи можуть використовуватись у психофізіологічних дослідженнях?
5. Яким чином реєстрація реакції очей може надати інформацію, що цікавить дослідника?
6. У чому полягає зміст поліграфних досліджень?
7. Яким чином може здійснюватись дослідження нейродинамічних властивостей людини?
8. Які показники психофізіологічного стану можна досліджувати на основі самооцінки?

Література

1. Баевский P.M. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. - М: Медицина, 1979. - 298 с.
2. Карпухина A.M. Психологические и психофизиологические пути повышения эффективности деятельности. - К: Знание, 1990. - 19 с.
3. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К: Міле-ніум, 2004. - 265 с
4. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.
5. Макаренко М.В., Лизогуб B.C. Комп'ютерна система "Діагност-1" для визначення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук, симпозіуму / За ред. М.В. Макаренка. - Черкаси: ЧДУ, 2003. - С 60.
6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2004. - 400 с.
7. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. -3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

Теми рефератів

1. Методи дослідження електричної активності шкіри.
2. Методика поліграфного дослідження.
3. Методика досліджень нейродинамічних властивостей людини.
4. Використання самооцінки в психофізіологічних дослідженнях.
5. Перспективи розвитку методів психофізіологічних досліджень.

Творче завдання

Ознайомтесь з відповідною літературою та визначте, яким чином, якщо б Вам довелося проходити дослідження на "детекторі брехні", Ви могли б спробувати його "обдурити"?

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024