top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 14.1. Особливості прогнозування і профілактики конфліктів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
§ 14.1. Особливості прогнозування і профілактики конфліктів

§ 14.1. Особливості прогнозування і профілактики конфліктів

   Особливості управління конфліктами багато в чому визначаються їхньою специфікою як складного соціального явища. Важливим принципом управління конфліктом є принцип компетентності. По-перше, люди, які втручаються в розвиток конфліктної ситуації, повинні мати загальні знання про характер виникнення, розвитку і завершення конфліктів узагалі. Ці знання можуть бути наслідком їхньої теоретичної підготовки чи багатого життєвого досвіду. По-друге, необхідно зібрати максимально різнобічну, докладну змістовну інформацію про конкретну ситуацію. Радикальність втручання в конфлікти не повинна перевищувати глибини наших знань про них. Керувати можна тільки тим, що добре знаєш. У протилежному випадку управління може привести до результатів гірших, ніж ті, які були б при природному розвитку подій.
   Регулювання конфліктів вимагає дотримання ще одного принципу. Можна намагатися змусити опонентів відмовитися від своїх
   намірів, не допускати їхньої боротьби і т. п. Краще все-таки дати можливість людям захищати свої інтереси, але домогтися, щоб вони робили це шляхом співробітництва, компромісу, уникання конфронтації.
   Бажано не змінювати радикально зміст розвитку подій, а зробити так, щоб форма розв'язання протиріччя, яке назріло, була конструктивною, мирною.
   Управління конфліктом — це свідома діяльність щодо нього, яка здійснюється на всіх етапах його виникнення, розвитку і завершення учасниками конфлікту чи третьою стороною.
   Управління конфліктом включає: симптоматику, діагностику, прогнозування, профілактику, попередження, ослаблення, врегулювання, вирішення. Виділяють також такі керівні впливи, як припинення, гасіння, подолання, усунення конфлікту.
   Управління конфліктами більш ефективне, якщо воно здійснюється на ранніх етапах виникнення соціальних протиріч. Чим раніше виявлена проблемна ситуація соціальної взаємодії, тим менші зусилля необхідно прикласти для того, щоб розв'язати її конструктивно. Завчасне виявлення соціальних протиріч, розвиток яких може привести до конфліктів, забезпечується прогнозуванням. Прогнозування конфліктів полягає в обгрунтованому припущенні про їх можливе майбутнє виникнення чи розвиток. Воно грунтується на наукових дослідженнях конфліктів, а також на практичній діяльності із симптоматики і діагностики соціальних протиріч, які виникають.
   Розробка методик прогнозування конфліктів можлива при досить високому рівні розвитку конфліктології. Перш ніж прогнозувати конфлікти, наука повинна пройти два етапи в їхньому пізнанні. По-перше, необхідна розробка описових моделей різних видів конфліктів. Необхідно визначити сутність конфліктів, дати їхню класифікацію, розкрити структуру, функції, описати еволюцію і динаміку. Однак на основі описових моделей конфліктів дати обгрунтований прогноз їхнього виникнення і розвитку навряд чи можливо. По-друге, повинні бути розроблені пояснювальні моделі конфліктів. Вони дозволяють розкрити рушійні сили розвитку конфліктів, їхні детермінанти і причини. Пояснювальні моделі розробляються шляхом системно-генетичного аналізу конфліктів. Тільки після того як конфліктологія пройде описовий і пояснювальний етапи розвитку, вона зможе реалізувати свою прогностичну функцію.
   Важливим способом управління конфліктами є їхня профілактика. Профилактика конфліктів полягає в такій організації життєдіяльності суб'єктів соціальної взаємодії, яка виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними.
   Профілактика конфліктів — це їхнє попередження в широкому розумінні слова. Мета профілактики конфліктів — створення таких умов діяльності і взаємодії людей, що мінімізувати б ймовірність чи виникнення деструктивного розвитку протиріч між ними.
   Попередити конфлікти набагато легше, ніж конструктивно розв'язати їх. Тому проблема конструктивного розв'язання конфліктів, що здається на перший погляд більш важливою, насправді не є такою. Профілактика конфліктів не менш важлива, ніж уміння конструктивно їх розв'язати. Вона вимагає менших витрат сил, коштів і часу та попереджає навіть ті мінімальні деструктивні наслідки, які має будь-який конструктивно розв'язаний конфлікт.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024