top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 13.2. Напрямки запобігання міждержавних конфліктів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
§ 13.2. Напрямки запобігання міждержавних конфліктів

§ 13.2. Напрямки запобігання міждержавних конфліктів

   Запобігання міждержавних конфліктів має низку особливостей. Вони полягають у наступному:
   - оскільки несуперечливого суспільства не буває, важко штучно створити умови для безконфліктного суспільного розвитку;
   - основні зусилля із запобігання конфліктів повинні бути спрямовані на безконфліктне вирішення проблем, які виникають у результаті об'єктивних протиріч;
   - запобігання має на увазі максимальне зниження негативних наслідків потенційних конфліктів;
   - основні зусилля із запобігання міждержавних конфліктів спрямовуються на виключення збройного насильства.
   Основні напрямки запобігання міждержавних конфліктів визначаються з огляду на принципи демократичного розвитку світу (А. Богданов, А. Глухова, А. Кокошин, Б. Краснов, О. Рижов).
   1. Інтернаціоналізація життя світового співтовариства в господарсько-економічній, політичній і культурній сферах. Свідчення тому — існуючі вже десятиліття і знову створювані економічні спілки, співтовариства, спільні підприємства. Кількість транснаціональних корпорацій, за оцінкою норвезького політолога І. Гальтунга, у 2000 р. досягла 4000.
   Разом з тим йдуть дезінтеграційні процеси в Східноєвропейському і Середньоазіатському регіонах, пов'язані з розпадом Радянського Союзу. В останні роки спостерігаються й об'єднавчі тенденції в цій частині світу.
   2. Суворе дотримання всіма країнами і народами принципу мирного співіснування. Головне в змісті цього принципу — визнання всіма суб'єктами міжнародних відносин права кожного народу на вільний вибір шляху розвитку і неприпустимості його нав'язування будь-якій державі і суспільству, а також визнання об'єктивно існуючої багатоваріантності суспільного розвитку.
   3. Зниження рівня військового протистояння — безупинне, послідовне і рівномірне скорочення озброєнь, насамперед зброї масового знищення. Це один із найважливіших напрямків у запобіганні конфліктів із застосуванням збройних сил, зниженні їхніх руйнівних наслідків. Роззброювання може стати основою більш інтенсивного соціально-економічного прогресу, що підніме міжнародну безпеку на більш високий рівень, поліпшить умови життя людей, знизивши, таким чином, і небезпеку внутрішньополітичних конфліктів. По-перше, роззброювання повинне бути взаємне, рівномірне і рівноцінне для всіх конкуруючих сторін. По-друге, неприпустимість монополії однієї зі сторін у розробці нової зброї, у тому числі тієї, яка має оборонний характер. По-третє, у сучасних умовах, коли неможливий абсолютний контроль за процесами роззброювання і розробкою нової зброї, необхідний розвиток довіри і співробітництва в цих областях.
   4. Посилення ролі міжнародних міжурядових організацій, таких, як ООН, СБПЄ та інші, в області правового регулювання взаємовідносин між країнами. Головне завдання цих організацій у контексті розглянутої проблеми — очолити будівництво системи міжнародної регіональної і загальної безпеки. Важливу роль у запобіганні міждержавних конфліктів можуть відіграти об'єднані збройні сили ООН. Історія показує, що колективні зусилля держав, які навіть відносяться до різних соціально-політичних систем, майже завжди були плідними. Яскравий приклад — антигітлерівська коаліція в роки Другої світової війни. Спільні акції держав з виконання рішення ООН дозволили блокувати агресивні дії Іраку щодо Кувейту.
   Проблема запобігання застосування військової сили в зовнішньополітичній практиці — сьогодні одна із найбільш актуальних.
   Вирішення її гарантує загальноцивілізаційний прогрес і сприяє запобіганню конфліктів у внутрішньополітичному житті держав.

Висновки

   1. Особливості міждержавних конфліктів: міждержавні конфлікти породжуються, як правило, комплексом причин; вони взаємозалежні з внутрішньополітичними конфліктами; часто міждержавні конфлікти реалізуються у вигляді війни і значно впливають на міжнародні відносини.
   2. Запобіганню міждержавних конфліктів сприяє всеосяжна інтернаціоналізація життя світового співтовариства у всіх сферах, суворе дотримання всіма країнами і народами принципу мирного співіснування, зниження рівня військового протистояння, посилення ролі системи міжнародних неурядових організацій (ООН, СБПЄ та ін.).

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024