top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 6.1. Проблема класифікації в конфліктології
top_right_2
top_left_3
top_right_3
§ 6.1. Проблема класифікації в конфліктології

§ 6.1. Проблема класифікації в конфліктології

   Класифікація — науковий метод, що полягає в роз'єднанні всього різноманіття об'єктів і наступному їхньому об'єднанні в групи на основі будь-якої ознаки. Ознака, наявність, відсутність чи рівень виразності якого виступає критерієм, згідно з яким об'єкт відноситься до тієї чи іншої групи, називається підставою для класифікації. Класифікація конфліктів необхідна для порівняльного вивчення їхніх істотних ознак, зв'язків, функцій, відносин, рівнів організації і т. п.
   Класифікація — це не тільки приведення в систему понять, які характеризують об'єкт науки. Класифікація — це одержання нових знань про об'єкт науки, розширення поняттєво-категоріального апарату конфліктології, приведення його в більш повну відповідність до об'єктивних законів розвитку конфліктів. Основне завдання для класифікації — виявити ті системні ознаки, які вже об'єктивно існують у всьому різноманітті конфліктів.
   Якщо за підставу для класифікації вибирати істотні ознаки конфліктів, то вона буде називатися природною. Такі класифікації мають пізнавальне значення. Прикладом класифікації такого роду служить групування конфліктів залежно від виду протиріч, що лежать у їхній основі; особливостей суб'єктів конфлікту; характеру і масштабів збитку, нанесеного в результаті конфлікту та ін.
   Якщо в дослідницьких цілях необхідно просто систематизувати конфлікти, то як підставу вибираються ознаки, зручні для цього. Вони можуть бути несуттєвими для самих конфліктів. У цьому разі класифікація називається штучною.
   Основними видами класифікації є типологія, систематика і таксономія. Класифікація, в основі якої лежить істотна ознака конфлікту, називається типологією. Це більш цінний і складний вид класифікації порівняно зі штучною. У результаті типології виділяється низка типів конфліктів. Сам тип виступає одиницею розчленовування великої кількості конфліктів за обраною підставою класифікації.
   Систематика полягає в систематизації уявлень про деяку сукупність конфліктів. При цьому підставою для класифікації служить менш істотна ознака конфлікту, ніж тип. Систематика в біології є самостійною галуззю науки, що досліджує розмаїтість всіх живих і вимерлих організмів, взаємин і родинних зв'язків між ними. Повна систематика конфліктів у конфліктології найближчим часом навряд чи досяжна. Окремі систематики конфліктів уже створені. Про них більш докладно сказано в наступному параграфі. Однак у принципі створення повної систематики конфліктів можливе. Вона буде мати менш суворі рамки між класами конфліктів порівняно з біологічною систематикою. Це пов'язано з тим, що рамки біологічних систем і характеристики цих систем більш чіткі, ніж аналогічні характеристики конфліктів.
   Таксономія є “теорією класифікації і систематизації діяльності, яка має звичайно ієрархічну будову”. У ботаніці і біології таксономія вважається розділом систематики, вченням про систему таксономічних категорій, що описують супідрядні групи об'єктів — таксони. У конфліктології таксономічних класифікацій конфліктів поки немає, хоча вони в принципі можливі. “Гроно” супідрядних, взаємозалежних конфліктів називається таксоном. Таксон можуть утворити конфлікти в конкретній родині, соціальній групі, регіоні.
   На сьогоднішній день найбільш розповсюдженою в конфліктології є класифікація у формі типології. Можлива побудова систематики збройних міжнародних конфліктів за останні 50 років. У рамках цієї систематики можлива, наприклад, таксономічна класифікація конфліктів, які мали місце в недалекому минулому в зоні Перської затоки.
   Основні труднощі класифікації конфліктів пов'язані з їхньою складністю і недостатньою вивченістю. З усіх наук найбільш грунтовно проблема класифікації розроблена в ботаніці і біології. їхній досвід доцільно використовувати при вирішенні цієї важливої проблеми в конфліктології. Дане завдання полегшується тим, що соціобіологія конфлікту є однією з галузей конфліктології.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024