top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології
top_right_2
top_left_3
top_right_3
§ 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології

§ 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології

   Для того щоб прискорити формування конфліктології, необхідно максимально чітко визначати основні цілі і завдання на кожному етапі розвитку науки. Основними цілями конфліктології, яка одночасно носить фундаментальний і прикладний характер, є:
   - дослідження всіх конфліктів, що виступають об'єктом науки, інтенсивний розвиток конфліктологічної теорії;
   - створення системи конфліктологічного утворення в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві;
   - організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів.
   Для досягнення першої мети — розвитку методології, теорії, методів конфліктології — необхідно вирішувати наступні змістовні й організаційні завдання:
   - подолання крайньої роз'єднаності окремих конфліктологічних наук, ознайомлення конфліктологів із усіма галузями конфліктології і формування на цій основі самостійної науки;
   - проведення міждисциплінарних досліджень конфліктів; виділення у ВАКу України наукової спеціальності “Конфліктологія”, можливо, спочатку як однієї зі спеціальностей у рамках психології, соціології чи політології; регулярне проведення наукових і науково-практичних конференцій, присвячених методологічним, теоретичним і методичним проблемам конфліктології;
   - створення системної бази емпіричних даних, що включає результати ситуаційного аналізу реальних конфліктів усіх видів;
   - організація видання наукового журналу “Проблеми конфліктології”, більш широке відображення фундаментальних проблем науки в інших періодичних виданнях, присвячених конфліктам;
   - розширення наукових контактів зі світовим співтовариством конфліктологів, публікація в Україні найбільш важливих робіт зарубіжних авторів у цій галузі.
   Створення системи конфліктологічної освіти в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві може забезпечуватися шляхом вирішення наступних завдань:
   - розширення переліку навчальних спеціальностей ВНЗ, для яких курс “Основи конфліктології” буде обов'язковою навчальною дисципліною. Оскільки будь-який фахівець, особливо керівник, постійно зіштовхується з конфліктами, даний курс повинні вивчати випускники усіх ВНЗ;
   - уведення курсу “Основи конфліктології” у середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ, загальноосвітній середній школі;
   - уведення навчальної спеціалізації “Конфліктолог” у рамках психології, соціології, політології. У майбутньому введення самостійної навчальної спеціальності;
   - уведення навчальної дисципліни “Основи конфліктології” у системі підвищення кваліфікації фахівців у всіх галузях народного господарства, особливо для керівників;
   - видання підручників та іншої навчальної літератури з конфліктології найбільш відомих зарубіжних авторів;
   - публікація науково-популярних робіт з конфліктології, доступних максимально широкій частині населення країни;
   - утворення у провідних ВНЗ країни кафедр конфліктології, які мають комплектуватися психологами, соціологами, політологами, філософами, правознавцями та ін., що займаються проблемою конфлікту, тобто на основі міждисциплінарного принципу.
   Організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів передбачає вирішення наступних основних завдань:
   - розробка методик і технологій оцінки небезпеки виникнення конфліктів в основних сферах життя і діяльності суспільства;
   - створення окремих груп і центрів, які поєднують конфліктологів, що займаються на практиці прогнозуванням, попередженням і врегулюванням реальних конфліктів;
   - створення Асоціації українських конфліктологів, основним завданням якої буде розробка прикладних, теоретичних і методологічних проблем конфліктології;
   - розробка універсальних міждисциплінарних методів аналізу реальних конфліктів і створення на цій основі бази даних, що дозволяють оцінювати актуальні конфлікти, порівнювати їх з аналогічними, які завершилися.

Висновки

   1. Конфлікти відіграють ключову роль у житті окремої людини, родини, колективу, держави, суспільства і людства в цілому. В Україні на будь-якому етапі її розвитку конфлікти впливали на долю країни. Конфлікти є основною причиною загибелі людей. Для того, щоб грамотно поводитися в конфліктах, людина повинна знати закономірності їхнього виникнення, розвитку і розв'язання. Конфліктологія може зберегти здоров'я, добробут і навіть життя мільйонам українцям, які щорічно зазнають великих збитків у результаті деструктивних наслідків внутрішньоособистісних і соціальних конфліктів.
   2. Соціальний конфлікт — найбільш гострий спосіб розв'язання важливих протиріч, які виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів і супроводжується переживанням ними негативних емоцій у ставленні один до одного. Внутрішньоособистісний конфлікт — важко пережитий психічний стан, викликаний тривалою боротьбою мотивів, схильностей, цінностей, які відображають суперечливі зв'язки із соціальним середовищем і які затримують ухвалення рішення. Об'єктом конфліктології є конфлікти взагалі, а предметом — закономірності їхнього виникнення, розвитку і завершення. Об'єкт конфліктології включає три типи конфліктів: соціальні, внутрішньоособистісні, зооконфлікти. Свій специфічний предмет знаходять у конфлікті одинадцять наук: військові науки, мистецтвознавство, історичні науки, математика, педагогіка, політичні науки, правознавство, психологія, соціобіологія, соціологія і філософія.
   3. Основними цілями вітчизняної конфліктології сьогодні є: дослідження всіх конфліктів, що виступають об'єктом науки; розвиток на цій основі конфліктологічної теорії; створення системи конфліктологічної освіти в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві; організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024