top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 4.1. Роль конфліктології в розвитку українського суспільства
top_right_2
top_left_3
top_right_3
§ 4.1. Роль конфліктології в розвитку українського суспільства

§ 4.1. Роль конфліктології в розвитку українського суспільства

   Проблема соціального конфлікту завжди була в тій чи іншій мірі актуальною для будь-якого суспільства. Однак в Україні на всіх етапах розвитку конфлікти здійснювали не просто помітний, а, як правило, вирішальний вплив на її історію. Війни, революції, боротьба за владу, боротьба за власність, міжособистісні і міжгрупові конфлікти в організаціях, убивства, побутові і сімейні конфлікти, самогубства як способи розв'язання внутріошньоособистісних конфліктів — основні причини загибелі людей у нашій країні. Конфлікт був, є й у недалекому майбутньому буде вирішальним фактором, який впливає на безпеку України та її громадян.
   Життя доводить, що конфлікт не відноситься до тих явищ, якими можна ефективно керувати на основі життєвого досвіду і здорового глузду. А саме так переважно керують соціальними конфліктами сьогодні начальники різних рівнів. Більш-менш ефективний вплив на соціальний конфлікт може бути в тому разі, коли ми досить глибоко розуміємо справжні причини виникнення конфлікту, уявляємо закономірності його розвитку і розв'язання. А для цього потрібна допомога науки.
   Один з наслідків реформування українського суспільства — зростання кількості і розмаїтості соціальних конфліктів. Це, як нам здається, цілком природно. У недемократичній державі перевага соціальної групи, яка має владу, сила її окремих представників практично виключають можливість будь-яких серйозних соціальних конфліктів як із самою цією групою, так і в структурах, які підпорядковані їй. Швидке зростання кількості конфліктів свідчить про те, що ми в чомусь йдемо шляхом демократизації, тому що в суспільстві з'явилася велика кількість соціальних груп, які відкрито виражають свої інтереси і бачать можливість відстояти їх, незважаючи на те, що ці інтереси найчастіше входять у суперечність з інтересами структур влади.
   Демократія — це конфлікти. Але справжня демократія полягає не стільки в тому, що кожний має можливість відстоювати свої інтереси різними засобами, аж до конфлікту, скільки в тому, що конфлікти, які виникають, розв'язуються конструктивно, гуманними, цивілізованими способами. Одна з головних причин соціальної напруженості у суспільстві, яка підсилюється, полягає саме в нашому невмінні конструктивно розв'язувати соціальні конфлікти. Конфліктуючі сторони не хочуть поступатися не тільки принципами, але і взагалі будь чим. Вони націлені не на розв'язання протиріч, а на взаємну протидію, нанесення супротивнику максимального збитку. Стаючи самоціллю, боротьба не може служити рушійною силою прогресивного розвитку суспільства.
   Для того щоб оцінювати конфліктогенність прийнятих рішень, попереджувати виникнення і деструктивний розвиток конфліктів, кожна людина й особливо керівник повинні мати необхідні знання про конфлікт як явище, яке постійно супроводжує людське життя і загрожує йому. На жаль, у нашій країні рівень розуміння конфлікту вченими, що займаються його дослідженнями, ще не дозволяв одержати знання, які можна було б досить ефективно використовувати для пояснення і регулювання складних соціальних конфліктів з врахуванням їхньої сучасної української специфіки. Не можна не відзначити і те, що органи управління виявилися не в змозі використовувати ті знання, які уже мали представники всіх наук, що вивчають конфлікт.
   Ключова роль конфліктів у житті окремої людини, родини, колективу, держави, суспільства в цілому викликає необхідність створення і швидкого розвитку спеціальної науки, що займається вивченням, прогнозуванням і регулюванням конфліктів. Основи такої науки — конфліктології — в Україні вже створені.
   Таким чином, конфліктологія за умови її швидкого розвитку може відігравати в реформуванні українського суспільства дуже прогресивну роль; допомогти керівникам усіх рівнів приймати менш конфліктогенні рішення, більш конструктивно поводити себе в різних соціальних конфліктах; зберегти здоров'я, добробут і навіть життя мільйонам українцям, які щорічно зазнають величезних збитків у результаті деструктивних наслідків внутрішньоособистісних і соціальних конфліктів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024