top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Право соціального забезпечення arrow 2. Державна допомога сім’ям з дітьми
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2. Державна допомога сім’ям з дітьми

2. Державна допомога сім’ям з дітьми

   З 1992 року із прийняттям Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” в Україні запроваджено допомогу сім’ям з дітьми. Відповідно до цього Закону (в редакції Закону від 22 березня 2001 р.) сім’ї, в яких проживають і виховуються неповнолітні діти (до 18 років) і які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на такі види допомоги:
   1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
   2) одноразова допомога при народженні дитини;
   3) допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
   4) допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням;
   5) допомога на дітей одиноким матерям.
   Усі види державної допомоги сім’ям з дітьми призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника). Жінкам з числа військовослужбовців допомоги призначаються і виплачуються за місцем служби.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

   Право на допомогу мають всі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування [10, ст. 3], а саме:
   - жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
   - жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
   - жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;
   - аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;
   - непрацюючі жінки.
   Підставою для призначення допомоги є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері та довідка:
   - з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
   - ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
   - державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;
   - видана житлово-експлуатаційною конторою (сільською, селищною радою) за місцем проживання про те, що жінка не працює (не навчається, не служить).
   Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.
   Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки, і виплачується за весь її період, незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Тривалість відпустки становить:
   - 70 календарних днів до пологів і 56 — після;
   - для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — 180 днів (90 + 90);
   - для усиновителів, опікунів, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження — період з дня усиновлення чи встановлення опіки до закінчення післяпологової відпустки.
   Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у розмірі 100 % середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги у зв’язку з безробіттям), але не менше 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Непрацюючим жінкам — 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Одноразова допомога при народженні дитини

   Ця допомога призначена для покриття разових потреб сім’ї в додаткових витратах.
   Допомога надається одному з батьків дитини, не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного страхування [4, ст. 10].
   Вона призначається на підставі таких документів, поданих до органів праці та соціального захисту населення: заяви одного із батьків (усиновителя, опікуна); свідоцтва про народження дитини; копії трудових книжок обох батьків; довідки з місця служби, навчання заявника; довідки про склад сім’ї батьків. Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення або про встановлення опіки.
   У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
   Допомога призначається при народженні живої дитини, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня народження дитини.
   Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. В 2005 році розмір вказаної допомоги для незастрахованих становить 22,6 розміру прожиткового мінімуму [7, ст. 59].
   У разі, якщо один із батьків застрахований у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.

Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку

   Право на допомогу має не застрахована в системі загальнообов’язкового державного страхування особа, яка здійснює фактичний догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, бабуся, дідусь або інший родич) [4, ст. 13].
   Для одержання допомоги подаються такі документи:
   - заява матері;
   - виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;
   - копія свідоцтва про народження дитини;
   - довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина; копія трудової книжки особи, що здійснює догляд за дитиною;
   - довідка з місця навчання;
   - непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю, довідку з державної служби зайнятості про те, що не виплачується допомога у зв’язку з безробіттям та довідку з ЖЕКу про те, що особа не працює;
   - довідка ліквідаційної комісії;
   - заява особи, яка здійснює фактичний догляд за дитиною,
а також довідка з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки на догляд за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено;
   - усиновителі та опікуни — копію рішення про усиновлення.
   Матерям, які мають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога призначається в повному розмірі.
   Розмір допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трьох років — прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. На 2005 рік розмір допомоги складає 90 грн [7, ст. 59].
   У разі народження двох і більше дітей допомога призначається на кожну дитину.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

   Цей вид допомоги призначається опікунам чи піклувальникам дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків та з інших причин залишилися без батьківського піклування.
   Допомога призначається за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
   Така допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом і середньомісячним розміром одержуваних на дитину виплат, але не менше 25 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.
   Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.
   Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
   - заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги;
   - копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
   - копія свідоцтві про народження дитини;
   - довідка про склад сім’ї;
   - довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.
   Допомога призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.
   Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років.
   Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, є:
   - звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
   - працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
   - досягнення дитиною 18-річного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям

   Відповідно до статті 181 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, які мають дітей віком до 16 (учнів — до 18) років.
   Право на вказану допомогу мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
   Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
   Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, вона не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
   Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.
   Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.
   Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
   Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продовжують навчання, допомога призначається до 1 вересня.
   Якщо діти віком від 16 до 18 років навчаються, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки з місця навчання.
   Допомога надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.
   Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту населення.
   Для одержання допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
   1) Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
   2) Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;
   3) Копія свідоцтва про народження дитини;
   4) Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
   Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.
   Вдови та вдівці подають довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
   Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини.
   Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 16-річного (учнями — 18-річного) віку включно.
   Допомога призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Також допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   У 2001 році завдяки докладеним зусиллям уперше за останніх п’ять років було повністю погашено борг перед особами, які отримують допомогу. Через органи праці та соціального захисту 3,8 млн громадян отримали допомогу на 4,1 млн дітей. Запровадження нової редакції Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” в 2002 році дозволило державі підтримати понад 1,8 млн сімей з дітьми. Видатки на ці виплати склали в загальній сумі понад 1,256 млрд грн, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в органах праці та соціального захисту населення отримали 138,4 тис. жінок, незастрахованих в системі державного соціального страхування, в тому числі 6,4 тис. аспіранток, докторанток, студенток. Розмір цих виплат у середньому складав 360 грн [12, с. 11].
З 1 січня 2003 р. поновлено виплату допомоги одиноким матерям, розмір якої становить 10 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022