Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Правознавство arrow Господарське процесуальне право arrow Література (Господарське процесуальне право)
20.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Література (Господарське процесуальне право)

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
3. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.
4. Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).
6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
7. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
8. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р.
9. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).
11. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).
12. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р.
13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).
14. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. (зі змінами і доповненнями).
15. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (зі змінами і доповненнями).
16. Указ Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» від 11 липня 2001 року № 511.
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» від 29 березня 2002 р. № 411.
18. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України: Збірник роз’яснень Вищого арбітражного суду України / Відпов. ред. Д. М. Притика. — К.: Юрінкомінтер, 1998.
19. Арбітражний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Харків, 1995; 1999.
20. Арбитраж в СССР: Учебное пособие. — М., 1960.
21. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. М. С. Шакарян. — М., 1981.
22. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. К. С. Юдельсона. — М.: Юрид. лит., 1984.
23. Арбитражный процесс в СССР / Под ред. А. А. Добровольского, П. В. Логинова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
24. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Под ред. Р. Е. Гукасяна, В. Ф. Тараненко. — М.: Юрид. лит., 1996.
25. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. проф. М. К. Треушникова. — М.: Зерцало, 1995.
26. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. — М.: Юристъ,1998.
27. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. — М.: Статут, 1999.
28. Арбітражне судочинство: Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упор. М. В. Стаматіна. — Х.: Арсіс, 1999.
29. Абова Т. Е. Арбитражный процесс в СССР. — М., 1985.
30. Абова Т. Е., Тадевосян В. С. Разрешение хозяйственных споров. — М., 1968.
31. Анохин В. С. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде. — Воронеж, 1994.
32. Анохин В. С. Практикум по хозяйственному праву. — Воронеж, 1992.
33. Анохин В. С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник. — М.: Владос, 1999.
34. Антонов В. В., Айдарова А. И., Козлова В. П. и др. Справочник по арбитражному процессу. — Новосибирск: Юкэн, 1997.
35. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
36. Біленчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Судові експертизи в цивільному, арбітражному і кримінальному процесі. — К., 1998.
37. Блажеев В. В., Громашина Н. А., Грась Л. А. и др. Арбитражный процесс. — М. : Юристъ, 1996.
38. Блажевич В. В., Тараненко В. Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражных судах — М.: Юристъ, 1994.
39. Быков А. Г., Витрянский В. В. Предприниматель и арбитражный суд. — М., 1992.
40. Вейсвейллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. — М.: Фирма «Церих-ГАП», 1993.
41. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практ. пособие. — М.: Проспект, 1997.
42. Зайцев И. М. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. — Саратов, 1973.
43. Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. — К.: Козаки, 1997.
44. Каллистратов Р. Ф. Государственный арбитраж. — М, 1973.
45. Каллистратов Р. Ф. Разрешение споров в государственном арбитраже. — М, 1961.
46. Клеандров М. И. Арбитражний процесс. — Тюмень, 1996.
47. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. — Х.: Основи, 1995.
48. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. — К.: Сплайт, 1998.
49. Логинов П. В. Решение государственного арбитража. — М., 1964.
50. Логинов П. В. Сущность государственного арбитража. — М., 1968.
51. Мамутов В. К. Компетенция государственнных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности. — М., 1964.
52. Міжнародний комерційний арбітраж: Закони України, міжнародні конвенції. Інкотермс. — Вид-во ТПП України, 1995.
53. Міжнародний торговий арбітраж і законодавство та практика різних країн. — К.: Таксон, 1998.
54. Побирченко И. Г. Советский арбитражный процесс. — К., 1997.
55. Побирченко И. Г. Рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1961.
56. Практика международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. М. Г. Розенберг. — М., 1998.
57. Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації і діяльності. — К.: Оріяни, 2000.
58. Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. — К.: Ін-юре, 1998.
59. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: законодавство та практика застосування: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 1.
60. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 2.
61. Радченко М. Ю. Арбитражные споры: Справочник практикующего юриста. — М.: Новый юрист, 1998.
62. Разрешение хозяйственных споров. Практика арбитражных судов Украины: Сборник документов. — К.: Блиц-Информ, 1996.
63. Розенберг Л. А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. — Рига, 1981.
64. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключений. Разрешение споров. — М.: Книжный мир, 1998.
65. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. — М.: Статут, 1998.
66. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Правовісник. — 1998. — № 1.
67. Роїна О. М. Арбітраж. Збірник процесуальних документів. — К.: СПЛАЙН, 1999.
68. Справочник по подготовке к рассмотрению дел в арбитражном суде / Под ред. Е. В. Полежаева. — Новосибирск, 1995.
69. Тараненко В. Ф. Подготовка и рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1979.
70. Тараненко В. Ф. Принципы арбитражного процесса. — М., 1978.
71. Третейський суд: Законодательство, практика, комментарий / Сост. Е. А. Виноградова. — М.: Информ, 1997.
72. Фалькович М. С. Предъявление иска в государственный арбитраж. — М., 1971.
73. Фурсов Д. А. Подготовка дела к судебному разбирательству: Пособие для судей арбитражных судов. — М.: ИНФРА, 1997.
74. Цират Г. А., Цират А. В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К.: Довіра, 1997.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018