top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційне право України arrow Тема 7. Конституційний статус Автономної Республіки Крим
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 7. Конституційний статус Автономної Республіки Крим

Тема 7. Конституційний статус Автономної Республіки Крим

   Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що Автономна Республіка Крим (АРК) є автономною адміністративно-територіальною одиницею у складі України. Зміст правового статусу АРК закріплено у ст. 134—139 Основного Закону України.
   Конституція України визначає Автономну Республіку Крим як невід’ємну складову України, що в межах визначених Конституцією України повноважень вирішує питання, віднесені до її відання.
   Для Автономної Республіки Крим характерні такі державні ознаки:
   1) Крим є адміністративною автономією зі статусом Автономної Республіки Крим;
   2) Автономна Республіка Крим має свою Конституцію, остання редакція якої прийнята 21 жовтня 1998 р. і затверджена законом Верховної Ради України 23 грудня 1998 р.;
   3) в Автономній Республіці Крим діє система державних органів на чолі з Верховною Радою АРК і Радою Міністрів АРК;
   4) з огляду на конституційний статус АРК її повноваження значно розширені у вирішенні питань господарського, соціального і культурного розвитку території;
   5) найвищі органи Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень можуть видавати нормативно-правові акти, які становлять регіональну систему актів АРК.
   Поряд з ознаками, що характеризують Автономну Республіку Крим як територіальну автономію, вона має деякі особливості в здійсненні своїх повноважень, а саме:
   1) межі повноважень Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України;
   2) її Конституцію затверджує Верховна Рада України;
   3) нормативно-правові акти найвищих органів державної влади Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції та законам України і приймаються відповідно до Конституції України й актів її найвищих органів державної влади та на їх виконання;
   4) повноваження та порядок формування і діяльності найвищих органів державної влади Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією і законами України, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції;
   5) суди Автономної Республіки Крим належать до єдиної системи судів України;
   6) Конституція України визначає питання, нормативно-правове регулювання яких має право здійснювати Автономна Республіка Крим;
   7) Конституція України визначає питання, які належать до відання Автономної Республіки Крим;
   8) в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, яке виконує спостережні функції.
   Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції і законів України, Конституції і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.
   Відповідно до ст. 2 Закону України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює свою діяльність на таких принципах: верховенства права; конституційності, законності, гласності, колегіальності; поєднання інтересів Автономної Республіки Крим із загальнодержавними інтересами України; урахування особливостей, передбачених ст. 132 Конституції України; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим; судового захисту.
   Верховна Рада Автономної республіки Крим складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим — чотири роки. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її загального складу.
   Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюється сесійно у формі пленарних засідань і засідань органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   У ст. 9 Закону України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” передбачено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
   1) сільського господарства і лісів;
   2) меліорації і кар’єрів;
   3) громадських робіт, ремесел та промислів, благодійництва;
   4) містобудування і житлового господарства;
   5) туризму, готельної справи, ярмарків;
   6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників;
   7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
   8) мисливства, рибальства;
   9) санітарної і лікарняної служб.
   До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:
   1) прийняття Конституції Автономної Республіки Крим та подання її на затвердження Верховної Ради України, внесення у встановленому порядку змін до неї, а також прийняття нормативно-правових актів, контроль за їх виконанням;
   2) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії автономії;
   3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
   4) визначення порядку управління республіканським майном;
   5) визначення порядку управління майном, що перебуває на балансі автономії;
   6) визначення переліку майна автономії, що не підлягає приватизації;
   7) затвердження бюджету автономії та внесення змін до нього, контроль за його виконанням, прийняття рішення про звіт щодо його виконання;
   8) встановлення податків і пільг щодо їх сплати відповідно до законів України;
   9) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
   10) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) фондів, затвердження положень про ці фонди, затвердження звітів про використання зазначених фондів;
   11) вирішення питань про створення спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
   12) затвердження програм автономії з питань соціально-економічного і культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля згідно із загальнодержавними програмами, внесення змін до них і контроль за їх виконанням;
   13) вирішення питань адміністративно-територіального устрою відповідно до законодавства України; визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;
   14) участь у забезпеченні прав та свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку і громадської безпеки;
   15) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим і використання пам’яток історії;
   16) участь у формуванні основних засад внутрішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, розробленні та реалізації загальнодержавних програм з питань, що стосуються автономії;
   17) утворення Президії, постійних і тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обрання голів постійних і тимчасових комісій;
   18) обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його Першого заступника і заступника, звільнення їх з посади;
   19) затвердження регламенту Верховної Ради автономії;
   20) утворення апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження його структури, чисельності і витрат на його утримання; визначення порядку організації та діяльності апарату;
   21) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Голови Верховної Ради автономії Голови Ради міністрів автономії відповідно до Конституції України;
   22) призначення за поданням Голови Ради міністрів автономії членів Ради міністрів автономії;
   23) затвердження за поданням Голови Ради міністрів автономії структури і чисельності Ради міністрів, апарату Ради міністрів автономії та кошторису витрат на їх утримання;
   24) створення і ліквідація за пропозицією Голови Ради міністрів автономії міністерств і республіканських комітетів автономії в межах коштів, передбачених бюджетом;
   25) звільнення з посади членів Ради міністрів автономії на підставі і в порядку, що передбачені чинним законодавством;
   26) заслуховування інформацій начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, прокурора автономії, порушення перед відповідними органами питання про звільнення їх з посади;
   27) зупинення дії постанов, розпоряджень Ради міністрів автономії у випадках, якщо вони суперечать чинному законодавству, з одночасним зверненням до Президента України щодо їх скасування;
   28) ініціювання запровадження надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в автономії або в окремих її місцевостях;
   29) заснування засобів масової інформації;
   30) затвердження символіки, заснування Грамоти та Почесної грамоти Верховної Ради автономії та інших відзнак автономії;
   31) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо запитів;
   32) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів, а також програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин та інші повноваження.
   Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію республіки та вносить зміни до неї, які набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України.
   Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень ухвалює нормативно-правові акти (постанови і рішення), які є обов’язковими для виконання на території автономії.
   У разі невідповідності актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України, Президент України може зупинити дію цих актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

План семінарського заняття

   1. Поняття та основні ознаки Автономної Республіки Крим.
   2. Конституція Автономної Республіки Крим, її зміст і юридичні особливості.
   3. Предмети відання та межі нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.
   4. Система органів влади в Автономній Республіці Крим та їх повноваження.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

   Автономія — у політико-правовому значенні форма самоуправління частини території унітарної держави. Автономна територіальна одиниця, як правило, самостійна у вирішенні питань місцевого значення в межах, установлених центральною владою.
   Автономна Республіка Крим — автономна адміністративна одиниця в складі України, невід’ємна частина Української держави.
   Конституція Автономної Республіки Крим — важливий нормативний акт, що закріплює конституційні основи і повноваження Автономної Республіки Крим, систему державних органів та місцевого самоврядування в республіці, гарантії статусу і повноважень Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим приймається на підставі Конституції України і відповідає їй. Чинна Конституція АРК прийнята Верховною Радою Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р.
   Основні принципи Автономної Республіки Крим — це визначені в ст. 3 Конституції АРК основні вихідні положення — демократія та народовладдя; верховенство права; конституційність; дотримання і забезпечення прав і свобод особи й громадянина; законність, виборність, колегіальність; гласність; поєднання інтересів Автономної Республіки Крим із загальнодержавними інтересами України.

Навчальні завдання

   1. Який правовий статус Автономної Республіки Крим?
   2. Який державний орган України має право скасовувати постанови і рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції України та законам України? Якими законодавчими актами це визначається?
   3. Які принципи і гарантії автономії, передбачені Конституцією Автономної Республіки Крим?

Завдання для перевірки знань

   1. Охарактеризуйте основні повноваження Автономної Республіки Крим.
   2. Назвіть основні ознаки правового статусу АРК.
   3. Які історичні обставини зумовили створення АРК?
   4. Визначіть систему державного апарату в АРК.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   Конституція України. — К.: Феміна, 1996.
   Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовт. 1998 р. // Голос України. — 1999. — 12 січ.
   Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лют. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 29.
   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 12 лют. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 6—7.
   Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.
   Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид. — К., 1998.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022