Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow Передмова (Конституційна юстиція)
25.05.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


Передмова (Конституційна юстиція)

   Новим етапом українського державотворення стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України. В ній Україна визначена як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Впровадження в життя вказаних положень Основного Закону, як і реалізація Конституції загалом можлива за умови існування відповідного механізму реалізації і захисту конституційних принципів і норм. Основним елементом цього механізму, головною гарантією правової охорони Конституції є діяльність спеціалізованого органу судового конституційного контролю – органу конституційної юстиції (юрисдикції), яким в Україні є Конституційний Суд України.
   Конституційний Суд є порівняно новим інститутом правової системи України. Попри закріплення у законодавстві положень про його створення і статус ще з 1990 року, сформований він був тільки після прийняття Конституції України – у 1996 році.
   Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства і прямої дії Конституції України як Основного Закону держави на всій території України, захист прав і свобод людини і громадянина, а також обмеження влади шляхом здійснення своїх повноважень у системі стримувань і противаг.
   Відповідно до Конституції України, Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Ухвалюючи з цих питань рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, Конституційний Суд України по суті виступає учасником, суб’єктом правотворення, а його рішення є джерелом права, частиною національного законодавства України. Цим і зумовлюється необхідність врахування правових позицій Конституційного Суду України, викладених в його актах, як в правозастосовчій діяльності, так і в підготовці майбутніх правознавців.
   Діяльність Конституційного Суду України справляє значний вплив на сучасне конституційне право України, завдяки його правовим позиціям багато в чому формується конституційно-правова доктрина. Разом з цим діяльність Конституційного Суду України виходить за межі суто конституційного права, його акти стосуються практично усіх галузей правового регулювання. Підтвердженням цього є десятирічний досвід функціонування органу конституційної юстиції.
   Таке значення конституційної юстиції диктує необхідність перегляду традиційних підходів щодо вивчення правових засад діяльності Конституційного Суду України лише в курсі конституційного права України. Назрілою є потреба у викладанні окремого курсу “Конституційна юстиція в Україні”. Відрадно, що така позиція вже реалізується при підготовці майбутніх юристів у провідних юридичних вузах України (такий курс викладається, наприклад, на юридичних факультетах Київського і Львівського національних університетів).
   Даний навчальний посібник покликаний сприяти студентам юридичних вузів у вивченні згаданого курсу. Крім цього, він може використовуватися і при вивченні відповідного інституту в курсі конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн.
   Пропонований навчальний посібник підготовлений в результаті систематизації наявних теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних авторів з відповідних проблем, десятирічної практики діяльності
   Конституційного Суду України і є спробою комплексного висвітлення правових засад і проблем функціонування вітчизняного органу конституційної юстиції.
   В навчальному посібнику визначено місце органів конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. В додатках наводяться положення Конституції України, присвячені регулюванню правового статусу Конституційного Суду України, Закон України “Про Конституційний Суд України“, а також реєстр прийнятих Конституційним Судом України за час своєї діяльності актів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Studentam.net.ua © 2019