top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Розробки уроків arrow Розробки уроків з біології arrow Тема: Етапи індивідуального розвитку організмів. (11 клас)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема: Етапи індивідуального розвитку організмів. (11 клас)

Розробка уроку з біології. 11 клас.

О.В.Тагліна

   Тема. Етапи індивідуального розвитку організмів. Лабораторна робота № 2 “Ембріогенез хордових”.
   Мета: дати поняття про онтогенез і більш докладно розглянути ембріональний розвиток багатоклітинних тварин та етапи цього ембріонального періоду.
   Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами типів дроблення яйцеклітин, типів гаструляції, типів утворення мезодерми; світловий мікроскоп; постійні препарати, муляжі або малюнки різних етапів розвитку ланцетника, кісткових риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців; постійні препарати яйцеклітини, бластули й гаструли жаби або ікра жаби на різних стадіях розвитку.
   Базові поняття й терміни: онтогенез, ембріональний період, ембріон, постембріональний період, дроблення, бластула, гаструла, бластомери, морула, інвагінація, ектодерма, ентодерма, мезодерма, зародкові листки.
   Концепція уроку: розповісти про онтогенез, звернувши увагу на те, що онтогенез надзвичайно різноманітний і відбувається по-різному в різних організмів, потім зупинитися на ембріональному розвитку багатоклітинних тварин і показати, як відбувається закладка зародкових листків, підготувати учнів до розуміння процесів органогенезу.
   Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний етап - 2 хв.
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності - 5 хв.

III. Вивчення нового матеріалу - 22 хв.
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів - 13 хв.
V. Домашнє завдання - 2 хв.
VI. Підведення підсумків уроку - 3 хв.

ХІД УРОКУ

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

   II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Запитання до учнів

   Що ви знаєте про індивідуальний розвиток організмів?
   Чим відрізняється розвиток рослин від розвитку тварин?
   Чому процеси розвитку різних живих організмів відрізняються один від одного?  

    ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
  
Розповідь учителя
  
1. Індивідуальний розвиток організмів. Звернути увагу на різноманіття цього процесу. Обговорити онтогенез рослин і онтогенез тварин, їхні відмінності. Дати визначення онтогенезу та його періодизацію для багатоклітинних тварин.
   2. Ембріональний період розвитку багатоклітинних тварин.
   Розповісти про особливості формування бластули й гаструли.
   Період ембріонального розвитку багатоклітинної тварини починається з дроблення зиготи й завершується виходом організму з яйцевих оболонок.
   Процес дроблення полягає в серії послідовних мітотичних поділів зиготи. Дві клітини, що утворюються в результаті першого поділу зиготи, і всі наступні покоління клітин на цьому етапі називають бластомерами. У ході дроблення один поділ іде за іншим і не відбувається зростання утворюваних бластомерів, унаслідок чого кожне нове покоління бластомерів представлене більш дрібними клітинами. Ця особливість клітинних поділів при розвитку заплідненої яйцеклітини й визначила появу терміна — дроблення зиготи.
   У різних видів тварин яйцеклітини розрізняються за кількістю й характером розподілу в цитоплазмі запасних живильних речовин (жовтка). Це значною мірою визначає характер подальшого дроблення зиготи. За невеликої кількості й рівномірного розподілу жовтка в цитоплазмі відбувається поділ усієї маси зиготи з утворенням однакових бластомерів — повне рівномірне дроблення (наприклад, у ссавців). За скупчення жовтка переважно біля одного з полюсів зиготи відбувається нерівномірне дроблення — утворюються бластомери, що розрізняються розмірами: макроміри Й мікроміри (наприклад, в амфібій). Якщо ж яйцеклітина дуже багата на жовток, то дробиться її частина, вільна від жовтка. Так, у плазунів, птахів дроблення зазнає лише дископодібна ділянка зиготи біля одного з полюсів, де розташовується ядро. Таке дробіння називають неповним, дискоїдальним дробленням. Нарешті, в комах у процесі дроблення задіяний лише поверхневий шар цитоплазми зиготи — неповне, поверхневе дроблення (у центрі зиготи, що дробиться, зберігається масив жовтка).
   У результаті дроблення (коли кількість бластомерів, що діляться, досягає значного числа) утворюється бластула. У типовому випадку (наприклад, у ланцетника) бластула являє собою порожню кулю, стінка якої утворена одним шаром клітин (бластодерма). Порожнина бластули — бластоцель, заповнена рідиною. В амфібій бластула має дуже невелику порожнину, а в деяких тварин (наприклад членистоногих) бластоцель може взагалі бути повністю відсутньою.
   На наступному етапі ембріонального періоду відбувається процес формування гаструли — гаструляція. У багатьох тварин утворення гаструли відбувається шляхом інвагінації, тобто випинання бластодерми на одному з полюсів бластули (за інтенсивного розмноження клітин у цій зоні), у результаті чого утворюється двошаровий, чашоподібний зародок. Зовнішній шар клітин — ектодерма, а внутрішній — ентодерма. Внутрішня порожнина, що виникає при випинанні стінки бластули, первинна кишка, має зв'язок із зовнішнім середовищем через отвір — первинний рот (бластопор).
   Існують й інші типи гаструляції. Наприклад, у деяких кишковопорожнинних ентодерма гаструли утворюється шляхом імміграції, тобто “виселення” частини клітин бластодерми в порожнину бластули й подальшого їх розмноження. Первинний рот утворюється шляхом розриву стінки гаструли. За нерівномірного дроблення (у деяких хробаків, молюсків) гаструла утворюється в результаті обростання макромерів мікромерами й формування за рахунок
перших ентодерми. Нерідко різні способи гаструляції поєднуються.
   У всіх тварин (крім губок і кишковопорожнинних — двошарових тварин) етап гаструляції завершується утворенням ще одного і шару клітин — мезодерми. Цей клітинний шар формується між і енто- й ектодермою. Відомі два способи закладання мезодерми. У кільчастих червів, наприклад, бластопору гаструли відокремлюються дві великі клітини (телобласти). Розмножуючись, вони дають початок двом мезодермальним смужкам, з яких утворюються целомічні мішки — телобластичний спосіб закладання мезодерми. За ентероцельного способу (голкошкірі, ланцетник, хребетні) в результаті випинання стінки первинної кишки утворюються бічні кишені, які потім відокремлюються й стають целомічними мішками. В обох випадках закладання мезодерми целомічні мішки розростаються й заповнюють первинну порожнину тіла. Мезо- і дермальний шар клітин, що вистилає зсередини порожнину тіла, і утворює перитонеальний епітелій. Порожнину, що замінила в такий спосіб первинну, називають вторинною порожниною тіла, або целомом. При телобластичному способі закладки мезодерми бластопор перетворюється на ротовий отвір дорослої тварини. Такі організми називають первинноротими.
   У вторинноротих тварин (за ентероцельного способу закладання мезодерми) бластопор заростає або перетворюється на анальний отвір, а рот дорослої особини виникає вдруге, шляхом випинання ектодерми.
   Утворенням трьох зародкових листків (екто-, енто- й мезодерми) завершується етап гаструляції, і з цього моменту починаються процеси гісто- й органогенезу. У результаті диференціювання клітин трьох зародкових листків формуються різні тканини й органи організму, що розвивається. Ще наприкінці минулого століття (багато в чому завдяки дослідженням І.І.
Мечникова й О. О. Ковалевського) було встановлено, що в різних видів тварин ті самі зародкові листки дають ті самі органи й тканини. З ектодерми утворюються епідерміс із усіма похідними структурами й нервовою системою. За рахунок ентодерми формуються травний тракт і пов'язані з ним органи (печінка, підшлункова залоза, легені тощо). Мезодерма утворює кістяк, судинну систему, видільний апарат, гонади. Хоч сьогодні зародкові листки й не вважають строго спеціалізованими, проте їхня гомологія в переважної більшості видів тварин очевидна, що вказує на єдність походження тваринного світу.
   Протягом ембріонального періоду відбувається наростання темпів зростання й диференціювання в організмів, що розвиваються. Якщо в процесі дроблення зростання не відбувається й бластула (за своєю масою) може істотно поступатися зиготі, то, починаю
чи з процесу гаструляції, маса зародка стрімко збільшується ( внаслідок інтенсивного розмноження клітин). Процеси клітинного диференціювання розпочинаються на найбільш ранньому етапі ембріогенезу — дробленні й лежать в основі первинного тканинного диференціювання — виникнення трьох зародкових листків ( ембріональних тканин). Подальший розвиток зародка супроводжується процесом, що дедалі посилюється,— диференціювання танин і органів. У результаті ембріонального періоду розвитку формується організм, здатний до самостійного (більш-менш) існування в зовнішньому середовищі. Відбувається народження нової особини в результаті або вилуплення з яйця (у яйцекладних тварин), або виходу з тіла матері (у живородних).
   Лабораторна робота № 2 “Ембріогенез хордових”
   При виконанні лабораторної роботи використовувати робочий зошит [2],
с 36—38.

Хід роботи

   1). Підготувати мікроскоп до роботи.
   2)Використовуючи постійні препарати, муляжі або малюнки, простежити етапи дроблення зиготи, утворення бластули й гаструли. Звернути увагу на будову шарів гаструли та початок утворення тканин і органів.
   3) Розглянути постійні препарати яйцеклітин жаби під час дроблення. Звернути увагу на утворення бластомерів. Замалювати побачене. Зробити висновок.
   4) Якщо препарати яйцеклітини, бластули й гаструли жаби відсутні, їх можна приготувати самим. Перед початком досліджень заздалегідь фіксовані ікринки жаби на різних стадіях розвитку відмивають від формаліну, поміщують у краплину води на предметне скло мікроскопа й накривають покривним склом. Зробити висновок.

   ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ
   Бесіда

   Від чого може залежати онтогенез різних груп організмів?
  
Чим завершується ембріональний період?
   Що може впливати на характер дроблення?
   Чим відрізняється повне дроблення від неповного?
   Як називають лінії, що розділяють бластомери?
   Як називається процес формування двошарового зародка?
   Як називають зовнішній шар клітин гаструли?
   Як може йти закладання мезодерми?

   Самостійна робота учнів
   Дати відповіді на запитання

   Які тварини називають вторинноротими? Яким чином з'являється так званий вторинний рот?
   У яких організмів онтогенез збігається з клітинним циклом?
   Чи є організми, в яких смерть настає відразу після розмноження?
   Як називається дроблення, за якого зигота повністю поділяється на бластомери?
   Як утворюється морула, чим вона характеризується?
   Що таке інвагінація?
   Хто вперше встановив формування зародкових листків у зародків багатоклітинних тварин?

   V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   1) Вивчити матеріал § 4 підручника [1].
   2) Дати відповіді на запитання підручника, с. 20—21, № 1—5.

   VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023