Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Капітал банку: питання теорії і практики arrow Література (Капітал банку: питання теорії і практики)
25.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Література (Капітал банку: питання теорії і практики)

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 17 січня. — С. 5—13.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. — 1999. — 15 вересня. — С. 5—12.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київ-міськбуд»» від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. — 2000. — 18 травня. — С. 8.
4. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства» від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. — 2001. — 31 жовтня. — С. 2.
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. — 1996. — № 42. — С. 40—50.
6. Закон України «Про державну таємницю» від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 24 листопада. — С. 1—11.
7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. — 2001. — 25 квітня. — С. 1—13.
8. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВРУ). — 1998. — № 16. — Ст. 68.
9. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 1 липня. — С. 1—9.
10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІІІ // Там само. — 2001. — 4 травня. — С. 9, 10.
11. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — № 52. — С. 4—44.
12. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 12 вересня. — С. 1—8.
13. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ // Там само — 16 травня. — С. 1—11.
14. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР // ВВРУ. — 1997. — № 21. — Ст. 156.
15. Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20 квітня 2000 р. № 1674-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2000. — 18 травня. — С. 8.
16. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001. № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 29 серпня. — С. 8—16.
17. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 р. № 2740-ІІІ // Там само. — 24 жовтня. — С. 7—12.
18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. — 1998. — № 29. — С. 2—8.
19. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. № 23-93 // Зб. постанов Уряду України. — 1993. — № 6. — Ст. 89.
20. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.
21. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Затв. постановою Правління НБУ № 141 від 14.04.1998 р.
22. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. постановою Правління НБУ № 369 від 28.09.2001 р.
23. Положення про механізми рефінансування банків України: Затв. постановою Правління НБУ № 82 від 28.02.2002 р.
24. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. постановою Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 р.
25. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 р.
26. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань: Затв. постановою Правління НБУ № 377 від 31.08.2001 р.
27. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затв. постановою Правління НБУ № 334 від 8.08.2001 р.
28. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ № 279 від 6.07.2000 р.
29. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Затв. постановою Правління НБУ № 244 від 27.06.2001 р.
30. Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України: Затв. постановою Правління НБУ № 268 від 11.07.2001 р.
31. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів: Затв. постановою Правління НБУ № 250 від 30.06.1998 р.
32. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: БЕК, 1994. — 350 с.
33. Аккредитивы — Документарное инкассо — Банковские гарантии. — Цюрих: Швайцерише Кредитанштальт «Кредит Свисс», 1995. — 148 с.
34. Алексеєнко М. Д. Банківський капітал: види та їх характеристика // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. (далі — Стратегія екон. розвитку…). — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 522—533.
35. Алексеєнко М. Д. Банківські гарантії та поручительства // Фінанси України. — 2000. — № 7. — С. 112—118.
36. Алексеєнко М. Д. Вплив обов’язкових резервів на ресурсну базу комерційних банків // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 5. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 296—302.
37. Алексеєнко М. Д. Вплив посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг на формування банківських ресурсів // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 165—170.
38. Алексеєнко М. Д. Економічна суть банківського капіталу // Вчені зап.: Наук. зб. (далі — Вчені зап.) — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 110—114.
39. Алексеєнко М. Д. Заощадження населення та операції банків з дорогоцінними металами // Финансовые услуги. — 1999. — № 3—4. — С. 39—43.
40. Алексеєнко М. Д. Окремі питання договірного регулювання вкладних операцій // Вісн. НБУ. — 1999. — № 9. — С. 36—38.
41. Алексеєнко М. Д. Оцінка власного капіталу банку за допомогою методу коефіцієнтів // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 288—293.
42. Алексеєнко М. Д. Питання формування банками резервів під кредитні ризики // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. (далі — Проблеми формування…) — Вип. 9. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 352—361.
43. Алексеєнко М. Д. Проблеми міжбанківського кредитування в Україні // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 6. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 449—458.
44. Алексеєнко М. Д. Про деякі питання забезпечення виконання кредитних зобов’язань // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва: Наук. журн. — Вип. 9. — Тернопіль: ТАНГ, 2000. — С. 215—218.
45. Алексеєнко М. Д. Споживчий кредит та забезпечення житлом населення України // Вісн. НБУ. — 2000. — № 9. — С. 26—29.
46. Алексеєнко М. Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України. — 2002. — № 3. — С. 17—23.
47. Алексеєнко М. Д. Структура капіталу комерційного банку // Фінанси України. — 2001. — № 4. — С. 123—131.
48. Алексеєнко М. Д. Сутність і роль заощаджень в умовах ринкової економіки // Економіка України. — 2000. — № 11. — С. 23—30.
49. Алексеєнко М. Д. Сутність та види банківських вкладів // Наук. зап.: Зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва. — Вип. 9. — Тернопіль: Екон. думка, 2001. — С. 92—94.
50. Алексеєнко М. Д. Сутність факторингу та форфейтингу // Проблеми формування… — Вип. 8. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 309—317.
51. Алексеєнко М. Д. Суть та роль фінансового інжинірингу // Вчені зап. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 88—91.
52. Алексеєнко М. Д. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа. — 2001. — № 2. — С. 38—41.
53. Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. О сущности потребительского кредита // Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. — Вып. 32. — К.; Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 120—124.
54. Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. Совершенствовать порядок оплаты товаров с рассрочкой платежа // Деньги и кредит. — 1988. — № 1. — С. 42, 43.
55. Анализ деятельности коммерческого банка / Под общ. ред. С. И. Кумок. — М.: АОЗТ «Вече», 1994. — 400 с.
56. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича. — Житомир: Рута, 2001. — 384 с.
57. Андрущенко П., Карчева Г. Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2001 року // Вісн. НБУ. — 2001. — № 6. — С. 2—6.
58. Аникин А. В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта. — М.: Дело, 1997. — 144 с.
59. Ачкасов А. И. Активные операции коммерческих банков. — М.: Консалтбанкир, 1994. — 80 с.
60. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1995. — 384 с.
61. Банки и банковские операции в России / Под ред. М. Х. Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 336 с.
62. Банки и банковское дело / Ред. И. Т. Балабанов. — СПб.: Питер, 2000. — 256 с.
63. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. — 328 с.
64. Банківське право України: Навч. посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Ін Юре, 2000. — 384 с.
65. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник / За ред. П. Д. Біленчука. — К.: Атіка, 1999. — 400 с.
66. Банківський менеджмент: Навч. посібник / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. — К.: Основи, 1999. — 671 с.
67. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
68. Банковское дело: Учеб. — 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 464 с.
69. Банковское дело: Учеб. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.
70. Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л. Е. Миронова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 412 с.
71. Банковское дело: стратегическое руководство / Ред. В. Платонов. — 2-е изд. — М.: Консалтбанкир, 2001. — 356 с.
72. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
73. Беззуб А. А., Окунев И. В., Шатохина В. А. Каким будет банк ХХІ века? — Днепропетровск: Росток, 2001. — 256 с.
74. Белов В. А. Вопросы гражданско-правового регулирования договора банковского вклада // Бизнес и банки. — 2000. — № 14. — С. 1—3.
75. Белугин Ю. М. Сбережения и безналичные расчеты вкладчиков Сберегательного банка СССР. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 80 с.
76. Бизнес: Оксфорд. толковый сл.: Англо-рус. — М.: Прогресс-Академия, РГГУ, 1995. — 752 с.
77. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-Центр. — 1998. — 480 с.
78. Бланк И. А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, 2000. — 512 с.
79. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1994. — 720 с.
80. Болдаков В. Обов’язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Вісн. НБУ. — 1998. — № 1. — С. 52—54.
81. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. — М.: Ин-т новой экономики, 1999. — 574 с.
82. Боос К.-Х., Шульте-Маттлер Г. Базель ІІ: способы ограничения кредитных рисков при использовании внутренних рейтингов // Бизнес и банки. — 2001. — № 42. — С. 6—8.
83. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.
84. Бухвальд Б. Техника банковского дела: Пер. с нем. — М.: АО «Дис», 1994. — 234 с.
85. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручик. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.
86. Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. — М.: Финстатинформ, 1995. — 138 с.
87. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посібник. — К.: Академія, 2001. — 320 с.
88. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997. — 392 с.
89. Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. Г. Асхауэра. — М.: Науч. кн., 1996. — 629 с.
90. Вишневский А. А. Банковское дело Англии. — М.: Стаут, 2000. — 300 с.
91. Воронова Л., Олексієнко М. Д. Суть, завдання і значення звітності // Вісн. НБУ. — 1998. — № 9. — С. 49—51.
92. Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
93. Галайда В. Критичний аналіз співвідношення між заощадженнями та інвестиціями // Економіка України. — 1999. — № 6. — С. 58—63.
94. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. — К.: Основи, 1998. — 413 с.
95. Геллер И. Жилье — 2000: почти даром // Бизнес. — 2000. — 13 марта. — С. 48—49.
96. Глоссарий банковских терминов / Под ред. С. И. Кумок. — М.: Моск. фин. об-ние, 1994. — 288 с.
97. Головин Ю. В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 416 с.
98. Гроз’єан К. Як працювати з банком: Успіх роботи з банком — кредити, грошові вклади, платіжки або перекази: Пер. з нім. — К.: Основи, 1998. — 343 с.
99. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с.
100. Гуліев У. Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів формування: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / КНУ. — К., 1999. — 20 с.
101. Гумен І. Становлення ринку міжбанківських кредитів в Україні // Вісн. НБУ. — 1999. — № 6. — С. 58—61.
102. Гуревич А. Как жить в стране без фондового рынка? // Зеркало недели. — 1999. — 11 декабря. — С. 8.
103. Деньги, кредит, банки: Учеб. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 448 с.
104. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.
105. Дериг Х.-У. Универсальный банк — банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 384 с.
106. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. — К.: Поліграф-книга, 2000. — 512 с.
107. Довгаль Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісн. НБУ. — 1998. — № 7. — С. 18—20.
108. Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Д., Кэмпбэлл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. — М.—Л.: Профико, 1991. — 448 с.
109. Доланд Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / Пер. с англ. Б. Лукашевича и др. — СПб.: Литера плюс, 1994. — 406 с.
110. Доунс Дж., Гудман Дж. Э. Финансово-инвестиционный словарь / Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 586 с.
111. Евтух А. Т. Ипотека — механизм эффективного использования ресурсов. — Луцк: Волын. обл. тип., 2001. — 316 с.
112. Економічна енциклопедія. Т. 2 / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 848 с.
113. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За ред. М. І. Молдованова. — К.: Техніка, 1993. — 856 с.
114. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К.: Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с.
115. Еремеева Г. Ф., Ткаченко Г. С. Основы сберегательного дела. — М.: Финансы, 1976. — 144 с.
116. Ерицян А. В. Кредитные организации: капитал и чистые активы // Бизнес и банки. — 2000. — № 49. — С. 1—4.
117. Ерицян А. В. Уставный капитал кредитной организации: правовые аспекты // Там же. — 2001. — № 1—2. — С. 3.
118. Ефимова Л. Г. Банковские сделки. — М.: Контракт, 2000. — 268 с.
119. Жилье взаймы // Бизнес. — 1999. — 16 августа. — С. 47.
120. Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Знання, 2000. — 587 с.
121. Заруба О. Ресурсне забезпечення банку: розробка моделі // Вісн. НБУ. — 1998. — № 8. — С. 35—37.
122. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції» / Керівник авт. кол. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, 1998. — 380 с.
123. Иванов В. В. Анализ надежности банка: Практ. пособие. — М.: Рус. деловая л-ра, 1996. — 320 с.
124. Иванов В. В. Ипотечное кредитование. — М.: Маркетинг, 2001. — 273 с.
125. Казимагомедов А. А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 256 с.
126. Качаєв Ю. Територіальні фактори банківської діяльності в Україні // Вісн. НБУ. — 2001. — № 4. — С. 11—15.
127. Кашин Ю. И. Сбережения населения в СССР. — М.: Финансы и статистика, 1979. — 174 с.
128. Кваснюк Б. Є. Національні заощадження України // Фінанси України. — 1997. — № 11. — С. 5—18.
129. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 352 с.
130. Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). — М.: Экономика, 1997. — 256 с.
131. Киселев В. В. Управление коммерческим банком в переходный период: Учеб. пособие для вузов. — М.: Логос, 1997. — 144 с.
132. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.
133. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посібник. — К.: Знання, 1996. — 120 с.
134. Колб Р. У. Финансовые деривативы: Учеб.: Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Информ. изд. «Филинъ», 1997. — 360 с.
135. Коммерческие банки: Пер. с англ. — 2-е изд. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др. — М.: Космополис, 1991. — 480 с.
136. Конопатська Л. В. Регулювання банківської діяльності в Україні: Автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.04.01/ КНЕУ. — К., 1999. — 20 с.
137. Косован К. С. Управление ресурсами в коммерческом банке // Деньги и кредит. — 2001. — № 6. — С. 32—36.
138. Косой А. М. Межбанковский кредит // Деньги и кредит. — 2000. — № 2. — С. 31—39.
139. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. — К.: НІОС, 2001. — 224 с.
140. Кох Т. У. Управление банком: В 5 кн.: Пер. с англ.:— Кн. 1. — Уфа: Спектр, 1993. — 132 с.
141. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Моногр. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.
142. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Д. Олексієнко, В. А. Ольшанський, Д. Д. Лилак, Е. В. Першиков — К.: Козаки, 1996. — 144 с.
143. Кредитование: Пер. с англ. — К.: ВНV — К., 1995. — 384 с.
144. Кротюк В. Л. Національний банк — центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 248 с.
145. Кучма Л. Д. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє // Урядовий кур’єр. — 2000. — 18 листопада. — С. 3—6.
146. Лаврушин О. И. Проблемы реформирования банковской системы России // Бизнес и банки. — 2001. — № 1—2. — С. 1, 2.
147. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник — 2-ге вид. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. — 215 с.
148. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. — Тернопіль: Екон. думка: Карт-бланш, 2001. — 320 с.
149. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — Т. 2. — Таллинн, 1993. — 400 с.
150. Максимо В. Э. и др. Мировые финансы. — М.: ООО ИКК «ДеКА», 1998. — 768 с.
151. Мартинюк Ж. В. Ресурсна база комерційних банків // Фінанси України. — 1998. — № 11. — С. 112—114.
152. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 5 т. — Т. 3. — М.: Прогресс, 1993. — 351 с.
153. Маршалл Д. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 1998. — 784 с.
154. Масленников В. В. Зарубежные банковские системы. — М.: Элит, 2001. — 392 с.
155. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн. 3.: Технология финансового менеджмента клиента. — М.: Перспектива, 1997. — 283 с.
156. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституційних координатах // Вісн. НБУ. — 1999. — № 11. — С. 6—15.
157. Меламед М. Методологічні проблеми обчислення та аналізу заощаджень домашніх господарств // Там само. — 2000. — № 2. — С. 15—18.
158. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело. — М.: ИНФРА, 2000. — 856 с.
159. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишина. — К.: Основи, 1998. — 963 с.
160. Мікроекономіка і макроекономіка / За заг. ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998. — 518 с.
161. Міщенко В., Науменкова С. Правові засади організації банківського нагляду // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 63—66.
162. Мовсесян А. Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 443 с.
163. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с.
164. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.
165. Носкова И. Я. Валютные и финансовые операции: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. — 334 с.
166. Облік та аудит у комерційних банках / За ред. А. М. Герасимовича. — Львів: Фенікс, 1999. — 512 с.
167. Общая теория денег и кредита: Учеб. / Под ред. Е. Ф.Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 . — 304 с.
168. Одарюк А. Кто заплатит за кирпич? // Бизнес. — 2001. — 5 марта. — С. 34, 35.
169. Олексієнко М. Д., Ольшанский В. А., Ярмак В. М. Грошові заощадження населення. — К.: «Знання» України, 1991. — 64 с.
170. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. — М.: Рус. деловая лит-ра, 1997. — 352 с.
171. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. М. Мочерного. — Тернопіль: Тарнекс, 1993. — 688 с.
172. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк.; Знання, 1997. — 743 с.
173. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. — 330 с.
174. Островская О. М. Банковское дело: Толковый слов. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 400 с.
175. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.
176. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц. — М.: АО «ДИС», 1994. — 352 с.
177. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ «ДИС», 1997. — 464 с.
178. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 320 с.
179. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. — К.: Либідь, 1998. — 416 с.
180. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 624 с.
181. Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 190 с.
182. Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки»// Урядовий кур’єр. — 2000. — 23 лютого. — С. 5—12.
183. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
184. Проценко С., Підручний А. Модель організації міжбанківського ринку кредитних ресурсів // Вісн. НБУ. — 1998. — № 8. — С. 47—51.
185. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків // Там само. — 2001. — № 9. — С. 18—20.
186. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 3-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 480 с.
187. Ракитский Б. В., Шохин А. Н. Закономерности формирования и реализации трудовых доходов при социализме. — М.: Наука, 1987. — 318 с.
188. Расказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.
189. Распутна Л. В. Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.03.02/КНЕУ. — К., 2000. — 16 с.
190. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб./ Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с.
191. Ричаківська В., Олексієнко М. Ощадні (депозитні) сертифікати: суть та фінансовий облік // Вісн. НБУ. — 1999. — № 5. — С. 28—31.
192. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 341 с.
193. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 360 с.
194. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Моногр. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 484 с.
195. Романик М., Олексієнко М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісн. НБУ. — 1998. — № 5. — С. 34—37.
196. Российская банковская энциклопедия. / Редкол.: О. И. Лаврушин (гл. ред.) и др. — М.: Энциклопед. творчес. ассоц., 1995. — 552 с.
197. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. 2-го изд. — М.: Дело Лтд, 1995. — 768 с.
198. Рудько-Силиванов В. В., Савалей В. В. К вопросу развития инструментов рефинансирования с использованием долговых обязательств предприятий // Деньги и кредит. — 2000. — № 3. — С. 12—16.
199. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 464 с.
200. Савлук М. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісн. НБУ. — 1999. — № 1. — С. 3—7.
201. Савлук М. І., Дорофєєва Н. В. Щоб гривні не перетворилися на папірці // Урядовий кур’єр. — 2001. — 8 вересня. — С. 12.
202. Савлук М. І., Сугоняко О. Чи вистачає грошей економіці України // Вісн. НБУ. — 1997. — № 4. — С. 19—21.
203. Севрук В. Т. Банковские риски. — М.: Дело Лтд, 1994. — 72 с.
204. Семюельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Підручник: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 676 с.
205. Сенищ П., Ричаківська В., Алексеєнко М. Д. Теоретичні аспекти реформування бухгалтерського обліку в банках // Вісн. НБУ. — 1997. — № 11. — С. 3—9.
206. Симановский А. Ю. Достаточность банковского капитала: новые подходы и перспективы их реализации // Деньги и кредит. — 2000. — № 6. — С. 20—27.
207. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-го перераб. изд. — М.: Catallaxy, 1994. — 957 с.
208. Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: А. Т. Головко, В. Ф. Кобзар, О. О. Науменко та ін. — К.: УМК Центр, 1999. — 288 с.
209. Стельмах В. Доля гривні й банківської системи України // Вісн. НБУ. — 2000. — № 8. — С. 2—9.
210. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 1998. — 528 с.
211. Суторміна В. М., Савчук Н. В. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 72 с.
212. Тавасиев А. М., Ребельский Н. М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 304 с.
213. Таранкова Л. Г. Институциональный анализ проблем современной банковской системы России // Бизнес и банки. — 2001. — № 31. — С. 1—3.
214. Тарнавский В. Технология срочного «ремонта» банковской системы. Опыт новых рыночных стран в преодолении банковских кризисов в 80-90-тые годы // Банковская практика за рубежом. — 1999. — № 10. — С. 16—33.
215. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
216. Тєньков С. Поручитель: я не я і підпис не мій // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — 30 грудня. — С. 26.
217. Уайтинг Д. П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. / Под ред. В. А. Микрюкова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 240 с.
218. Универсальный энциклопедический словарь. — М.: Большая рос. энцикл., 1999. — 1551 с.
219. Усоскин В. М. Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов // Деньги и кредит. — 2000. — № 3. — С. 39—51.
220. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Все для вас, 1993. — 320 с.
221. Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Нововведения в банковском бизнесе России. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 352 с.
222. Федоренко В. М., Федоренко А. В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учеб. — К.: Выща шк., 1989. — 288 с.
223. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. — Т. 1. — М.: Финансы и статистика, 1984. — 511 с.
224. Финансы, деньги, кредит: Учеб. / Под ред. О. В. Соколовой. — М.: Юристъ, 2000. — 784 с.
225. Финансы: Толковый словарь: Англо-рус. — М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 1998. — 496 с.
226. Фомина Л. М., Алексеенко М. Д. Учет в банках. — К.: Выща шк., 1988. — 304 с.
227. Халява С. П. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулювання: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01/ХДУ. — Харків, 1998. — 20 с.
228. Ходачук О. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовый рынок. — 2001. — № 12. — С. 4.
229. Цивільний кодекс України. — К.: Сірін, 1998. — 112 с.
230. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — Кн. 1 — 864 с.
231. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. — М.: Консалтбанкир, 2001. — 288 с.
232. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
233. Шимкович В. «За» и «против» новых правил резервирования // Банковская практика за рубежом. — 1999. — № 9. — С. 73—77.
234. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 528 с.
235. Шустров А. А. Европейский центральный банк: инструменты денежно-кредитной политики // Деньги и кредит. — 2000. — № 7. — С. 58—65.
236. Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л. И. Абалкин. — М.: Экономика, 1999. — 1055 с.
237. Ющенко В. А., Лисицький В. І. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.
238. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 444 с.
239. Ярмак В. Н., Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. Потребительский кредит и развитие агропромышленного комплекса // Экономика и организация сельского хозяйства: Респ. межвед. тематич. науч. сб. — Вып. 84. — К.: Урожай, 1989. — С. 23, 24.
240. Яценко В., Винер М. Надо ли Украине ускорить «клонирование» частных пенсионных фондов? // Зеркало недели. — 1999. — 20 ноября. — С. 8.
241. Demirguc-Kunt A., Detragache E. The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developed and Developing Countries. — IMF Working Paper. — 1997.
242. Europeans infiltrate ranks of world’s biggest banks. Bank Atlas // Euromoney. —2001. — June. — P. 140—170.
243. Garcia G. Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices. — IMF Working Paper. —1999. — № 99/54. — April.
244. Helfer R. T. What Deposit Insurance Can and Cannot Do // Finance and Development. — 1999. — Vol. 36, № 1.— March.
245. Honohan P. Perverse Effects of a Ratings-related Capital Adeguacy System. Word Bank. — 2000. — May.
246. Sloman J. Economics. London, «Harvester Wheatsheaf», 1995.
247. The New Capital Adeguacy Accord, Basel: BIS, 2001. — January.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018