top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Безпека банківської діяльності arrow 1.2. Види безпеки і форми її організації
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.2. Види безпеки і форми її організації

1.2. Види безпеки і форми її організації

   Розглядаючи банківську безпеку як багатоступеневу систему, слід визначити її види та форми організації.
   Вид безпеки — це сукупність ознак, які характеризують готовність банку протистояти загрозам його діяльності.
   Серед видів безпеки банку можна виділити:
   особисту безпеку — здатність кожного працівника банку протистояти загрозам його здоров’ю, життю і професійній діяльності на основі оволодіння нормами і правилами безпечної поведінки. Досягається додержанням усіма працівниками заходів застереження, передбачених умовами роботи і нормами особистої поведінки: проведенням спеціальних охоронних заходів щодо працівників банку; вивченням кожним працівником правил поведінки у складних умовах та екстремальних ситуаціях, грамотними діями в них;
   колективну безпеку — здатність підрозділів банку забезпечувати ефективний режим роботи в умовах діяльності різноманітних дестабілізуючих факторів. Досягається створенням доброзичливої, спокійної обстановки у колективах, додержанням принципів справедливості, грамотним стимулюванням праці; постійним вивченням психологічної обстановки в колективах, своєчасним виявленням підвищеної напруженості у взаємовідносинах працівників, попередженням і швидким вирішенням конфліктних ситуацій; виконанням режимних заходів, охороною території, будівель і приміщень; постійною перевіркою стану будівель і обладнання, проведенням атестації приміщень, виконанням протипожежних заходів;
   економічну безпеку стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуацій. Досягається створенням ефективного комплексу заходів захисту електронної системи платежів банку і попередження відпливу коштів через фальсифікацію фінансових документів; наявністю відповідних установленим вимогам місць зберігання готівки, цінностей, технічних засобів, транспорту та обладнання банку, вмілою їх експлуатацією; грамотною організацією охорони та режимних заходів у банку; створенням обстановки бережливого ставлення до майна банку, суворої і неминучої відповідальності за крадіжки матеріальних засобів та їх псування; ефективним плануванням заходів і додержанням правил пожежної безпеки; наявністю у банку сучасних ефективних технологій банківського виробництва, високопрофесійними діями його працівників; зваженою політикою керівництва банку в усіх сферах банківської діяльності, що забезпечує виправданий ризик та ефективне вкладення грошей; всебічним знанням і врахуванням особливостей ситуації у регіонах, країні та за її межами залежно від масштабів угод, прогнозуванням її розвитку і змін; наявністю інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності банку;
   інформаційну безпеку — стан, за якого забезпечується необхідний рівень інформованості керівництва персоналу банку, а також зовнішнього середовища, ефективний захист усіх видів інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягається організацією збору інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище банку, проведенням інформаційно-аналітичного дослідження клієнтів, партнерів та конкурентів, інформаційного аудиту та інформаційного моніторингу в банку, аналітичною обробкою інформації; організацією системи інформаційного забезпечення рішень керівництва банку; визначенням категорій банківської інформації та виробленням відповідних заходів щодо її захисту; дотриманням відповідних режимів діяльності банку; виконанням усіма працівниками банку норм і правил роботи з інформацією; своєчасним виявленням спроб і можливих каналів втрати інформації та їх перетинанням.
   Заходи безпеки банку реалізуються у таких формах: охорони (фізичної та технічної), режиму (упровадження відповідної системи захисту інформації банку), інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку (комерційної розвідки).
   Основними об’єктами захисту в банку є:
- фінансові ресурси (національна й іноземна валюта, банківські (комерційні) операції та угоди банку, коштовності, фінансові документи);
- персонал банку (керівництво і вищий менеджмент банку, особи, які мають доступ до його таємниць, інші працівники банку);
- матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транспорт, засоби і системи інформатизації);
- інформаційні ресурси банку з обмеженим доступом (відомості, що є банківською та комерційною таємницею банку і його конфіденційною інформацією).
   Основними елементами системи безпеки діяльності банку є: заходи безпеки, технології безпеки, сили безпеки і засоби безпеки. У свою чергу, заходи безпеки включають заходи загального характеру та спеціальні. До заходів загального характеру слід віднести:
- здійснення організаційно-правового впливу на діяльність персоналу і клієнтів банку з питань безпеки;
- підбір, перевірка і контроль роботи персоналу, розроблення ефективної кадрової політики і програм стимулювання праці;
- охорона банку;
- організація спеціального діловодства;
- захист інформаційних ресурсів банку;
- удосконалення технологій банківського виробництва, введення в них елементів захисту;
- формування позитивного іміджу банку;
- планування і забезпечення діяльності банку в кризових ситуаціях;
- забезпечення безпеки споруд і будівель установ банків, їх комунікаційних систем;
- створення систем сповіщення персоналу банку;
- розроблення заходів відповідальності за порушення встановлених правил безпеки банківської діяльності.
   До спеціальних заходів належать:
- організація і ведення комерційної розвідки, формування інформаційних ресурсів банку;
- інформаційно-аналітичні дослідження клієнтів, партнерів і конкурентів банку;
- взаємодія з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки діяльності банку;
- вжиття заходів щодо протидії, виявлення, локалізації дій та актів недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства;
- проведення службових розслідувань у банку;
- проведення заходів щодо дезінформації конкурентів;
-
забезпечення впливу на недобросовісних клієнтів, боржників і зловмисників щодо відшкодування банку понесених з їх вини збитків.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022