top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Політична економія arrow 8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
top_right_2
top_left_3
top_right_3
8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках

8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках

Еластичність попиту.
Еластичність і дохід.
Еластичність пропонування.

   Еластичність попиту. Вище було визначено, що величина попиту змінюється обернено пропорційно до зміни ціни. Проте часто треба знати, як змінюється попит залежно від зміни ціни. Цінова еластичність попиту, або цінова еластичність, показує, наскільки змінюється величина попиту на певний товар зі зміною його ціни.
   Еластичність означає реакцію, або реагування. Отже, цінова еластичність Еd — це відношення процента зміни величини попиту до процента зміни ціни. Коефіцієнт еластичності можна обчислити за формулою:

pe17

   Різні товари мають різну еластичність попиту. Попит на речі першої необхідності (наприклад, продукти харчування) слабо реагує на зміну ціни, тоді як попит на подорож літаком чи на обіди в ресторані дуже чутливий. У зв’язку з цим їх поділяють на товари еластичного і нееластичного попиту.
   Якщо зміна ціни на 1% спричиняє більшу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит називають еластичним за ціною.
   Якщо зміна ціни на 1% спричиняє меншу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит — нееластичний за ціною.
   Якщо відсоток зміни величини попиту дорівнює відсоткові зміни ціни, то попит — одинично-еластичний.
   Графіки цих трьох видів еластичного попиту зображено на рис. 8.4.

а)                                         б)                                        в)

pe18

Рис. 8.4. Цінова еластичність попиту:

а — еластичний, б — одинично-еластичний, в — нееластичний
   На кожному з цих графіків ціна знижується вдвічі і споживачі змінюють величину попиту від А до В. На рис. 8.4 а зменшення ціни вдвічі збільшило величину попиту втричі. Цей випадок показує еластичний попит. Як бачимо з рис. 8.4 в, зменшення ціни вдвічі спричинило зростання величини попиту тільки на 50 %.
   У цьому разі попит нееластичний. Окремий випадок одинично-еластичного попиту показано на рис. 8.4 б: подвоєння величини попиту точно відповідає зменшенню ціни вдвічі.
   Рис. 8.5. демонструє важливі крайні випадки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного попиту. За абсолютно нееластичного попиту його величина зовсім не реагує на будь-які зміни ціни. Такий попит зображують вертикальною лінією. Якщо ж величина попиту нескінченно еластична, то найменші зміни в ціні спричинятимуть невизначено великі зміни у величині попиту, що й відображає горизонтальна лінія попиту на рис. 8.5.

pe19

Рис. 8.5. Абсолютно нееластичний і абсолютно еластичний попит

   Еластичність і дохід. Розуміння еластичності дає змогу з’ясувати вплив зміни ціни на загальний виторг виробника. Зауважимо, що прискорене збільшення пропонування певного продукту скоріше за все спричинить зниження ціни. У цьому разі високі прирости виробництва будуть пов’язані з низьким виторгом. Розглянемо взаємозв’язок між ціновою еластичністю попиту і загальним виторгом, а точніше, валовим доходом.
   Валовий дохід — це здобуток ціни на кількість продукції: (Р ´  Q). Якщо споживачі купують 10 одиниць продукту за 10 грн., то валовий дохід становитиме 100 грн. Три випадки еластичності відповідають трьом різним взаємозв’язкам між валовим доходом і змінами цін:
- якщо попит нееластичний, то зниження ціни зменшує валовий дохід;
- якщо попит еластичний, то зменшення ціни збільшує валовий дохід;
- якщо попит одинично-еластичний, то зниження ціни не викликає жодних змін у валовому доході.
   Еластичність пропонування. Усе, що було застосовано для визначення еластичності попиту, можна використати для аналізу еластичності пропонування. Цінова еластичність пропонування виражає ступінь реагування величини пропонування товару на зміну його ринкової ціни. Вона вимірюється процентом зміни величини пропонування внаслідок зміни ціни товару на 1%. Формула визначення еластичності пропонування така:

pe20

   Як бачимо, еластичність пропонування визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропонування на збільшення ціни додатна, а попиту — від’ємна.
   На рис. 8.6 показано три основних випадки еластичності пропонування: горизонтальна лінія — безмежно еластичне пропонування; пряма, що проходить через початок координат, — одинична еластичність; вертикальна лінія — абсолютно нееластичне пропонування.

pe21

Рис. 8.6. Залежність еластичності пропонування від реакції виробника на зміну ціни

   Які фактори впливають на еластичність пропонування? Основний фактор, як зазначають П. Семюелсон і В. Нордгауз, це ступінь можливого збільшення виробництва (див.: Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер з англ. — К.: Основи, 1998. — С. 119). Якщо фактори виробництва легко знайти за поточними ринковими цінами, то обсяг продукції можна значно збільшити за невеликого зростання ціни. Це означає, що пропонування високоеластичне. З іншого боку, якщо виробничі ресурси обмежені, то навіть різке зростання ціни спричинить зовсім незначну реакцію на виробника. Це приклад нееластичного пропонування.
   Іншим фактором, що впливає на еластичність пропонування, є час. Вплив зміни ціни на величину пропонування зростає зі збільшенням часу реагування постачальників. У дуже короткі проміжки часу після збільшення ціни підприємства неспроможні збільшити фактори виробництва — працю, капітал, землю, унаслідок чого пропонування буде виключно нееластичним.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022