Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти
24.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

   Для визначення кошторисної вартості реальних інвестиційних об’єктів (підприємств, їх черг, пускових комплексів, кварталів забудови, окремих складних будівель і споруд, які виділені у самостійні будови) складаються такі кошторисні документи: у складі проекту (на перший стадії проектування) — локальні та об’єктні кошторисні розрахунки; кошториси на проектно-дослідницькі роботи; зведений кошторисний розрахунок; зведений, об’єктний і локальні ресурсні кошториси; відомість витрат; відомість базисної кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу; відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони довкілля.
   У 1998 р. нормативна база для розробки проектно-кошторисної документації складалася з:
- кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування (РНУ-93, НМУ-93);
- одиничних розцінок України на будівельні роботи (ОРУ-96);
- кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів (СНі РУ-93/96);
- розцінок на монтаж устаткування (РМУ-96);
- середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби і конструкції (СРСЦ 4.04-96), скоригованих для умов будівництва в Україні;
- єдиних для України середніх кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції (СЕСЦ-96);
- кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (СЦПВ 4.09-96), скоригованих для України;
- граничних цін на матеріали, вироби і конструкції (франко-приоб’єктний склад) (лист Держкоммістобудування від 11.10.96 № 6/390);
- норм поточних витрат у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.91 № 236;
- норм планових нагромаджень;
- лімітованих та інших витрат, що визначені в ДБН IV-16-96, ч. 1.
   Для перерахунку зведених кошторисів у ціни поточного року встановлені підвищуючі індекси і коефіцієнти:
- індекси для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт;
- індекси для визначення базисної кошторисної вартості устаткування, меблів та інвентаря;
- коефіцієнти для визначення надбавок, що враховують збільшення прямих і накладних витрат і планових нагромаджень понад ті, що враховані у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт.
   Уся ця нормативна база використовується для складання локальних та об’єктивних кошторисних розрахунків у цінах 1997 р. та зведеного кошторису (див. додаток до розділу).
   Зведений кошторис складається з двох частин:
- базисна кошторисна вартість з урахуванням резерву коштів на передбачувані роботи і витрати;
- кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з ринковими умовами здійснення будівництва, в тому числі обов’язкові відрахування, збори і платежі, резервний фонд замовника і резервний компенсаційний фонд замовника.
   Згідно із законодавством України до договірної ціни і в розрахунки за виконані роботи (ф. № КБ-3, № КБ-2 в) включаються такі податки і збори:
- плата (податок) на землю;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;
- збір у Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;
- збір до Державного інноваційного фонду.
   Збори на обов’язкове соціальне страхування і державне пенсійне страхування передбачаються в складі поточних витрат.
   Згідно з ДБН IV-16-96 базисна кошторисна вартість будівництва — це частка розрахункової кошторисної вартості, що визначається кошторисними документами, складеними проектною організацією в цінах 1997 р., з урахуванням ринкових умов, які склалися на 1 січня того року, в якому передбачається будівництво, на підставі кошторисних нормативів і нормативних актів відповідно до чинного законодавства.
   Договірні ціни враховують усі витрати підрядної організації та замовника і обумовлюються при укладанні договорів, прогнозуванні вартості підрядних робіт, розрахунках між замовником і підрядником (субпідрядником) за виконані роботи. Узгоджуються договірні ціни на переговорах між учасниками інвестиційного процесу або на тендерних торгах.
   Розрізняють кілька видів договірних цін:
- тверді (остаточні) на весь обсяг будівництва. Вони враховують майбутнє коливання цін і не коригуються стосовно фактичного рівня інфляції. Як правило, такі ціни встановлюються для об’єктів зі строком будівництва не більше року;
- динамічні (відкриті), які мають, як правило, незмінну частину витрат (базисну кошторисну вартість). Ця частка коригується в процесі будівництва відповідно до фактичного рівня інфляції.
   До складу договірної ціни включаються:
- базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт у цінах 1997 р.;
- інші витрати, що входять до базисної кошторисної вартості будівництва (збільшення прямих і поточних витрат і планових нагромаджень, витрати на перевезення та відрядження робітників-будівельників);
- частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати;
- базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт;
- витрати, доплати і знижки, що встановлюються в процесі переговорів або торгів (тендерів).
   Ціна (кошторисна вартість) визначається за формулою:

Ц = Кв + (КвНп) / 100 = Кв ∙ (1 + Нп / 100),

де Кв — кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт (сума прямих і накладних витрат);
Нп — норматив планових нагромаджень (нормативний прибуток).
   Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат матеріалів, конструкцій і деталей, нормами витрат праці, нормами використання будівельних машин і механізмів.
   Крім того, при визначенні кошторисної вартості слід враховувати витрати, пов’язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами. З цією метою застосовують норми і нормативи, що затверджуються Кабінетом Міністрів України: норми амортизаційних відрахувань по будівельних машинах і механізмах; норми накладних витрат; норми заготівельно-складських витрат; норми націнок постачальницько-збутових організацій; норматив планових нагромаджень. Прямі витрати обчислюються за формулою:

Пв = å (ОріЕрі + ОкіНіЦі),

де Орі — кількість (обсяг) окремих видів робіт або конструктивних елементів в одиницях вимірювань, які відповідають затвердженим розцінкам;
Ері — одинична розцінка і-ї роботи;
Окі — обсяг конструктивних елементів відповідних видів робіт, вартість матеріалів яких не включено в одиничну розцінку;
Ні, Ці — відповідно норма витрат і кошторисна ціна матеріалів, конструктивних елементів, які не враховані в одиничних розцінках.
   У складі кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт прямі витрати становлять у середньому 62—67 %. Їх частка коливається залежно від галузі господарства, а в житловому будівництві — залежно від регіонів міст, зон будівництва і видів будинків. Середня структура елементів прямих витрат уточнюється по кожному об’єкту в базисних кошторисних цінах 1997 р.
   Графічні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції (франко-станція відправлення) визначаються згідно з державною кошторисною базою 1997 р. До граничних цін додається вартість транспортних і заготівельно-складських витрат.
   Розрахункова структура накладних витрат, яка може використовуватись при укладанні контрактів і формуванні договірних цін, сьогодні має такий вигляд (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

СТРУКТУРА НАКЛАДНИХ ВИТРАТ, УРАХОВАНИХ БАЗИСНОЮ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ В ЦІНАХ 1997 р.

Статті витрат

%

Основна і додаткова зарплата

34,92

Внески у соцстрах та фонд зайнятості

32,28

Амортизація, передбачена поточними витратами

0, 65

Витрати на відрядження і роз’їзди

0,48

Послуги зв’язку і телефонізації

3,83

Витрати на утримання будинків

0,81

Теплова енергія

4,12

Електроенергія

0,38

Охорона об’єктів (в тому числі позавідомча)

0,97

Витрати на утримання вищих організацій

0,71

Охорона праці і техніка безпеки

2,54

Витрати на підготовку до введення в експлуатацію

3,62

Знос малоцінних предметів

6,58

Витрати на проектування виробництва робіт

0,32

Інші витрати

7,79

   Планові нагромадження встановлюються в розмірі 30 % до суми прямих і накладних витрат, що в складі кошторисної вартості становить 23,08 % згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 65. Розподіл коштів, що враховані масою планових нагромаджень, здійснюється за такими напрямами (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

РОЗПОДІЛ ЗА НАПРЯМАМИ КОШТІВ, ЩО ВРАХОВАНІ МАСОЮ ПЛАНОВИХ НАГРОМАДЖЕНЬ

Статті витрат

% від маси планових нагромаджень

Платежі в держбюджет

29,8

Відрахування на матеріальну допомогу та заохочення

3,8

Кошти на соціальний розвиток,

28,3

у тому числі на покриття збитків житлово-комунального господарства

18,8

Кошти на розвиток виробництва науки і техніки,

38,1

у тому числі на розвиток виробництва

18,3

   Для приведення даних до виміру в гривнях інвестиції в незавершеному будівництві індексуються окремо в будівельно-монтажні роботи та у витрати на придбання машин, обладнання, устаткування. Залежно від терміну освоєння інвестицій застосовуються відповідні індекси.
   Оптові ціни на будівельні матеріали та вироби у 1998 р. зросли в 3,04 раза порівняно з 1982 р., а оптові ціни підприємств машинобудування — у 4,66 раза.
   В цілому обсяг інвестицій (вартість будівництва) підприємств, будинків і споруд визначається замовником.
   Вартість будівництва включає:
- договірну ціну, що складається з вартості робіт, які підлягають виконанню генеральним підрядником за контрактом;
- частину базисної кошторисної вартості будівництва, що належить до діяльності замовника;
- базисну кошторисну вартість пусконалагоджувальних робіт;
- додаткові витрати замовника, спричинені формуванням ринкових відносин;
- обов’язкові відрахування, збори і платежі, передбачені чинним законодавством;
- податок на додану вартість;
- премію за введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва;
- додаткові витрати на розвиток матеріально-технічної бази будівельної організації, якщо вони передбачені будівельним контрактом.
   За підсумками розрахунку вартості будівництва показуються зворотні суми, тобто кошти, що повертаються замовнику після введення об’єкта в експлуатацію.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018