Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Література (Аудит у зарубіжних країнах)
26.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Література (Аудит у зарубіжних країнах)

1. Закон України “Про аудиторську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — С. 244.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 966—XIV від 16 липня 1999 р.
3. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів. — К.: Основа, АПУ, 1999. — 274 с.
4. Адамс Р. Основы аудита. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — 398 с.
5. Андреев В. Д. Практический аудит: справоч. пособие. — М.: Экономика, 1994. — 336 с.
6. Аудит Монгомери / Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 542 с.
7. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е.
 Петрик и др.; под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с.
8. Аудит: Учебник / В. Й. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; под ред. В. И. Подольского. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 655 с.
9. Аудит: Учебные материалы / Сост. В. В. Калинин. — М.: ООО “ИКФ Омега-Л”, 2000. — 384 с.
10. Білуха М. Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа, 1998. — 574 с.
11. Бычкова С. М., Карзаев Н. Н. Аудит: ситуации, примеры, тесты: Учеб. пособие. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 127 с.
12. Данилевский
 Ю. А. Практика аудита: Учеб. пособие. — М.: Финансовая газета, 1994. — 96 с.
13. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. — 240 с.
14. Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Блиц-информ, 1995. — 832 с.
15. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К.: Ваклер, 1997. — 976 с.
16. Карлмайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — 527 с.
17. Ковалева О. В., Константинов Ю. П. Аудит. — М.: Изд-во “ПРИОР”, 1999. — 272 с.
18. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц. / Под ред. Л. П. Белых. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 375 с.
19. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМО, “Контакт”, 1993. — 496 с.
20. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и Сервис, 1998. — 576 с.
21. Суйц В. П. Аудит: Практ. пособие для аудиторов. — М.: Анки, 1994. — 108 с.
22. Woolf Emile. Auditing Today. — Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990. — 650 р.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018