top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Література (Фінанси)

   1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. — К.: Видавництво Право. 1996.
   2. Закон України Про підприємництво // Діло. - 1998. - №8.
   3. Закон України Про підприємства в Україні // Діло. - 1998. -№10.
   4. Закон  України  Про  цінні  папери  і фондову  біржу  // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.
   5. Закон України Про господарські товариства // Діло. - 1998. -№ 8.
   6. Закон України Про пенсійне забезпечення // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 3.
   7. Закон України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12.
   8. Закон України Про єдиний митний тариф // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19.
   9. Закон  України  Про   об’єднання   громадян   //  Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34.
   10.Закон України Про державний внутрішній борг України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41.
   11.Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 5.
   12.Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13.
   13.Закон України Про аудиторську діяльність // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.
   14.Закон України Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24.
   15.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 29.
   16.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про бюджетну систему Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26.
   17.Закон України Про страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.
   18.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про плату за землю” // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45.
   19.Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51.
   20.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15.
   21.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.
   22.Закон України Про податок на додану вартість // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21.
   23.Закон України Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
   24.Закон України Про оподаткування прибутку підприємств // Діло. - 1998. - № 1.
   25.Закон України Про Державний бюджет України на 2000 рік // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 46.
   26.Закон України Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
   27.Закон України Про збір на обов’язкове соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
   28.Постанова Верховної Ради України Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (Бюджетна резолюція) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35.
   29.Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян // Діло. - 1998. - № 13.
   30.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10.
   31.Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.
   32.Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19.
   33.Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 30.
   34.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9.01.2000 р. // Урядовий кур’єр. - 2000. -№ 9.
   35.Указ Президента України Про Державне Казначейство України // Діло. — 1995. — № 43.
   36.Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики // Урядовий кур’єр. — 1996. — 6 серпня.
   37.Указ Президента України Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних
 витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі // Діло. - 1998. - №4.
   38.Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35.
   39.Указ Президента України від 18.08.1999 р. Про Основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 роки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – №167.
   40.Указ Президента України від 3.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – №230.
   41. Указ Президента України від 29.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2000. – №1.
   42. Указ Президента України від 24.05.2000 р. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” // Урядовий кур’єр. – 2000. – №97.
   43. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. -К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
   44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997. - 576 с.
   45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с.
   46. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина,
Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред.
Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.
   47. Програма «Україна-2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. -К., 1999. - 92 с.
   48 .Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. -К.: Техніка, 1999. - 576 с.
   49. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки. Послання Президента
 України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 34. - С. 5-12.
   50. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навча-льний посібник. – К.; НІОС, 2000. – 400 с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022