Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) arrow Література (Фінанси)
21.06.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Література (Фінанси)

   1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. — К.: Видавництво Право. 1996.
   2. Закон України Про підприємництво // Діло. - 1998. - №8.
   3. Закон України Про підприємства в Україні // Діло. - 1998. -№10.
   4. Закон  України  Про  цінні  папери  і фондову  біржу  // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.
   5. Закон України Про господарські товариства // Діло. - 1998. -№ 8.
   6. Закон України Про пенсійне забезпечення // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 3.
   7. Закон України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12.
   8. Закон України Про єдиний митний тариф // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19.
   9. Закон  України  Про   об’єднання   громадян   //  Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34.
   10.Закон України Про державний внутрішній борг України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41.
   11.Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 5.
   12.Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13.
   13.Закон України Про аудиторську діяльність // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.
   14.Закон України Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24.
   15.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 29.
   16.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про бюджетну систему Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26.
   17.Закон України Про страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.
   18.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про плату за землю” // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45.
   19.Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51.
   20.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15.
   21.Закон України Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.
   22.Закон України Про податок на додану вартість // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21.
   23.Закон України Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
   24.Закон України Про оподаткування прибутку підприємств // Діло. - 1998. - № 1.
   25.Закон України Про Державний бюджет України на 2000 рік // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 46.
   26.Закон України Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
   27.Закон України Про збір на обов’язкове соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.
   28.Постанова Верховної Ради України Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (Бюджетна резолюція) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35.
   29.Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян // Діло. - 1998. - № 13.
   30.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10.
   31.Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.
   32.Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19.
   33.Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 30.
   34.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9.01.2000 р. // Урядовий кур’єр. - 2000. -№ 9.
   35.Указ Президента України Про Державне Казначейство України // Діло. — 1995. — № 43.
   36.Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики // Урядовий кур’єр. — 1996. — 6 серпня.
   37.Указ Президента України Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних
 витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі // Діло. - 1998. - №4.
   38.Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35.
   39.Указ Президента України від 18.08.1999 р. Про Основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 роки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – №167.
   40.Указ Президента України від 3.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – №230.
   41. Указ Президента України від 29.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2000. – №1.
   42. Указ Президента України від 24.05.2000 р. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” // Урядовий кур’єр. – 2000. – №97.
   43. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. -К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
   44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997. - 576 с.
   45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с.
   46. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина,
Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред.
Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.
   47. Програма «Україна-2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. -К., 1999. - 92 с.
   48 .Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. -К.: Техніка, 1999. - 576 с.
   49. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки. Послання Президента
 України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 34. - С. 5-12.
   50. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навча-льний посібник. – К.; НІОС, 2000. – 400 с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018