Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Маркетинг у банку arrow 4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти
21.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

   Прогнозування ринку банківських послуг – це виявлення тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів: політичних, правових, економічної кон’юнктури та ділової активності, інфляційних, стадії життєвого циклу банківських продуктів, цінової політики, конкурентного середовища тощо.
   Прогнозування ринку банківських послуг передбачає такі основні етапи:
   1. Встановлення строку прогнозу.
   2. Відбір і аналіз суттєвих факторів впливу.
   3. Кількісна оцінка факторів впливу.
   4. Моделювання процесів розвитку.
   5. Підготовка прогнозу ринку.
   Прогнозування здійснюється за допомогою певних інструментів, серед яких основними можна вважати:
- методи експертних оцінок;
- нормативні методи;
- економіко-математичні методи;
- статистичні методи.
   Метод експертних оцінок може застосовуватись при недостатності статистичних даних, при відсутності кількісних способів виміру об’єкта, при часових обмеженнях, а також для підтвердження або співставлення з прогнозами, що одержані іншими методами.
   Недоліками методу експертних оцінок вважають:
- суб’єктивність експертної оцінки;
- можливість помилки навіть більшості експертів;
- нестабільність оцінок експертів.
   Застосовуються індивідуальні опитування.
   Експертні опитування передбачають проходження наступних етапів:
- підбір експертів та формування експертних груп;
- формулювання завдань та складання анкет;
- встановлення правил визначення сумарних оцінок з урахуванням ступеня компетентності експерта;
- безпосередня робота з експертами;
- аналіз і обробка експертних оцінок.
   З метою підвищення надійності експертних оцінок та мінімізації впливу суб’єктивних факторів можуть бути використані такі методи:
- проведення групових експертиз, в тому числі методом “колективного генерування ідей”;
- повторні експертизи;
- оцінка компетентності експертів;
- проведення експертизи в декілька турів (метод Дельфі).
- Сутність нормативного методу прогнозування полягає у визначенні майбутніх параметрів ринку банківських послуг виходячи з нормативних співвідношень між окремими показниками, які можуть як фіксуватися в певних правових актах, так і фактично складатися на ринку.
- Економіко-математичні методи базуються на розрахунку параметрів ринку з допомогою багатофакторних моделей і дозволяють з мінімальними затратами часу і ресурсів розробляти декілька варіантів прогнозу.
- Статистичні методи прогнозування в кінцевому підсумку зводяться до екстраполяції на майбутні періоди тенденцій і пропорцій розвитку, які мали місце в минулому.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018