top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Маркетинг у банку arrow 3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

   Маркетингове дослідження ринку банківських послуг має своєю ціллю дослідити стан, структуру, динаміку і тенденції ринку.
   Виділяють три групи методів дослідження:
   1. Камеральні дослідження, які здійснюються на робочому місці.
   2. Синдикативні дослідження, при яких група осіб розподіляє між собою вартість дослідження і його результати.
   3. Експертні дослідження за допомогою фахівців.
   Аналіз ринку передбачає такі основні етапи маркетингових досліджень.
   1. Прийняття рішення про проведення аналізу.
   2. Маркетинговий аналіз який передбачає:
- Опис поточного ринкового стану банку.
- Виділення можливих альтернатив розвитку.
- Класифікація факторів маркетингового середовища.
- Визначення цілей маркетингової діяльності.
   3. Маркетинговий синтез – передбачає оцінку цілей і прийняття рішень.
   4. Стратегічне планування:
- Визначення можливих варіантів стратегії.
- Вибір (яким шляхом йти до цілі) стратегії.
   5. Тактичне планування:
- Визначення тактики.
- Складання оперативного (тактичного) плану.
- Реалізація оперативного плану.
   6. Контроль, який передбачає:
- Збір інформації.
- Порівняння очікуваних і фактичних результатів.
   Взаємозв’язок об’єктів і напрямків маркетингового дослідження ринку банківських послуг може бути проілюстрований з допомогою таблиці 3.2.
   Прогнозування ринку банківських послуг може здійснюватись за такою схемою:
   1. Виявлення ринку, що обслуговується (виявлення клієнтів і їх потреб, виявлення продуктів, що задовольняють потреби, визначення і пошук ресурсів для задоволення потреб ринку).
   2. Оцінка ринково-виробничих характеристик сегментів (вимоги до банківських продуктів і частота їх придбання, визначення ступеня концентрації клієнтів і їх фінансових характеристик та мотивів прийняття рішень):
- оцінка рівня і характеру ризиків;
- оцінка доцільності та ефекту впровадження нових послуг;
- оцінка конкурентного середовища.
   3. Оцінка привабливості ринку:
- розмір ринку;
- фактичні і очікувані темпи зростання;
- тенденції концентрації і потужності клієнтів;
- важливість послуг для клієнта.

Таблиця 3.2. Об’єкти і напрямки маркетингових досліджень

Об’єкт

Напрямки дослідження

1. Ринки:

- місткість ринку;
- сегментування ринку;
- характер, величина і фактори попиту на ринках;
- вибір ринків для розширення діяльності.

2. Продукти банку

• нові продукти:

• основні продукти:

- оцінка витрат;
- очікуваний життєвий цикл;
- очікувані прибутки;
- план впровадження нових продуктів;
- відповідність запитам клієнтів;
- визначення стадії життєвого циклу;
- наявність супутніх сервісних послуг;
- конкурентноздатність продукту.

3. Клієнти:

- типологія клієнтів (юридичні, фізичні, старі, молоді);
- критерії і мотиви вибору банку і продукту;
- потенційні потреби клієнтів;
- наявність потенційних клієнтів.

Продовження табл. 3.2.

Об’єкт

Напрямки дослідження

4. Маркетингове середовище:

- мікросередовище;
- макросередовище.

5. Конкуренція:

- суб’єкти конкуренції;
- інформація про конкурентів;
- оцінка конкурентного середовища за такими параметрами:
- абсолютна і відносна частка ринку і їх тенденції;
- порівняння якості обслуговування;
- відносна рентабельність;
- концентрація клієнтів;
- рівень інновації послуг.

6. Маркетингова діяльність банку:

- наявність маркетингових програм і планів маркетингу;
- вірогідність або ймовірність досягнення стратегічних і тактичних цілей;
- структура і якість маркетингової інформаційної системи; 
- організаційна структура маркетингових служб;
- критерії відбору персоналу;
- розподіл прав і відповідальності;
- рівень компетенції керівників маркетингових служб.

7. Ціни банку:

- взаємозв’язок з витратами і попитом;
- ставлення клієнтів до рівня цін;
- порівняння з цінами банків-лідерів;
- диференціація цін.

8.Організація обслуговування і сервіс:

- чисельність і спеціалізація персоналу;
- очікувані обсяги послуг;
- філіальна сітка і розміщення філіалів;
- підготовка і підвищення кваліфікації персоналу;
- витрати на обслуговування;
- пропускна здатність в пунктах;

 

- обслуговування клієнтів;
- швидкість обслуговування;
- нові форми банківського сервісу;
- наявність стандартів обслуговування (зручність, швидкість, якість).

9.Комунікаційна діяльність банку:

- наявність програми стимулювання збуту;
- канали поширення інформації про банк;
- рівень і ефективність рекламної діяльності банку;
- робота банку із засобами масової інформації.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023