top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Міжнародні ринки грошей і капіталів arrow 4.5. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігації
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.5. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігації

4.5. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігації

   Показники, то характеризують якість акцій.
   1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв’язок між величиною дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100% / Ціна акції

   Цей коефіцієнт с основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняні ступінь. дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з інтими альтернативними видами збережень.
   Коефіцієнт буде завжди вищим через день після об’яви дати реєстрації, ніж за день до цього. Це пояснюється тим, що нанаступний день після виплати дивідендів біржова ціпа акції, яка знаходиться в знаменнику формули, буде завжди менша за величину дивіденду порівняно із ціною попереднього дня. Тому для розрахунку дохідності акції краще використовувати наступну модифікацію формули:

Дивідендна віддача ‘акції = Дивіденд X 100% / (Ціна акції) –(Дивіденд х Кількість днів від виплати дивіденду /360)

   2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв’язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід па одну акцію /Ціна акції

   Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.
   Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізовапа вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції

   3. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об’ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому- об’єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об’ємом реалізації = Об’єм реалізації / Капіталізована вартість акцій

   Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоемності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.
   4. Показник вартості акцій за балансом показує, яка величина акціонерного капіталу і резервного (страхового) фонду припадає на одну випущену акцію:

Вартість акцій за балансом = (Акціонерний капітал +Резервний фонд) / Число акцій.

   5. Показник дійсної вартості акції показує, яка величина всіх капітальних ресурсів корпорації припадає па одну випущену акцію. Цей показник дуже важливий при економічному аналізі у зв’язку з придбанням контрольного пакета акцій чи ліквідацією корпорації:

Дійсна вартість акції = Капітальні ресурси, включаючи, необ’явлені резерви /Кількість акцій

   6. Показник повного доходу від капіталу, який узагальнює всі доходи та збитки, що принесені акціями:

Повний дохід від капіталу = (Дивіденд + Ціна на кінець року – – Ціна па початок року) /Ціна на початок року х 100%

   7. Показник середньої ціни акції характеризує середню величину вартості однієї акції пакету, що формується протягом певного періоду часу, так як часто клієнт регулярно перераховує гроші дія придбання акцій за вигідною ціною брокерській чи ди лерськім конторі:

Середня ціпа акції = Сума регулярних перерахувань х Період/Кількість куплених акцій

   Показники, що характеризують якість облігацій.
   1. Прямий дохід від облігації, який встановлює в процентному виразі залежність між величиною доходу за облігацією та її ціною. Якщо ціна облігації вища від її номінальної вартості, то величина
прямого доходу буде нижчою від норми процента. Як що ж ціна нижча номінальної вартості, то прямий дохід вищий за процентну ставку.

Прямий дохід за облігацією = Норма процента х Номінальну вартість облігації/Ціна облігації

   2. Дохід за облігацією на дату погашення визначає фактичний процентний дохід інвестора на цей момент. Як відомо, в день погашення виплачується номінальна вартість облігації (100%), а
ринкова ціна в день покупки може бути вищою номінальної вартості (перевищувати 100°”) чи бути нижчою (менше 100%).

Дохід за облігацією на дату погашення =((Норма процента + (Сума погашення – Ціна в день покупки) /Період) /((Ціна в день покупки + Сума погашення) /2) х 100%

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2021