top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Міжнародні ринки грошей і капіталів arrow 3.3. Класифікація міжнародних банківських кредитів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.3. Класифікація міжнародних банківських кредитів

3.3. Класифікація міжнародних банківських кредитів

   У міжнародній банківській практиці використовуються найрізноманітні види кредитів, які класифікуються за певними ознаками:
   1. За призначенням і характером використання розрізняють позики для фінансування:
- інвестиційних проектів. В основу проектного кредитування закладена ідея фінансування конкретного інвестиційного проекту, в якому кредитор розглядає доходи і грошові потоки проекту як основне джерело погашення і обслуговування кредиту, а активи проекта як форму застави кредиту. У даному випадку кредит виступає як “ціна” за використання або продаж активу;
- комерційних угод. Кредит використовується на досягнення цілей, окреслених у кредитній угоді. Цілі кредитування визначаються на підставі поданого позичальником господарського чи торгового контракту з іноземною фірмою або фірмою
-резидентом, що спеціалізується на здійсненні імпортних операцій.
   2. Терміновими
(term loans) називаються позики, які надаються банком на термін вказаний у кредитній угоді. Характерна особливість термінових кредитів полягає у наявності чітко визначеного порядку їх використання і фіксованого терміну погашення. Вони поділяються на:
– короткострокові – до одного року;
– середньострокові – до трьох років;
– довгострокові – понад три роки.
   3.За характером забеспечення
:
– забеспеченні заставою майна або майнових прав;
– незабеспечені (бланкові);
– гарантовані.
   Якщо кредити надаються під заставу
, то вони називаються забеспечиними або mortgage loans або ломбардними, а якщо без застави – незабеспечиними або бланковими. Кредити, що надаються кредитором під гарантію (поручництво) третьої особи називаються гарантованими.
   4. За методом надання кредити поділяються – заявковий (разовий). Разовими називаються позики
, рішення про надання яких приймається банком окремо по кожній позиці на підставі кредитної угоди та відповідних документів клієнта.
  
- кредитна лінія – юридично оформлене зобовязання банку перед позичальником щодо надання йому протягом визначеного періоду кредитів у межах погодженого ліміту. Особливість кредитної лінії як форми фінансування полягає у тому, що вона не розглядається банком як безумовно обов’язковий контракт. Банк-кредитор може анулювати угоди зо закінчення терміну, якщо, наприклад, фінансовий стан клієнта істотно погіршиться або не будуть виконані певні умови контракту. Позичальник також має право частково або повністю не скористатися кредитною лінією.
   Найпоширеніші сезонна та поновлювана кредитні лінії.
  
Сезона кредитна лінія (seasonal line of credit) відкривається банком за умови виникнення у фірми періодичної нестачі обігових коштів, пов’язаної з сезонною циклічністю виробництва чи необхідністю створення товарних запасів. Кредити цього виду погашаються після закінчення виробничого циклу за рахунок виручки від продажу продуктів виробництва. Погашення боргу і процентів здійснюється одноразово.
   Поновлювана кредитна лінія
(revolving line of credit) надається банком, якщо позичальник відчуває довготермінову нестачу коштів, необхідних для підтримання певного обсягу виробництва. Термін такої позики ччасто виходить за межі одного року. Повернувши частину боргу позичальник має отриматим нову позику в межах встановленого ліміту та терміну дії кредитної угоди. Заборгованість по поновлюваній лінії змінюється “хвилеподібно”, так, що на позичковому рахунку завжди знаходиться непогашений залишок.
   - гарантійний (резервний) кредит – юридично оформлене зобовязання банку в разі потреби надати клієнту позику протягом визначеного періоду:
  
а) попередньо призначеною датою надання позики;
   б) з наданням позики поступово за потребою.
   Гарантійні операції
- за яких банк не дає позичальникові грошові позики, а тільки обіцяє здійснити платежі у разі, якщо позичальник не матиме змоги за своїми зобов’язаннями перед кредитором.
   5. За характером повернення
:
-
позика до запитання або онкольна позика (call loan) – позика, договір за якою може бути достроково розірваний на вимогу кредитора чи позичальника (з попереднім повідомленням).
- поступове повернення кредиту рівномірними внесками (такий кредит ще називають амортизаційним). За такого методу передбачається рівномірне (окремими внесками) погашення боргу
, пов’язане із надходженням доходів від реалізації проекту.
   Кредит погашається одночасно з останнім внеском.
• поступове повернення позики періодичними внесками (“повітряна куля”)- передбачає погашення однаковими внесками якоїсь частини основного боргу протягом періоду кредитування і значної частини – після закінчення терміну дії кредитної угоди.
   6. Залежно від кількості кредиторів розрізняють
:
синдиційовані (консорціальні) кредити, що надаються консорціуном банків (пулом), у якому один із банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків – учасників потрібну клієнтові суму
ресурсів
, укладає кредитну угоду,надає позику та розподіляє доходи (проценти) між учасниками консорціуму.
- паралельні кредити надаються одному клієнту кількома банками на одинакових (зазделегідь погоджених) договірних умовах.
- єврокредити
- міжнародні позики, які надаються комерційними банками за рахунок кредитних ресурсів євровалютного ринку. Операції банків у євровалютах не підлягають юрисдикції країн розташування банку- кредитора, і на них не поширюються валютно- кредитні норми та обмеження, що діють у цій країні. Останнім часом ринок єврокредитів перетворився на важливе джерело позичкових капіталів для світової економіки. Специфічними інструментами надання середньострокових  та довгострокових банківських кредитів є роловерні та консорціальні кредити.
   7. Ставки процента за кредит складаються
х двох частин: базової ставки і надбавки (маржі банку, яка, власне, і є предметом угоди між кредитором і позичальником. Маржа може коливатися від 0,1 до 2% річних і залежить від рівня банківського ризику щодо конкретної кредитної операції. Коли хочуть позначити процентну ставку за міжнародними кредитами,то записують: LIBOR+1 Ѕ. На міжнародному ринку позичкових капіталів базовою ставкою найчастіше вважається ЛІБОР (англ. LIBOR- London interbank offered rate)- ставка пропозиції (продавця) грошей на лондонському міжбанківському ринку депозитів,яка є орієнтиром для встановлення процентних ставок на міжнародні кредити. За ставкою ЛІБОР надаються кредити першокласним банкам через розміщення в них депозитів на короткі терміни – від 1 до 12 місяців. З виникненням нових фінансових центрів з’явилися відсоткові ставки, аналогічні ЛІБОР: ПІБОР (Париж), СІБОР(Сінгапур) та інші.
   Процентні ставки бувають
:
-
постійні (фіксовані) які не змінюються протягом усього періоду кредитування. Вони характерні для стабільної економіки та кредитів, які надаються на дуже короткий термін- не більше 1- 3 місяців;
- змінні (плаваючі
), які зміннюються (за домовленістю) в процесі кредитування. Банки користуються змінними
   Процентними ставками за кредит
, щоб запобігати втратам (зменшити банківські ризики). Такі позики ще називають роловерними – це позики на середньотривалі строки (2-5 років) з плаваючими процентними ставками, які підлягають коригуванню (відповідно до поточних ринкових ставок) через рівні часові інтервали (“роловери”), які як правило, складають 3,6 або 12 місяців.
   До основних форм роловерного кредиту відносять
: відновлювальні роловерні кредити та роловерний кредит підтримки (роловер – “стенд – бай”).
   Відновлювальні роловерні кредити не мають встановленого загального розміру суми кредиту (ліміту). При його одержані обговорюється лише дата зміни “ціни” та обсяг кредиту в межах терміну надання
, що,як правило, збігається з часом зміни процентної ставки. Базою для їх виникнення слугували національні револьверні або контокорентні кредити з використанням оверседжу.
   Роловер “стенд – бай” – єврокредит
, що має характер підстрахувального. При укладанні кредитної угоди позика фактично не надається. Банк лише бере на себе зобов’язання надавати впродовж дії кредитної угоди кредит за першою вимогою позичальника.
   Роловерна система кредитування виконує важливу функцію трансформування короткострокових позик у більш тривалі
, але не ліквідує ризику ліквідності.
   Найпростішою формою кредитування є позика з разовим погашенням – дисконтна позика. За дисконту (знижки) процентна ставка є фіксованою
, оскільки необхідно відрахувати певну суму відсотків ще на початковій стадії надання кредиту. Практично механізм сплати позики такий: позичальник одержує позику з утриманнням її ціни(дисконту), а при погашенні позики сплачує номінальну вартість боргового зобов’язання (фінансового інструменту).

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022