top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Основи економічної теорії arrow 5.4. Зміст економічної системи. Типи економічних систем
top_right_2
top_left_3
top_right_3
5.4. Зміст економічної системи. Типи економічних систем

5.4. Зміст економічної системи. Типи економічних систем

   Економічна система - це форма організації економіки, господарський механізм, завдання якого полягає в тому, щоб знаходити шляхи і методи ефективного використання обмежених (рідкісних) виробничих ресурсів. Функціонує економічна система з допомогою таких економічних інститутів, як власність, грошова система, урядові органи, податки, гроші, доход, планування, виробництво, прибуток тощо. Таким чином, економічна система трактується як комплекс економічних інститутів, набір яких приблизно однаковий у будь-якій системі.
   Досучасні економічні системи
  
Економічна система первісної общини базувалась на спільній власності. Засоби праці були спільною власністю, а вироблений продукт розподілявся в інтересах всієї общини в цілому. Найбільшу долю отримували вожді, мисливці, воїни. Між всіма іншими членами общини продукт розподілявся порівну.
   Рабство означало перехід до приватної власності в її абсолютній формі. Власністю рабовласника є не тільки земля, засоби виробництва, але і сама людина, яка на нього працює. Раб не має сім'ї, будинку, господарства.
   Феодалізм розвинув приватну власність в абсолютній формі і в той же час послабив її абсолютний характер. Кріпак виступає і як суб'єкт, і як об'єкт власності. Як суб'єкт власності він має землю, сільськогосподарський реманент, худобу тощо. За звичаєвим правом в його рішення в межах його власності та сім'ї поміщик не втручався. Зокрема, Т.Шевченко став в Енгельгарта козачком тому, що дід поділив свій наділ між іншими онуками, а цього залишив безземельним. Як об'єкт власності кріпак був змушений до відробіткового оброку (панщини), натурального (продукти виробництва) та (або) грошового оброку.
   При капіталістичному господарюванні, щоб організувати виробництво матеріальних благ, власник засобів виробництва повинен купити робочу силу, а не людину. Без цього немає виробництва. Отже, здійснюється купівля-продаж робочої сили (наймання на роботу) і починається капіталістичне виробництво. При цьому стрімко розвиваються ринкові відносини.
   Ось така коротка історія розвитку економічних систем аж до сучасних їх форм. Розрізняють "чистий" капіталізм, командну економіку, традиційну економіку і змішані системи.
   Чистий капіталізм
  
Характерними рисами та особливостями "чистого" капіталізму епохи вільної конкуренції є:
   1. Приватна власність на фактори виробництва.
   2. Ринкова система координації і управління господарської діяльності людей.
   3. Свобода підприємництва і вибору діяльності.
   4. Мета господарюючих суб'єктів - отримання максимального прибутку і діючи на свій страх і ризик.
   5. Банкрутство чи прихід окремих нових виробників суттєвого значення для ринку немає.
   6. Діє чиста або досконала конкуренція і отримується максимум прибутку при мінімумі витрат.
   7. Забезпечується панування споживачів над виробниками, тобто виробляється тільки те, що купується.
   Командна економіка
  
Командна економіка, або адміністративно-господарська система має такі характерні риси:
   1. Суспільна власність на фактори виробництва.
   2. Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.
   3. Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.
   4. Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.
   5. Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.
   6. Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.
   Традиційна економіка
  
Вона існує близько в 100 країнах. Основними специфічними рисами традиційної системи є:
   1. Панування приватної власності.
   2. Низький рівень економічного і соціального розвитку.
   3. Багатоукладність економіки.
   4. Залежний характер соціально-економічного розвитку.
   5. Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах.
   6. Технічний прогрес різко обмежений.
   7. Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці.
   8. Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва.
   9. Велика зовнішня фінансова заборгованість.
   10. Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці.
   Країни традиційної системи є постачальниками сировини і матеріалів для світового господарства, служать ринком збуту готової продукції.
   Змішані системи
  
Принципи "змішаної економіки" розробляли А.Вагнер, С.Чейз, Дж.М.Кейнс, Е.Хансен, П.Самуельсон та інші. Характерними рисами змішаних систем є:
   1. Приватна власність у її різноманітних формах.
   2. Переплітання, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший.
   3. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Людина стає головною цінністю в такій системі. Досягти цього можна лише на основі зростання регулюючої ролі держави, а з іншого боку, повинні проявлятись умови ринкового саморегулювання. У такому випадку держава не повинна втручатися в діяльність господарських структур. Для змішаних систем характерне поєднання саморегулювання і державного регулювання економіки.
   4. Демократична форма управління спроможна забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації можливостей кожної людини.
   Необхідно підкреслити те, що жодна з названих вище основних економічних систем не існує нині в чистому вигляді. Отже, Україна мусить скористатися кращими світовими надбаннями господарювання і, враховуючи власні особливості, побудувати економічну систему, засновану на різноманітності форм власності і видах господарювання.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022