Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Педагогіка arrow Основи наукових соціально-педагогічних досліджень (Лекції) arrow Лекція 3. Сутність наукових соціально-педагогічних досліджень
26.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Лекція 3. Сутність наукових соціально-педагогічних досліджень

Лекція 3. Сутність наукових соціально-педагогічних досліджень

Поняття та функції наукових соціально-педагогічних досліджень.
Види наукових соціально-педагогічних досліджень. Їх специфіка і можливості.
Форми наукового викладу матеріалів дослідження
Основні види наукової роботи студентів

Література
1. Введение в научное исследование по педагогике /В.Й. Журавлев и др./ М.:Просв., 1988.
2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований.-М.,1988.
3. Рабочая книга социолога. - М., 1983.
4. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження.-К., 1996.
5. Теория и практика социологических исследований.- М., 1979.
6. Основы научных исследований /В.И. Крутов и др./.-М. Д989.
7. Социологический справочник.-Киев,1990.

      Наукові знання про людину можуть бути результатами як окремої науки, так і мати інтегративний характер (міжнауковий). Тому важливою проблемою залишається на сьогодні пошук методу одержання достовірних наукових знань про особистість як конкретний прояв сутності людини, певним чином реалізовану інтеграцію в індивіді соціальне значущих рис та соціальних відносин даного суспільства. Основним в особистості виступає її соціальна якість як система певних елементів: соціальне визначена мета діяльності особистості; соціальні ролі; норми і цінності; система знаків, що використовує людина для виконання ролей та орієнтації у довколишньому світі; рівень освіти та спеціальної підготовки; соціально-психологічні особливості: активність і самостійність у прийнятті рішень. Стійкий взаємозв'язок названих елементів утворює систему особистості.
      О.Н Леонтьєв писав: "Яке основне відношення, що характеризує життя людини? Я б виразився, користуючись словами Макаренка, дуже просто: основне відношення від чого залежить будь-яка справа, є відношення між особистістю і суспільством. Але в чому полягає конкретний прояв цього відношення в стані розвитку? Як воно характеризується? Очевидно, воно характеризується об'єктивним значенням життя людини в даних умовах суспільного існування людини, тобто в даних умовах зв'язку людини і суспільства. Тому провідними мотивами не можуть стати мотиви, що знаходяться на периферії даних відношень, і навпаки — завжди стають змістовними, значущими соціальні мотиви, які набувають, таким чином, і особистісного смислу, і значення для особистості, але разом з тим і такі мотиви, які визначають ставлення людини до суспільства, тобто, кажучи образно, становлять людину у суспільстві" [Леонтьев А.Н. Философия психологии. - МГУ, 1994, с. 244].
      Формою пізнання соціальної і педагогічної дійсності, її ролі в житті особистості є соціально-педагогічне дослідження як система наукових методів та способів вивчення соціально-педагогічних процесів в цілому: впливу зовнішніх факторів та внутрішніх умов на розвиток і становлення особистості та колективу, а також вивчення детермінантів взаємодії між соціально-педагогічними явищами з метою отримати переконливо доведені і практично значущі знання (рішення, висновки) для теорії і практики виховання особистості.
      Під науковим соціально-педагогічним дослідженням розуміють систему логічно-послідовних, методичних, методологічних і організаційно-технічних засобів, метою яких е одержання інформації про певне соціально-педагогічне явище чи процес.
      Соціально-педагогічне дослідження є комплексним поєднанням соціологічного і педагогічного дослідження. Саме поняття "соціально-педагогічне" входить у сферу вивчення людини. Склярів О.П. (К., 2000) в роботі "Поняття соціально-педагогічного в категоріальному апараті соціального пізнання" обґрунтовує зазначену тенденцію. Чому поняття педагогічного і соціального об'єднуються можна визначити з того, що є об'єктом педагогічного і соціального пізнання.
      Найважчим завданням соціально-педагогічного дослідження є пошук об'єктивної основи, що визначає суб'єктивні дії вчителя і дітей. (Чи справді педагогічна діяльність підпорядкована об'єктивним закономірностям, чи вчитель працює за своїм бажанням? Між якими групами явищ педагогічні дійсності мають існувати закономірні зв'язки? Або де ж шукати об'єктивні причинні зв'язки (закономірності) суб'єктивних дій учнів та вчителя?). Сфера соціально-педагогічної дійсності включає об'єктивні зв'язки:
      1) між розвитком матеріального і духовного життя суспільства та завданнями і змістом навчання і виховання;
      2) зв'язок між діяльністю педагогів, учнів та результатами цієї діяльності;
      3) між спадковістю, впливом середовища і організованим впливом школи, тощо.
      В сучасних умовах існує три типи соціально-педагогічних досліджень. Розвідкові (пошукові) дослідження – найбільш простий вид конкретно наукового аналізу, оскільки вирішує дуже обмежені по своєму змісту завдання, основою якого є проста програма і невеликий об’єм інструментарію.
      Описове дослідження передбачає систематичний якісно-кількісний опис об'єкту. Це більш складний вид конкретно-наукового аналізу. Згідно своєї мети і завдань воно передбачає одержання емпіричних даних, що дають відносно цілісне уявлення про явище, що вивчаються, його структурні елементи.
      Найважливішою умовою реалізації експериментального дослідження є досить високий рівень знань в межах проблеми, що вивчається і вирішується, дозволяє проаналізувати причинно-наслідкові залежності у розвитку тих чи інших соціальних процесів, сприяє формуванню стратегії.
      В реальній практиці наукових досліджень рідко буває так, щоб один з трьох варіантів існував і діяв в чистому вигляді. Іноді в одному дослідженні поєднуються всі три.
      Структурно процес будь-якого дослідження ділиться на етапи: а) розробку програм досліджень; б) збирання емпіричного матеріалу; в) опрацювання матеріалів дослідження (статистичні і математичні); г) аналіз результатів дослідження і розробка рекомендацій.
      Форми наукового викладу матеріалів дослідження: монографія, брошюра, підручник, навчальний посібник, наукова стаття, тези, доповідь, повідомлення.
      Основні види наукової роботи студентів: реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.
      Методика дослідження — це система дослідницьких процедур, яка вимагає:
      – чітко сформулювати мету дослідження;
      – розробити експериментальний матеріал (опитувальні листки, навчальні тексти, творчі завдання тощо );
      – окреслити етапи проведення експериментальної роботи, їх завдання і зміст;
      – вибрати способи якісного та кількісного аналізу фактичного матеріалу;
      – визначити експериментальну та контрольну групи;
      – забезпечити педагогічні умови проведення експерименту.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018