Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Політична психологія (Лекції) arrow Тема 6. Психологія великих груп в політиці.
18.06.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Тема 6. Психологія великих груп в політиці.

Тема 6. Психологія великих груп в політиці.

1. Соціально-групова психологія, свідомість та ідеологія. Діалектика розвитку групової свідомості.
2. Рівні розвитку спільності великих груп.
3. Основні види національно-етнічних груп.
4. Національний характер та національна свідомість.

      Як відомо основну роль в політиці відіграють великі соціальні групи людей. Об`єктивним фактом є те, що соціальне положення людини впливає на її психіку. Приналежність до однієї чи іншої великої соціальної групи формує певні психологічні типи. Великі соціальні групи виділяються, з психологічної точки зору, в першу чергу на основі провідної діяльності, якою займаються люди, які в неї входять – за її характером, особливостями, різновидностями і т.д.
      Соціально-групова психологія – це ті особливості свідомості і поведінки, які являють собою відображення умов життя, провідної діяльності і особливостей спілкування великої групи людей. Основу соціально-групової психології, яка так чи інакше впливає на всі інші її сторони і прояви, складають основні загальні потреби людей, які утворюють дану велику соціальну групу.
      Соціально-групова психологія, відображаючи реальне життя, першочергово входить в елементарно інстинктивну політичну психологію великих соціальних груп. Однак усвідомлюючись, кристалізуючись і оформляючись в слова, вона розвивається в соціально-групову свідомість.
      Соціально-групова свідомість – в системному розумінні, це історично обумовлений рівень усвідомлення членами великої соціальної групи свого положення в системі існуючих соціально-політичних стосунків, а також своїх специфічних соціально-групових потреб та інтересів. Феномен соціально-групової свідомості характеризується тісним переплетінням політико-психологічних та ідеологічних елементів.
      Соціально-групова свідомість – продукт довготривалого соціально-історичного розвитку, в основі якого лежить все та ж динаміка потреб людей, які належать до однієї великої соціальної групи, і можливостей їх здійснення, а також пов`язаних з цим уявлень і соціальних дій людей.
      Основними відмінними особливостями соціально-групової свідомості, які відрізняють її від масової свідомості та інших видів політичної свідомості, є цілісність, чіткість, визначеність ціннісних орієнтацій і уявлень про цілі суспільно-політичних дій.
      Становлення соціально-групової ідеології являє собою, згідно ідеальної схеми, мимовільний, хоч і цілком об`єктивно-історично детермінований процес. По суті, це процес відбору найбільш характерних для буття даної групи психологічних елементів і тенденцій, із всієї сукупності випадкових і суперечливих компонентів психіки, які носять індивідуальний характер. Він також містить їх переробку і самоорганізацію в систему соціально-типових уявлень і цінностей, які керуються свідомою цілеспрямованою політичною поведінкою найбільш “продвинутих” представників даної великої соціальної групи. Це і є основні параметри змісту групової ідеології.
      У груповій ідеології виділяють три основні компоненти. По-перше, це цінності даної великої групи. По-друге, це основні норми свідомості, життя і поведінки групи. Накінець, по-третє, це конкретні зразки поведінки для представників даної групи.
      Соціально-групова ідеологія існує в формі політичних програм, маніфестів. Носії та пропагандисти групової ідеології перетворюються у професійних політичних працівників, які займаються політикою від імені і в інтересах даної великої соціальної групи. Як правило, для розповсюдження групової ідеології створюються відповідні політичні інструменти: партії, рухи, депутатські групи і т.д. Особливу роль у розповсюдженні групової ідеології відіграють засоби масової інформації – перш за все, які спеціально створюються даною групою і її елітою.
      Розвиток соціально-групової свідомості в найбільш конкретному вираженні, під яким розуміється безпосереднє усвідомлення індивідами – представниками даної групи свого до неї безпосереднього відношення, своєї приналежності до неї, і повсякденної включеності в неї, включає три рівні, які виділяються умовно, але досить чітко спостерігаються в реальному житті.
      Перший рівень – “зовнішньо-типологічний”. Його назва пов`язана із можливістю чисто зовнішньої фіксації того чи іншого типу ознак, спільних для представників даної великої соціальної групи. Другий рівень – “внутрішньо-ідентифікаційний”. На цьому рівні виникає первинний психологічний зв`язок людини із своєю великою соціальною групою через віднесення себе до неї. З`являється певна спільність у поведінці, усвідомлюється деяка єдність інтересів, з`являються спільні погляди, думки, оцінки. Третій рівень – “солідарно-дієвий”. Він вже передбачає політико-психологічну готовність членів групи до спільних дій у великих розмірах заради досягнення чи збереження цілей та інтересів своїх великих соціальних груп.
      Слід також враховувати, що політико-психологічний розвиток людей як членів великих соціальних груп пов`язаний із дією багатьох об`єктивних і суб`єктивних факторів. До перших як правило відносяться стосунки між собою, в рамках спільної соціальної структури суспільства, різних великих і малих груп, членом яких одночасно є людина, інтенсивність внутрішньогрупових, особливо міжособистісних комунікацій та ін. До других перш за все відносяться розвинутість групової політичної організації (наявність політичних партій чи рухів, профсоюзів і т.д.), наявність і степінь розвитку групової ідеології та ін.
      Національно-етнічні групи – це великі групи, які включають тисячі і мільйони людей, пов`язаних спільними зовнішніми і внутрішніми психологічними рисами. Це рід і племя, народ і нація, раса і етнос.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018