Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Основи соціального партнерства (Лекції) arrow 3. Методи конфліктологічних досліджень.
22.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


3. Методи конфліктологічних досліджень.

3. Методи конфліктологічних досліджень.

      З об’єктом тісно пов’язаний і її метод – це сукупність певних правил, принципів, прийомів, норм практичного і теоретичного знайомства з дійсністю.
      В якості найважливіших принципів, які забезпечують отримання значних результатів, носять всезагальний характер визнаються такі:
– принцип єдності теоретичних узагальнень та емпіричних досліджень;
– принцип системного підходу;
– принцип розвитку;
– принцип детермінізму.
      Принцип єдності теоретичних узагальнень та емпіричних досліджень орієнтує конфліктологів не зводити вивчення конфлікту до аналізу паперів чи до „карт конфлікту”, думок учасників конфлікту, а звертатися до безпосереднього дослідження реальних конфліктів конкретних суб’єктів. Поряд з цим, практична цінність висновків та рекомендацій значно підвищується, якщо вони підтверджені існуючими теоретичними положеннями (принцип верифікації – перевірки).
      Принцип системного підходу вимагає розглядати конфлікт як цілісне, складне органічне поєднання всіх елементів (складових) конфлікту, зв’язки між елементами. Цей принцип говорить про те, що конфлікт в житті є не самодостатнім, він включений в більш широку систему соціальних відносин.
      Принцип розвитку признає, що конфлікт має тенденцію до неперервних змін, перетворень і розвитку всіх явищ, перехід із однієї форми і рівня на інший.
      Принцип детермінізму передбачає причинно-наслідкові зв’язки між всіма явищами дійсності. Іншими словами, всі дії в конфліктних ситуаціях відбуваються під дією тих чи інших причин. Він спрямовує конфліктологів по шляху виявлення об’єктивних і суб’єктивних причин, в наслідок яких виникає той чи інший конфлікт, і без врахування яких неможливо ані його попередити ані розв’язати.
      Розглянемо основні вимоги до методів конфліктологічного дослідження
– об’єктивність – висновки повинні бути зроблені на достовірних даних, а не на припущеннях чи уявленнях;
– валідність – можливість повноти дослідження;
– надійність – отримання однозначних результатів при багаторазовому контролі;
– специфічність – відповідність певної методики тільки тому фактові, процесу чи проблемі, які вивчаються;
– економічність – розв’язання проблеми з найменшими втратами часу, засобів, зусиль.
      Найпоширенішими методами в конфліктології вважаються: експеримент, аналіз документів, опитування, спостереження.
      У конфліктології не досить часто практикується застосування експерименту, через те, що будь-яке пряме втручання в конфлікт, особливо в міжособистісний, не тільки може спричинити шкоду конфліктуючим сторонам, але і порушити „чистоту” дослідження. На рівні між особистісного спілкування експеримент проводять психологи. (американський конфліктолог Харрас в 1997-х роках розробив та провів наступний експеримент. Асистенти експериментатора влізали перед людиною, яка стоїть в черзі в магазині, чи супермаркеті. В деяких випадках вони говорили „вибачте”, а в інших не говорили нічого. Експериментатор записував вербальні і невербальні реакції людей на таку провокацію. Зокрема: вербальні реакції класифікувалися як ввічливі, байдужі, агресивні і дуже агресивні. Невербальні реакції класифікувалися як дружня посмішка, байдужі погляди, ворожі жести, штовхання і випихання).
      Дослідник може дізнатися про конфліктуючі сторони через різноманітні документи (офіційна документація, література, преса, особисті документи (листи, щоденники), мікрофільми, дискети). Аналіз змісту документів в багатьох випадках допомагає отримати інформацію, яка необхідна для поглибленого вивчення проблеми конфлікту. Зазвичай при вивченні документів зустрічаються труднощі, які пов’язані із великою кількістю і різноманітністю джерел. Для зручності використовують своєрідну методику їх вивчення під назвою „конвент-аналіз” (кількісний аналіз). Його суть можна вкласти в таку схему „Хто сказав, що, кому, як з якою метою і з яким результатом?”.
      Конфліктологи по питаннях, які їх цікавлять часто проводять опитування людей. Ці дані можна отримати як від сторони, яка приймає участь в конфлікті так і від його очевидців. Питання, які ставляться до респондентів, як правило, опосередковані, тому, що багато людей встидаються розповісти про участь в конкретному конфлікті. Позитивні риси опитування: вони не причинять шкоди ні респондентові, відносно дешеві і не вимагають затрат часу. Недоліки: деякі респонденти не завжди відверті. Часто конфліктологи можуть застосовувати „метод діагностичного інтерв’ю”, який дозволяє отримати якісну інформацію про досліджуване соціальне явище, наприклад виникнення страйку.
      Найбільш поширеним і досить простим є метод спостереження. Кожний із нас користується цим методом у повсякденному житті, тому, що він дозволяє оцінити особистісні характеристики як знайомих так і незнайомих людей. Професійними спостерігачами є журналісти, вчителі, лікарі. Спостереження відбувається в природних умовах. Конфліктолог в залежності від мети дослідження і ситуації може спостерігати, будучи або безпосереднім учасником події (включене спостереження), або стороннім спостерігачем (звичайне спостереження). Переваги методу спостереження полягають в тому, що він простий, і дозволяє досліднику вникнути в деталі конфлікту „відчути” його багатоманітність. Недолік: особистість дослідника неодмінно відобразиться на якості дослідження.
      Розглянемо ще деякі із методів, які використовуються в конфліктології.
      Статистичний метод сприяє вивченню багатьох випадків і дає змогу завдяки отриманим статистичним даним встановити закономірності, взаємозалежності, допомагає зробити узагальнення.
      Метод експертних оцінок застосовується для прогнозування розвитку тих чи інших подій і явищ. Основою якісної та кількісної оцінки об’єктивних і суб’єктивних факторів, які впливають на конфлікт, стає думка спеціалістів, що спирається на їхній професійний науковий та практичний досвід. Важливим моментом є правильно підібрати експертів, організувати їхню роботу.
      Метод „картографії конфлікту”. Його суть полягає у послідовному заповненні „карти” конфлікту, розділеної на декілька секторів (залежності від кількості учасників конфлікту). У центрі її заноситься основна проблема, а в розділи – інформація про учасників конфлікту та їхню мету в ньому.
      Комп’ютерний конвент-аналіз. ККА текстів засобів масової комунікації – один із методів відстежування моделей соціальної реальності, які транслюються масовими інформаційними джерелами. Ці результати можна використовувати як вихідну базу даних чи додатковий аналітичний матеріал у процесі прийняття рішень.
      Примирні та арбітражні процедури використовуються з метою розв’язання конфліктів на різних соціальних рівнях. Вони допомагають мирно врегулювати складні трудові конфлікти, що зайшли в глухий кут. У такому разі аналіз конфліктів здійснюють незалежні організації. наприклад, в Україні такою організацією є Національна служба посередництва і примирення. В її основні завдання входить вивчення ситуації та запропонування проекту вирішення конфліктів. Якщо ж сторони не доходять згоди, то незалежна організація виносить свій вердикт, обов’язків для конфліктуючих сторін.
      Соціометрія у конфліктології передбачає вивчення емоційно-психологічних зв’язків між людьми. На думку винахідника цього методу американського вченого Дж.  Морено, соціометричний метод це система технічних засобів і процедур для аналізу соціально-емоційних зв’язків індивіда з членами тієї групи, де він живе і працює. За допомогою соціометричних досліджень можна отримати зріз динаміки внутрішніх взаємин в групі, дати конкретну кількісну оцінку внутрішньогрупових і міжгрупових процесів спілкування, виявити характер психологічних взаємин, наявність лідерства, угрупувань, конфліктних ситуацій. Важливим позитивом є простота і швидкість процедури дослідження.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018