Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Землезнавство arrow Загальне землезнавство (Лекції) arrow 3. Загальне землезнавство – складова частина географії
25.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


3. Загальне землезнавство – складова частина географії

3. Загальне землезнавство – складова частина географії

   У процесі розвитку географії, запитів практики формувались географічні дисципліни, а з них в свою чергу виділялись окремі галузеві науки. Загальне землезнавство є фундаментом географічної освіти у вузах, займає провідне місце у формуванні діалектико-матеріалістичного світогляду студентів. Його положення свідчать про матеріальність світу, тісні взаємозв'язки між різними природними явищами і процесами. Тобто формують уявлення про географічну оболонку, її будову і розвиток. Курс побудований так, що вивчаються з достатньою повнотою всі компоненти: атмосфера, гідросфера, літосфера і біосфера, а також загальні закономірності географічної оболонки. Тобто завданням загального землезнавства є пізнання географічної оболонки, її структури і просторової диференціації (Ф.М.Мільков, 1990). Іншими словами загальне землезнавство вивчає загальні географічні закономірності Землі.
  
В наш час дуже зріс вплив суспільства на природу, виник дефіцит природних ресурсів. Тому актуальними стають завдання цілеспрямо­ваного керування природокористуванням, спрямоване на задоволен­ня потреб суспільства в природних ресурсах з одного боку і на опти­мізацію природного середовища з другого (К.І. Геренчук та ін., 1984). Завдання оптимізації природного середовища розв'язуються на локальному, регіональному і глобальному рівнях. Глобальний рівень оптимізації відповідає всій географічній оболонці або досить значній її частині (півкулі, континенту, океану). Це якраз той рівень на якому необхідно знати закони будови, функціонування, динаміки і розвитку географічної оболонки. Оптимізація повинна полягати в спрямова­ному, розрахованому впливу, який повинен зачіпати механізми, що керують саморегулюванням. Такою вважає К.І.Геренчук концепцію загального землезнавства, єдиною наукою, що вивчає географічну оболонку як цілісну систему. Отже, сучасним завданням загального землезнавства є пізнання закономірностей будови і розвитку географічної оболонки для розробки системи оптимального керування процесами, що в ній відбуваються. Географічна оболонка під впливом виробничої діяльності суспільства набула нових рис.
  
Складовою частиною загального землезнавства є космічне землезнавство – міждисциплінарний напрям у науці, що синтезує на новому рівні наші знання про різні природні процеси, що відбуваються в надрах планети, на її поверхні. Воно включає як фундаментальні, так і експериментальні дослідження в ряді наук і науково-методичні дослідження в сфері отримання, передачі і обробки інформації з космосу. Крім цього зміст загального землезнавства включає і питання галузевих наук.
  
Тільки добре засвоївши загальне землезнавство, можна успішно вивчати наступні наукові дисципліни – фізичну географію та інші. Загальне землезнавство тісно пов'язане з шкільним курсом географії. Воно, як географія взагалі, пов'язане з філософією, історією, геоло­гією, біологією, фізикою, хімією, соціологією та іншими науками.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018