Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Статті arrow Культура. Наука. Освіта. arrow АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ...
22.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ...

УДК 796.05:053.2

Г.П.Грибан, Л.М.Мірошник, С.Г.Рожкова

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

/На прикладі роботи Житомирської дюсш при школі-інтернаті для дітей-сиріт/

Стаття знайомить із деякими питаннями спільної роботи колективу дитячо-юнацької спортивної школи з вихователями та вчителями школи-інтернату для дітей-сиріт. Розглядаються питання впливу систематичних занять фізичною культурою і спортом на стан здоров’я та поведінку дітей, активізацію їх розумової діяльності, формування позитивних рис характеру та особистості підлітка.

   У “Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в Україні” зазначалось, що внаслідок недостатньої уваги до питань фізичного виховання в сім’ях, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської та студентської молоді в руховій активності. Як наслідок - 80% дітей і підлітків мають різні відхилення у фізичному розвитку, а кожен четвертий юнак у останні роки за станом здоров’я не призивається на військову службу. З кожним роком зменшуються державні інвестиції на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а профспілкові організації взагалі перестали цікавитись проблемами розвитку фізичної культури і спорту серед дітей та підлітків.
   На тлі всіх негараздів, які відбуваються в суспільстві, в Житомирській області збережено 38 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких навчається 12,6 тисяч дітей.
   Дві такі школи працюють при Житомирській та Радомишльській школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Окрім вихованців інтернату, в цих ДЮСШ тренуються учні з навколишніх шкіл.
   У Житомирькій ДЮСШ на трьох спортивних відділеннях навчається 530 учнів. Розклад занять ДЮСШ складений таким чином, щоб для учнів з першого по шостий клас активна рухова діяльність на тиждень дорівнювала 8 годинам, а в старших - 10-12 годинам.
   Медичні обстеження та педагогічні спостереження показали, що в останні роки завдяки такій руховій активності значно поліпшився стан здоров’я вихованців інтернату. Так, у дошкільному відділенні протягом 1997 року не було жодного випадку простудного захворювання, значно зменшилась кількість таких захворювань і серед дітей шкільного віку. Майже кожного року понад 30 учнів позбавляється різних вад своєї постави. За роки сумісної праці тренерів ДЮСШ з вихователями та учителями успішність вихованців підвищилась з 78% у 1992 році до 92% у 1997 році, що підтверджує теоретичні положення вчених. Окрім того, на заняттях фізичними вправами ( особливо художньою гімнастикою, спортивною аеробікою ) учням доводиться запам’ятовувати не тільки значну кількість різноманітних рухів, але й послідовність їх виконання, що позитивно впливає на розвиток як моторної, так і оперативної пам’яті.
   Систематичні заняття фізичною культурою та спортом, а особливо іграми, вимагають від учнів уміння сприймати значну кількість інформації, аналізувати її, приймати правильне рішення у процесі рухових дій у незвичних умовах, і все це проходить на фоні гострого дефіциту часу. Таким чином, обставини, які складаються, вимагають від учня у стислі строки перебрати та проаналізувати значну кількість варіантів виконання рухової дії, яка б відповідала конкретно даному завданню.
   Вироблені вміння аналізу та синтезу одержаної інформації в нестандартних умовах накладаються на вміння та здібності дітей до навчання, про що свідчить той факт, що більшість кращих спортсменів школи-інтернату навчається на “добре” та “відмінно”.
   Для досягнення результату спортсмен, переборюючи часом нестерпний біль та втому, примушує себе десятки, а то і сотні разів повторювати одну і ту ж вправу, що також, як показали спостереження, підтверджує перенесення умінь та навичок неполегливої праці, набутих у ДЮСШ, в навчальний процес, впливає на засвоєння знань та формування навчальних умінь та навичок.
   Тренерсько-викладацький склад спортивної школи майже на кожному занятті створює проблемні ситуації, які, в свою чергу, вимагають від учнів творчого підходу до вирішення поставлених завдань.
   Проведені контрольні змагання та тестування засвідчили, що фізична підготовленість вихованців інтернату, відповідно до “Державних тестів і нормативів оцінок фізичної підготовленості населення України” знаходиться між “четвіркою” та “п’ятіркою”. Так, у дівчат 3го-класу кількість підтягування на високій перекладині становить 4 рази, у хлопчиків - 8 разів, згинання та розгинання рук в упорі лежачи складає у дівчат 14 разів, у хлопчиків - 18 разів. По інших вікових групах одержані аналогічні результати.
   Виходячи з вислову родоначальника сучасних Олімпійських ігор П’єра де Кубертена “Спорт – засіб, з допомогою якого - можна викликати як самі благородні, так і самі низинні пристрасті... І які в однаковій мірі можуть служити і зміцненню миру, і підготовці до війни”, тренерський склад ДЮСШ з допомогою “дій і вчинків” позитивно впливає на формування особистості, рис її характеру та звичок.
   На відміну від міських ДЮСШ, в яких зібрані діти з різних шкіл, тренери, які працюють із вихованцями інтернату, мають більше можливостей для впливу на формування особистості підлітка, оскільки ця робота проводиться в тісній співдружності з вихователями та вчителями, що дає можливість в однаковій мірі впливати як на пізнавальну, так і на емоційно-вольову сферу учня.
   Організація навчально-тренувального процесу з класом дає можливість тренеру не тільки цікавитись, відвідуючи уроки, загальною успішностю своїх вихованців, а й впливати на їх ставлення до навчання. І саме це допомогло ряду учнів, у яких була погана поведінка і незадовільні оцінки, значно покращити трудову дисципліну і навчання, підвищити працездатність. Цьому сприяло і те, що тренер, працюючи з кожним учнем окремо, створює відповідні умови для реалізації потреб дитини в руховій діяльності, підбирає для кожного (з урахуванням індивідуальних особливостей) фізичні вправи і завдання.Саме тренер разом з учнем за допомогою різноманітних фізичних вправ доповнюють недостатню рухову діяльність до оптимального рівня, позитивно впливаючи на подальший розвиток дитини. Окрім того, такі відносини між тренером і учнями сприяли тому, що діти стали більше прислуховуватись до порад та зауважень дорослих. За час спільної роботи колективів ДЮСШ та інтернату у вихованців значно підвищилась трудова дисципліна, зникли правопорушення, в певній мірі покращилось навчання і стосунки між ними.
   Проведені нами наукові спостереження та замірювання показали, що вихованці інтернату стали краще орієнтуватись у складних ситуаціях, більше співчувають та розуміють у порівнянні з дітьми, які виховуються вдома, у них гармонійно розвиваються різні типи пам’яті.
   Проведене серед вихованців школи-інтернату анкетування показало, що 97,1% учнів подобаються заняття зі спортивної аеробіки, акробатики та баскетболу, 99,3% учнів систематичні заняття в ДЮСШ допомогли поліпшити результати навчальної діяльності, 67,0% відмітили, що вони відчули впевненість у своїх можливостях та силі.
   Лише від 0,7% до 2,1% опитаних учнів свої погані показники у навчанні пояснили зайнятістю тренувальними заняттями.
   Кількісний показник зростає в міру збільшення віку дітей: - це пояснюється низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних причин, над викоріненням яких потрібно працювати як самій дитині, так і школі та суспільству.
   Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що:
   а) творча співпраця працівників ДЮСШ та інтернату позитивно впливає не тільки на стан здоров’я, фізичний розвиток і фізичну підготовленість вихованців, а й активно сприяє формуванню особистості, її світогляду, окремих рис характеру, її відносин у колективі;
   б) систематичні цілеспрямовані заняття фізичною культурою та спортом сприяють підвищенню інтелектуального рівня учнів, їх працездатності, умінню переборювати різні труднощі, допомагають у навчанні;
   в) регулярні заняття в ДЮСШ, участь у різних змаганнях, показових виступах прищеплюють учням навички з особистої та суспільної гігієни, виховують позитивні естетичні смаки, сприяють формуванню дисциплінованості, цілеспрямованості, наполегливості та завзятості, а ще формуванню витримки і самовладання, рішучості та сміливості;
   г) систематичні планові заняття фізичною культурою та спортом необхідно проводити у всіх загальноосвітніх школах, для цього потрібно збільшити кількість годин на фізичну культуру або відкрити групи ДЮСШ з видів спорту, яким характерне значне рухове й емоційне навантаження.

   Грибан Григорій Петрович - кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання Житомирської державної агроекологічної академії.
   Наукові інтереси:
   - психологічна підготовка спортсменів у циклічних видах спорту;
   - професійно-прикладна фізична підготовка студентів сільськогосподарських учбових закладів.

   Мірошник Леонід Михайлович- директор дитячо-юнацької спортивної школи при школі-інтернаті для дітей-сиріт м. Житомира.
   Наукові інтереси:
   - розробка та конструювання тренажерів і контролюючих приладів;
   - взаємозв’язок оперативного і тактичного мислення в спорті;
   - розробка нестандартних уроків з фізкультури для учнів молодших класів.

   Рожкова Світлана Григорівна- завідуюча кабінетом інтернатних установ обласного інституту удосконалення вчителів.
   Наукові інтереси:
   - активні форми підвищення педагогічної майстерності педагога в системі методичної роботи

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018